Cigány és nem cigány kultúrák interetnikus kapcsolatai a Kárpát-Medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42767
típus K
Vezető kutató Prónai Csaba
magyar cím Cigány és nem cigány kultúrák interetnikus kapcsolatai a Kárpát-Medencében
Angol cím Interethnic Relations of Gypsy and Non-Gypsy Cultures in the Carpathian Basin
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
résztvevők Árendás Zsuzsanna
Bakó Boglárka
Domokos Veronika
Hajnal Virág
Pálos Dóra
Papp Richárd
Prónai Csaba
Vajda Imre
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.600
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kitűzött kutatási cél az volt, hogy a résztvevők a kulturális antropológia módszereivel elkezdjék feltárni a magyarországi és a határontúli magyar anyanyelvű régiók cigány kultúráinak empirikusan megközelíthető valóságtartalmait az egyes cigány csoportok környezetében élő magyar és más röbbségi etnikumok szociokulturális környezetében. Kiemelt cél volt továbbá a témával kapcsolatos hazai és európai társadalomtudományi diskurzusban való részvétel az újfajta perspektívák, a szintetizálható és továbbgondolható eredmények vitára bocsátásával és ezen keresztül új kutatások serkentésével, elősegítésével. A kutatók 5 ország cigány közösségeiben végeztek résztvevő megfigyelést: Bakó Boglárka és Pálos Dóra Romániában, Hajnal Virág és Papp Richárd Szerbiában, Puskás Balázs és Prónai Csaba Magyarországon, Árendás Zsuzsa és Prónai Csaba Szlovákiában, Domokos Vera Ukrajnában. Megjelent tanulmányok száma: 8. Megjelenés alatt: 6.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was that the participants would explore, with the methods of cultural anthropology, the empirically accessible reality of the Gypsy cultures among certain Gypsy groups living in the sociocultural milieu of the Hungarian and other major ethnic groups in Hungary and in the Hungarian speaking territories beyond the frontier. An important goal was the participation in the Hungarian and European social science discourse in connection with the issue through discussing new perspectives, synthesizible and rethinkable results, and promoting further researches. The researchers carried out participant observation in the Gypsy communities of 5 countries: Boglárka Bakó and Dóra Pálos in Rumania, Virág Hajnal and Richárd Papp in Serbia, Balázs Puskás and Csaba Prónai in Hungary, Zsuzsa Árendás and Csaba Prónai in Slovakia, and Vera Domokos in Ukraine. Number of published studies: 8. Under publishing: 6.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/784/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bakó B: Cigány módra - magyar módra. Együttélési viszonyok egy mikroközösség sztereotípiatörténetein át, Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Szerk. Bakó B, Papp R, Szarka L. Budapest: Balassi, 36-64, 2006
Domokos V: Terepnaplómat olvasva... Néhány gondolat a cigány - nem cigány együttélés és az interetnikus kapcsolatok kutatásának kulturális antropológiai sajátosságairól, Kultúrák között. Hommage a Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely A, Papp R, Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 120-133, 2006
Boross B, Domokos V: Beköltözés előtt - avagy hol húzódnak a határok?, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 21-26, 2006
Bakó B: A hatalom határán - egy erdélyi roma közösség lojális kötődései, Etnikai identitás, politikai lojalitás. Szerk. Kovács N, Osvát A, Szarka L. Budapest: Balassi, 281-295, 2005
Pálos D: "Megeszitek az életemet", Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 76-99, 2006
Prónai Cs: Európa cigányai, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 361-366, 2006
Bakó B: Romlott nők és tiszta lányok. Egy dél-erdélyi cigány közösség női normái, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 185-195, 2006
Puskás B: Cigányok és halottaik Edelényben, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 246-255, 2006
vissza »