A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42799
típus K
Vezető kutató Fodor László
magyar cím A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal
Angol cím Structural evolution if the Vértes Hills including their forelands and the relationship with Cenozoic sedimentation and paleogeography
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Budai Tamás
Csillag Gábor
Kercsmár Zsolt
Kollányi Katalin
Maros Gyula
Muráti Judit
Nagyné Pálfalvi Sarolta
Ozsvárt Péter
Selmeczi Ildikó
Sztanó Orsolya
Vértesy László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.140
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Vértes kainozos szerkezetfejlődésében 6 fázis elemeit és azoknak az üledékképződéshez és felszínfejlődéshez való kapcsolatát vizsgáltuk. Az eocén üledékképződés (Ny)ÉNy–(K)DK-i összenyomás és merőleges húzás hatására ment végbe. Az enyhe gyűrődés következtében ÉK–DNy-i csapású hátak és medencék jöttek létre. Előbbieken karbonátos, utóbbiakban pelites rétegsorok rakódtak le. A karbonátos üledékképződés változó jellegű rámpákon ment végbe, melyek tükrözik a kismértékű deformációt, a karbonátproduktivitást és a globális vízszintesést. Az oligocénben a Móri-peremvető működött, ami nagy vastagságú összlet lerakódását tette lehetővé. A vértesi törmelékes sorozat képződése a kiscelli végén kezdődhetett. A kora-miocénben működő K–Ny-i jobbos és ÉNy–DK-i balos eltolódásokat ismertünk fel. A kora-, középső-miocén szin-rift fázis normálvetőihez a szarmatától társult szintektonikus üledékképződés. Az úgynevezett poszt-rift fázisban számos normálvető és eltolódás jött létre ill. reaktiválódott, melyek meghatározták a késő-pannon árkokat, transztenziós medencéket. A pliocéntől kitakaródó Vértesről hegylábfelszínek mentén pusztult le a miocén és paleogén fedőüledék. A negyedidőszaki vetők mozgása kibillentette a hegylábfelszíneket és módosította a vízrajzot, deformálta a kvarter üledékeket. A felszínalakulást erős szélerózió kísérte.
kutatási eredmények (angolul)
We investigated 6 Cenozoic deformation phase and their relationship to sedimentation, basin formation and landscape evolution. The Eocene sedimentation was controlled by (W)NW–€SE compression and perpendicular tension. The gentle folding resulted in the formation of NE-trending ridges and basins. Shallow marine carbonate sedimentation occurred on ridges, while deeper basins were marked by pelitic successions. Carbonate sedimentation occurred on ramps with varying style, reflecting the gentle deformation, carbonate productivity and global eustatic sea level changes. The Oligocene activity of the Mór Fault permitted the deposition of a thick clastic succession, which started to form in the late Kiscellian. We recognized E–W striking dextral and NW–SE striking sinistral strike-slip faults of early Miocene age. The late Early to Middle Miocene syn-rift phase was associated with sedimentation only from the Sarmatian. The post-rift phase is marked by numerous normal and strike-slip faults, which controlled the evolution of late Miocene syn-sedimentary grabens and transtensional basins. The Miocene and Palaeogene sedimentary cover of the Vértes was eroded along pediment surfaces from the Pliocene onset of exhumation. The Quaternary slip of reactivated faults resulted in tilting of the pediment surfaces, sediment deformation and deflection of the drainage pattern. Landscape evolution was strongly influenced by wind erosion.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/795/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
OZSVÁRT P.: Five new species of benthic Foraminifera from Hungarian Paleogene Basin, Fragmenta Paleontologica Hungarica, vol. 21. 1 – 4, 2003
