Talajtényezők hatásának kvantifikálása a csírázásra és kelésre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42778
típus K
Vezető kutató Máthéné dr. Gáspár Gabriella
magyar cím Talajtényezők hatásának kvantifikálása a csírázásra és kelésre
Angol cím Quantification of soil factors affecting germination and emergence
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők Kovács Géza János
Oldal Bálint
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A csírázás és kelés, a növény egyedi életének kezdete, döntően meghatározza a produkcióra képes növények számát és az asszimiláció idejét. A kutatás célja a legfontosabb talajtulajdonságok (hőmérséklet, víztartalom, a nehézfémszennyezés, a pH-érték, a talajművelési mód stb.) kelésre gyakorolt hatásának vizsgálata, kvantifikálása és a szimulációs modellekhez illeszkedő algoritmusok kifejlesztése volt. Laboratóriumi és szabadföldi kísérletekkel a kukorica és a repce kelését jellemeztük különböző talajokban, meghatároztuk a talajjellemzők kritikus értékeit, s a keléssel való összefüggésüket. A produkciós modellekben a tőszám a becslés alapja. A jól ismert produkciós modellek, csak a kelés idejét becslik, a kikelt növények száma input paraméter. Kutatásunk végső célja e fontos bemenő adat becsülhetősége volt. A modellben a talajfeltételek jellemzésére elkülönítettünk a hő-, víz- és ún talajtényezőt. A hő- és víztényező egyszerű faktorok, míg a talajtényező összetett, értéke függ a művelési módtól, és annak idejétől, a vetésmélységtől, a só és nehézfém koncentrációtól, valamint a pH-értéktől. A becsült eredmények a talajtényező fontosságát igazolják, elsősorban szélsőséges feltételelek esetén. Eredményeink közvetlenül hasznosíthatók a tőszám becslésére, tehát a produkciós modellekben a jelenlegi input kiváltására. Az eredmények felhasználhatók a pontmodellek területi kiterjesztésének megalapozásánál, a környezeti monitoringnál vagy a precíziós gazdálkodásnál.
kutatási eredmények (angolul)
Emergence represents the point in time when seedling photosynthetic autotrophism begins and determines the maximum number of plants and the duration of the time of plant assimilation. Our object is determination of main soil factors, quantification of influence of these factors, development of algorithm for simulation models. Germination and emergence of two crops, maize and rape were charachterised in the different soil types with laboratory experiments and with measuring on the fields. It was determined critical value of soil temperature, moisture content, heavy metal concentration, pH value, soil crust and cultivation method. The well-known production models determine the length of emergence, but they require plant density as an input parameter. Plant density is a critical input data that is used for the calculation of crop yield in the models. The aim of present work was to substitute plant number as a model input parameter with an estimation to gain a real number of emerged plants. To characterize soil conditions three factors were used in the model: “temperature”, “water” and “soil” factors. Estimated results demonstrate high priority of “soil factor”, when soil conditions are extreme. Determination of number of emerged plant and the time of emergence make possible to develop area models based on point models. This model is a means for precisions agriculture and for environmental monitoring.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/789/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mathe-Gaspar G; Kovacs G J: Use of simulation technique to distinguish between the effect of soil and weather on crop development and growth, Applied Ecology and Environmental Research, 2003,1 (1-2) 87-92.http://www.ecology.kee.hu, 2003
Máthé-Gáspár G;Fodor N,Kovács G: Estimation of expectable plant density for crop modelling, ASA CSSA SSSA, International Meetings, 12-16. November, 2006.Indianapolis, Indiana, 141-3, 2006
Mathe-Gaspar G; Radimszky L; Kovács GJ; Németh T: Effect of N-fertiliser on winter rape emergence, Book of Proceedings (Eds. Jacobsen SE, et al.) of the VIII. ESA Congress on European Agriculture in a global context; 2004 July 11-15; Copenhagen. Denmark, 423-424., 2004
Mathe-Gaspar G; Rátonyi T: Effect of tillage systems on emergence of maize, Book of Proceedings (Eds. Jacobsen SE, et al.) of the VIII. ESA Congress on European Agriculture in a global context; 2004 July 11-15; Copenhagen. Denmark; 627-628., 2004
Máthéné Gáspár G; Szabó L; Anton A; Máthé P; Orgoványi B: Kadmium-szennyezés utóhatása a talajra és növényekre egy barna erdőtalajon, Agrokémia és Talajtan 2004; 53: (1-2) 143-154., 2004
Máthéné Gáspár G; Szabó L; Anton A; Máthé P; Orgoványi B: Cink- és krómszennyezés hatása tartamkísérlet talaján, Növénytermelés 2004; 53: (1-2) 97-105., 2004
Anton, A; Mathe-Gaspar, G: Factors Affecting Heavy Metal Uptake in Plant Selection for Phytoremediation, Zeitschrift für Naturforschung, 60c , 3 / 4, 244-246., 2005
Mathe-Gaspar G; Anton A: Phytoremediation study: Factors influencing heavy metal uptake of plants, Acta Biologica Szegediensis, 49, 1-2, 70-71, 2005
Mathe-Gaspar G; Fodor N; Pokovai K; Kovacs GJ: Crop modelling as a tool separate the influence of the soil and weather on crop yields, Physics and Chemistry of the Earth, 30, 1-3, 165-170., 2005
Mathe-Gaspar G; Máthé P; Szabó L; Orgoványi B; Uzinger N; Anton A: After-effect of heavy metal pollution in a brown forest soil, Acta Biologica Szegediensis,49, 1-2, 71-72., 2005
Oldal B; Máthé-Gáspár G; Uzinger N; Anton A: Impact of metalloferous ore on seed emergence: a preliminary phytoremediation study, Third European Bioremediation Conference. July 4-7, 2005, Plantanias, Chania, Crete (CD). P110: 1-4., 2005
Mathe-Gaspar G; Anton A: Study of phytoremediation by use of willow and rape, Acta Biologica Szegediensis,49, 1-2, 73-74., 2005
Fodor N; Máthé-Gáspár G;Pokovai K;Kovács G;Németh T: Nitrátérzékeny területek hígtrágyázásának szimulációs vizsgálata, Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, 2006. okt. 24-26. Balatonfüred, Tanulmánykötet, 27-36, 2006
Máthé-Gáspár G;Radimszky L;Kovács GJ; Falusi J-né; Németh T: N-doses influencing development of canola (Brassica napus L. subsp napus), leadott közlemény (Cereal Research Communications), 2007
Németh T., Máthé-Gáspár G., Radimszky L, Győri Z: Effect of nitrogen fertilizer on the nitrogen, sulphur and carbon contents of canola (Brassica napus L.) grown on a calcareous chernozem soil, leadott közlemény (Cereal Research Communications), 2007
vissza »