The role of reactive intermediates in the reactions of simple inorganic compounds and ions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42755
Type K
Principal investigator Fábián, István
Title in Hungarian Reaktív köztitermékek szerepe egyszerű szervetlen vegyületek és ionok redoxireakcióiban
Title in English The role of reactive intermediates in the reactions of simple inorganic compounds and ions
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Inorganic and Analytical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Csordás, Viktor László
Kerezsi, Ildikó
Lente, Gábor
Tóth, Zsuzsanna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.796
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánk során különböző kísérleti módszereket és számítási eljárásokat kombinálva az ózon, a szulfition, a ditionátion és az oxihalogén-vegyületek összetett redoxireakcióit tanulmányoztuk vizes közegben. Tisztáztuk ezekben a folyamatokban a reaktív köztitermékek szerepét és részletes kinetikai modelleket dolgoztunk ki a nem egyszer szokatlan jelenségek értelmezésére. Igazoltuk, hogy számos rendszerben a reakciók fotokémiai inicálásának meghatározó szerepe van. Módszert dolgoztunk ki ezeknek a folyamatoknak a kereskedelmi forgalomban beszerezhető diódasoros spektrofotométerekkel történő vizsgálatára. Eredményeink hozzájárulnak az említett vegyületek kémiai sajátságainak eddiginél pontosabb leírásához és a korábbi irodalmi adatokban található ellentmondások feloldásához. Az általunk javasolt reakciómechanizmusok alapul szolgálhatnak gazdaságos és környezetkímélő ipari oxidációs technológiák, fertőtlenítési eljárások, valamint víz- és szennyvízkezelési módszerek kidolgozásához, az említett vegyületek környezeti kémiai szerepének értelmezéséhez.
Results in English
In this project, composite redox reactions of ozone, sulfite ion, dithionate ion and oxyhalogen compounds were studied in aqueous phase by combining various experimental techniques and evaluation methods. We have clarified the role of reactive intermediates and verified detailed kinetic models for the interpretation of the often unusual phenomena in these systems. We have confirmed that photochemical initiation has a pivotal role in triggering the overall reaction in some of the studied systems. An appropriate experimental method was developed for studying these reactions by commercially available diode-array spectrophotometers. Our results contribute to an in-depth description of the chemical features of these species and resolve some of the contradictions found in earlier literature data. The mechanisms proposed may serve as a basis to develop cost efficient and environment friendly industrial oxidation technologies, disinfection processes and water and waste water treatment methods. They may also prove to be significant in understanding the environmental impact of the above compounds.
Full text http://real.mtak.hu/780/
Decision
Yes

 

List of publications

 
G. Lente, I. Fábián: Effect of Dissolved Oxygen on the Oxidation of Dithionate Ion. Extremely Unusual Kinetic Traces, Inorg. Chem. 43, 4019-4025, 2004
G. Lente, J.H. Espenson: A kinetic study of the early steps in the oxidation of chlorophenols by, New J. Chem. 28, 847 - 852, 2004
Zs. Tóth, I. Fábián: Oxidation of Chlorine(III) by Hypobromous Acid: Kinetics and Mechanism, Inorg. Chem. 43, 2717 - 2723., 2004
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Complex Formation Reaction of the Iron(III) Hydroxo Dimer with Periodate Ion, Dalton Trans. 342 - 346., 2004
G. Lente, I. Kerezsi, I. Fábián: Reactions of the Iron(III) Hydroxo Dimer with Periodate Ion, Abst., Inorganic Mechanisms Discussion Group Meeting, Athens, Greece, 2004
I. Fábián, Zs. Szíjgyártó: Hydrogen Peroxide Catalyzed Decomposition of Ozone: Kinetics and Mechanism, Abst. 16th Ozone World Congress, Las Vegas, Nevada, USA, 2003
Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Photoinitiated aqueous autoxidation of sulfite ion: a comparison of cerium(III) and iodide catalysis, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, Harbortown Resort, Ventura, CA, USA, 2005
I. Fábián, G. Lente: Activation parameters in solution kinetics: use, misuse, and abuse, Abst., Inorganic Mechanisms Discussion Group Meeting, Liverpool, U.K.,, 2005
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Photoinitiated aqueous autoxidation of sulfur(IV): comparison of cerium(III) and iodide catalysis, Abst., Inorganic Mechanisms Discussion Group Meeting, Liverpool, U.K., 2005
I. Fábián, T. Deczki, T. Fodor: The Oxidation of Pyruvic Acid by Chlorine(I): A Kinetic Study, Abst., Inorganic Mechanisms Discussion Group Meeting, Athens, Greece, 2004
V. Csordás, I. Fábián: Kinetics Model for the HOCl - Cl(III) Reaction, Abst., 28th International Conference on Solution Chemistry, Debrecen, Hungary, 2003
I. Fábián, V. Csordás: Metal Ion Catalyzed Autoxidation Reactions: Kinetics and Mechanisms, Adv. Inorg. Chem. 54, 395 - 461., 2003
G. Lente, J. Espenson: Oxidation of 2,4,6-trichlorophenol by hydrogen peroxide. Comparison of different iron-based catalysts, Green Chem, 7, 28-34, 2005
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Highly Efficient Photoinitiation in the Cerium(III) Catalyzed Aqueous Autoxidation of Sulfur(IV). An example of comprehensive evaluation of photoinduced chain reacions., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 4785-4793., 2005
G. Lente, I. Fábián, A. J. Poë: A Common Misconception about the Eyring Equation, New J. Chem., 29, 759-760., 2005
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Sulfur(IV) autoxidation enlightened, Abst., Inorganic Mechanisms Discussion Group Meeting, Cracow, Poland, 2006
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Photoinitiated Catalytic Aqueous Autoxidation of Sulfur(IV), Abst., 29th International Conference on Solution Chemistry, Portoroz, Slovenia, 2005
I. Fábián: Reactive Intermediates in Aqueous Ozone Decomposition. A Mechanistic Approach, Abst., 29th International Conference on Solution Chemistry, Portoroz, Slovenia, 2005
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Kinetics of the Light-driven Aqueous Autoxidation of Sulfur(IV) in the Absence and Presence of Iron(II), Dalton Trans. 955-960., 2006
I. Fábián: Reactive Intermediates in Aqueous Ozone Decomposition. A mechanistic, Pure Appl. Chem. 78, 1559-1570., 2006
Kerezsi I., Lente G., Fábián I.: Fény derült a kén(IV) autooxidációjára, LXII. Komplexkémiai Kollokvium, 2006
I. Kerezsi, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and Mechanism of the Photoinitiated Autoxidation of Sulfur(IV) in the Presence of Iodide Ion, Inorg. Chem., közlés alatt, 2007
Back »