FODOR L. & BÍRÓ I.: Eocén sziklás tengerpart a Vértessomlói kréta rátolódás mentén (Szarvas–kút, Vértes), Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2002. évről, 153–162., 2004
GYALOG L, BUDAI T. (szerk.): Új javaslatok Magyarország litosztratigráfiai rendszerének tagolására., Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2002. évről, 195–232., 2004
CSILLAG, G., FODOR, L., MÜLLER, P., BENKŐ, K.: Denudation surfaces, development of Pannonian formations and facies distribution indicate late Miocene to Quaternary deformation of the Transdanubian Range., Geolines 17, pp. 26-27., 2004
FODOR, L., BADA, G., CSONTOS, L., VRABEC, M., HORVÁTH, F.: Miocene-Pliocene deformation of the Pannonian basin: how much is it related to the motion of Adriatic plate?, NATO Advanced Research Workshop, The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. Veszprém, Hungary, April 2004, pp. 46-51., 2004
KERCSMÁR ZS.: Késő-eocén - kora-oligocén balos oldaleltolódáshoz kapcsolódó helikoidális geometriájú Riedel-törésrendszer a Tatabányai-medence keleti peremén., Abstract kötet, EMT VI. Bányászati - Kohászati - Földtani Konferencia, Petrozsény, 2004. 05. 20-23, p. 41., 2004
FODOR L., BADA G., CSILLAG G., HORVÁTH E., RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS., PALOTÁS K., SÍKHEGYI F.: New data on neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin. In: FODOR, L., BREZSNYÁNSZKY, (EDITORS): Proceedings of the workshop on, Földtani Intézet Alkalmi Kiadványa, 203, 35–44, 2005
Budai T., Fodor L., Csillag G., Piros O.: A Vértes délkeleti triász vonulatának rétegtani és szerkezeti felépítése, Földtani Intézet Évi Jel. 2004. évről, 189–204, 2005
KERCSMÁR ZS.: Középső-eocén karbonátos üledékképződési környezetek és egymásra épülésük a Tatabányai-medence DK-i peremén, Földtani Intézet Évi Jel. 2004. évről, 215–235, 2005
Pálfalvi S.: A móri Antal-hegyi középső- és késő-eocén „lithothaminumos mészkő” mikrofácies és őskörnyezeti vizsgálata, Földtani Intézet Évi Jel. 2004. évről, 85–96, 2005
Fodor, L., Bíró, I., Albert, G., Lantos, Z.: New structural observations along the Vértessomló Line and implications for structural evolution of the Trasndanubian Range (western Hungary), Geolines 19, 38-40, 2005
CSILLAG, G., L. FODOR and G. JORDAN: Morphostructural analysis of Vértes Mts. and Keszthely Mts. (Transdanubia, Hungary) by means of geological, morphological and digital terrain modelling, 6th International Conference on Geomorphology: Geomorphology in Regions of environmental contrast. Zaragoza (Spain), p. 283, 2005
JORDAN G., CSILLAG G. and MEIJNINGER B.M.L.: Digital Terrain Modelling with GIS for Tectonic Geomorphology: Development of Numerical Methods and Applications. GIS and Spatial Analysis, Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology (IAMG), August, 2005, Toronto, Canada. Proceedings, 2005
KERCSMÁR, ZS., FODOR, L.: Syn-sedimentary deformations in the Eocene Tatabanya Basin, Central Hungary, Geolines 19, 60-61, 2005
KERCSMÁR ZS.: A Tatabányai Eocén Medence földtani felépítésének és fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei, üledékföldtani és tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján, PhD thesis, ELTE, Őslénytani Tanszék, 173 p, 2005
BENKŐ K.: A Móri-árok DK–i részének harmadkori szerkezetföldtani és paleomágneses vizsgálata, Abstract-kötet, XXXVI. Ifjú Szakemberek Ankétja, 2005, MGE-MFT kiadvány, Budapest, pp. 27-28, 2005
BENKŐ, K., FODOR, F., MÁRTON, E.: Structural and paleomagnetic analysis of Miocene rocks in Northern Transdanubia, Geolines 19, 22-24, 2005
KISS, A., FODOR, L. I.: The Csesznek Zone in the northern Bakony Mts: a newly recognised transpressional element in dextral faults of the Transdanubian Range, western Hungary, Geologica Carpathica 58, 465-475, 2007
