Interethnic Relations of Gypsy and Non-Gypsy Cultures in the Carpathian Basin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42767
Type K
Principal investigator Prónai, Csaba
Title in Hungarian Cigány és nem cigány kultúrák interetnikus kapcsolatai a Kárpát-Medencében
Title in English Interethnic Relations of Gypsy and Non-Gypsy Cultures in the Carpathian Basin
Panel Society
Department or equivalent Ethnic and National Minority Studies Institute of the HAS
Participants Árendás, Zsuzsanna
Bakó, Boglárka
Domokos, Veronika
Hajnal, Virág
Pálos, Dóra
Papp, Richárd
Prónai, Csaba
Vajda, Imre
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.600
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kitűzött kutatási cél az volt, hogy a résztvevők a kulturális antropológia módszereivel elkezdjék feltárni a magyarországi és a határontúli magyar anyanyelvű régiók cigány kultúráinak empirikusan megközelíthető valóságtartalmait az egyes cigány csoportok környezetében élő magyar és más röbbségi etnikumok szociokulturális környezetében. Kiemelt cél volt továbbá a témával kapcsolatos hazai és európai társadalomtudományi diskurzusban való részvétel az újfajta perspektívák, a szintetizálható és továbbgondolható eredmények vitára bocsátásával és ezen keresztül új kutatások serkentésével, elősegítésével. A kutatók 5 ország cigány közösségeiben végeztek résztvevő megfigyelést: Bakó Boglárka és Pálos Dóra Romániában, Hajnal Virág és Papp Richárd Szerbiában, Puskás Balázs és Prónai Csaba Magyarországon, Árendás Zsuzsa és Prónai Csaba Szlovákiában, Domokos Vera Ukrajnában. Megjelent tanulmányok száma: 8. Megjelenés alatt: 6.
Results in English
The aim of the research was that the participants would explore, with the methods of cultural anthropology, the empirically accessible reality of the Gypsy cultures among certain Gypsy groups living in the sociocultural milieu of the Hungarian and other major ethnic groups in Hungary and in the Hungarian speaking territories beyond the frontier. An important goal was the participation in the Hungarian and European social science discourse in connection with the issue through discussing new perspectives, synthesizible and rethinkable results, and promoting further researches. The researchers carried out participant observation in the Gypsy communities of 5 countries: Boglárka Bakó and Dóra Pálos in Rumania, Virág Hajnal and Richárd Papp in Serbia, Balázs Puskás and Csaba Prónai in Hungary, Zsuzsa Árendás and Csaba Prónai in Slovakia, and Vera Domokos in Ukraine. Number of published studies: 8. Under publishing: 6.
Full text http://real.mtak.hu/784/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bakó B: Cigány módra - magyar módra. Együttélési viszonyok egy mikroközösség sztereotípiatörténetein át, Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Szerk. Bakó B, Papp R, Szarka L. Budapest: Balassi, 36-64, 2006
Domokos V: Terepnaplómat olvasva... Néhány gondolat a cigány - nem cigány együttélés és az interetnikus kapcsolatok kutatásának kulturális antropológiai sajátosságairól, Kultúrák között. Hommage a Boglár Lajos. Szerk. A. Gergely A, Papp R, Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 120-133, 2006
Boross B, Domokos V: Beköltözés előtt - avagy hol húzódnak a határok?, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 21-26, 2006
Bakó B: A hatalom határán - egy erdélyi roma közösség lojális kötődései, Etnikai identitás, politikai lojalitás. Szerk. Kovács N, Osvát A, Szarka L. Budapest: Balassi, 281-295, 2005
Pálos D: "Megeszitek az életemet", Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 76-99, 2006
Prónai Cs: Európa cigányai, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 361-366, 2006
Bakó B: Romlott nők és tiszta lányok. Egy dél-erdélyi cigány közösség női normái, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 185-195, 2006
Puskás B: Cigányok és halottaik Edelényben, Cigány világok Európában. Szerk. Prónai Cs. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 246-255, 2006
Back »