CSILLAG G., FODOR L., KONRÁD GY: Szerkezetmorfológiai elemek a Dunántúl domborzatában, III. Magyar Földrajzi Konferencia, MTA, Budapest, 2006. szeptember 6–7., Absztraktkötet, p. 62, 2006
CSILLAG G., FODOR L., SELMECZI I.: A Vértes és környéke neogén geomorfológiai fejlődéstörténete, III. Magyar Földrajzi Konferencia, MTA, Budapest, 2006. szeptember 6–7., Absztraktkötet, p. 63, 2006
KERCSMÁR ZS., FODOR L., PÁLFALVI S.: Tectonic control and basin evolution of the Northern Transdanubian Eocene Basins (Vértes Hills, Central Hungary), Geolines 20, 64–66, 2006
KERCSMÁR ZS., FODOR L., PÁLFALVI S.: Middle Eocene tectonic control and basin evolution on the Northeastern part of the Transdanubian Paleogene Basin (Vértes Hills, Hungary), VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2006. 04. 6-9 212-214. ISBN (10) 973-7840-09-7, 2006
PÁLFALVI, S., FODOR, L. KERCSMÁR, ZS, BÁLDI-BEKE, M., KOLLÁNYI, K., LESS, GY.: Sedimentation pattern, tectonic control, and basin evolution of the northern Transdanubian Eocene basins (Vértes Hills, central Hungary), Geophysical Research Abstracts 8, EGU06-A-08384 /Sref-ID:1607-7962/gra/, 2006
PÁLFALVI, S.: A csákberényi és gánti középső-eocén karbonátos képződmények mikrofácies vizsgálata és őskörnyezetei, Előadáskivonatok, kirándulásvezető, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2006. május 18-20, Ajka, 19–20, 2006
UHRIN A.: Pliocén folyóvizi üledékek szedimentológiai vizsgálata a Vértes délkeleti előterében, Diplomamunka, ELTE Földrajzi és Földtudományi Intézet 81 p, 2006
BÁLDINÉ BEKE MÁRIA: A magyarországi eocén transzgressziók ideje: a nannoplankton biosztratigráfiai és magnetosztratigráfiai eredmények együttes értékelése, Földtani Közlöny, 133, 437-440, 2003
Fodor L., Kercsmár Zs., Sásdi L., Harangi Sz.: Földtani érvek a vértesi Köves-völgy karbonátos forráskúpjainak késő-kréta(?) kora ellen., Földtani Közlöny, 138., 2008
Less, Gy. and Özcan, E.: Late Eocene evolution of Spiroclypeus, nummulitid Foraminifera, in the Western Tethys., Acta Palaeontologica Polonica, 2008
Less, Gy., Özcan, E., Papazzoni, C. A., and Stockar, R.: Middle-late Eocene evolution of involute Heterostegina (nummulitid Foraminifera) in the Western Tethys., Acta Palaeontologica Polonica, 2008
KERCSMÁR ZS.: A Tatabányai-medence késő-lutéciai üledékképződését közvetlenül megelőző tektonikai esemény bizonyítékai (bioperforált vetősíkok)., Abstract, EMT Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, Zilah 2003, p. 56., 2003
PÁLVALVI S.: Eocene carbonate ramp in the Vértes Mountains, Hungary., 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 2003, Abstract Book, p. 147., 2003
SELMECZI, I., SZTANÓ, O., KROLOPP, E., CSILLAG, G. & BUDAI T.: Climatically and tectonically controlled alluvial cyclicity in the Pleistocene of the Vértes Hills, Hungary., 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija 2003, Abstract Book, p. 193., 2003
SELMECZI, I., CSILLAG, G., SÜTŐ-SZENTAI, M.: Stratigraphic studies in the Upper Miocene of the southeastern foreland of the Vértes Hills., 12th Congress R.C.M.N.S., Program Abstracts Participants, Univ. Vienna, 199–200., 2005
Csillag G., Fodor L. , Jordán Gy.: Morphotectonic interpretation of denudation surfaces by means of digital terrain modelling in the Vértes Mts., Hungary., Book of Abstracts of the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs (Hungary), 24th–28th October 2007, University of Pécs, p. 57., 2007
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Bada, G., Csillag, G., Dunai, T., Fodor, L.: Landforms and timing of Quatrenary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary, using in situ produced cosmogenic 10Be, Book of Abstracts of the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, Pécs (Hungary), 24th–28th October 2007, University of Pécs, p. 75., 2007
Fodor L., Csillag G., Lantos Z., Kiszely M., Tokarsky, A.: Late Miocene to Quaternary deformation and landscape evolution in the Vértes and forelands: inferences from geological mapping., Abstracts of the Annual Meeting of the Hungarian Geological Society, HUNTEK Workshop, Sopron, Hungary, 20–22/09/2007, 37-38., 2007
Kercsmár, Zs., Fodor, L. & Pálfalvi, S.: Tectonic control and basin evolution of the Northern Transdanubian Eocene Basins (Vértes Hills, Central Hungary)., Abstracts of the Annual Meeting of the Hungarian Geological Society, HUNTEK Workshop, Sopron, Hungary, 20–22/09/2007, 43-45., 2007
SELMECZI I., HABLY L.: Új oligocén flóra Oroszlányból., 10. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Budapest, 2007. május 24–26. Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, p. 33., 2007
FODOR L., CSILLAG G., LANTOS Z., KISZELY M., TOKARSKY, A., RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS.: Quaternary deformation and landscape evolution in the Vértes and forelands: inferences from geological mapping, Abstract volume, 8th CETEG Meeting, Slovakia, Geological Survey of Slovakia, 2008
PÁLFALVI S.: A Vértes eocén üledékképződési környezeteinek rekonstrukciója mikrofácies-vizsgálatok alapján, PhD értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Őslénytani Tanszék, 150 p., 2007
MÉSZÁROS J. 2007: Löszrétegtani és geomorfológiai vizsgálatok Lovasberény környékén, Szakdolgozat, ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék, 2007
FODOR L., CSILLAG G. & PEREGI ZS.: A kápolnapusztai késő-neogén-negyedidőszaki(?) pull-apart „medence” rekonstruálása komplex eredetű lepusztulási felszínek alapján, Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2002. évről, 283–294., 2004
KERCSMÁR ZS.: A tatabányai vöröskalcitok szerkezetföldtani jelentősége I. Keselő-hegy., Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2002. évről, 163–174., 2004
Pálfalvi, S.: Palaeoenvironments on a Middle Eocene carbonate ramp in the Vértes Mountains, Hungary, Hantkeniana 4, 63-81, 2004
SÜTŐ-SZENTAI, M., SELMECZI, I.: Felszíni alsó-pannóniai előfordulás Felcsúton. Szervesvázú mikroplankton és sporomorpha maradványok., Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis (A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, Zirc) 20 (2001–2003), 47–62., 2004
Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs. Palotás, K., Síkhegyi, F., Timár, G., Cloetingh, S., Horváth, F.: An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin, Tectonophysics 410, 15–41, 2005
FODOR, L., CSILLAG, G., NÉMETH, K., BUDAI, T., CSERNY, T., BREZSNYÁNSZKY, K. & DEWEY, J.: Tectonic development, morphotectonics and volcanism of the Transdanubian Range and Balaton Highland: a field guide. In: FODOR, L., BREZSNYÁNSZKY, (EDITORS): Proceedings o, Földtani Intézet Alkalmi Kiadványa, 203, 68–86, 2005
Fodor, L. I.: Segment linkage and stress field in transtensional strike-slip fault array: Field examples from the Pannonian Basin, Geological Society Special Publications 290 417-431, 2007
VETŐ I., OZSVÁRT P., FUTÓ I., HETÉNYI, M.: Extension of carbon flux estimation to oxic sediments based on sulphur geochemistry and analysis of benthic foraminiferal assemblages: a case history from the Eocene of H, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. doi: 10.1016/j.palaeo, 2007
Budai T., Császár G., Csillag G., Fodor L., Kercsmár Zs., Pálfalvi S., Selmeczi I.: A Vértes földtana. Magyarázó a Vértes földtani térképéhez (1: 50 000), Magyar Állami Földtani Intézet, Magyarország tájegységi térképsorozata., 2008
Fodor L., Budai T., Császár G., Csillag G., Kercsmár Zs., Lantos, Z., Peregi Zs., Selmeczi I.: A Vértes földtani térképe 1: 50 000, Magyarország tájegységi térképsorozata. Magyar Állami Földtani Intézet, 2008
vissza »