A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42807
típus K
Vezető kutató Kovács Zoltán
magyar cím A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői
Angol cím Geographical features of the transformation of housing market in HUngary
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Berényi István
Egedy Tamás
Székely Gáborné
Udvarhelyi Gergely
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.511
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja olyan vizsgálatok lefolytatása volt, amelyek révén meghatározhattuk az ország térszerkezetében, az egyes kiválasztott típustérségekben, ill. városokban a llakáspiac és a akásmobilitás változásainak irányát és intenzitását. Ezzel nem csupán a területi egyenlőtlenségek egy sajátos aspektusát kívántuk feltárni, de hipotéziseink szerint következtetéseket vonhattunk le az ország urbanizációs viszonyaira, a migráció fő célterületeire is. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy hazánkban a már korábban is meglévő területi egyenlőtlenségek a rendszerváltozást követően jelentősen fölerősödtek. Ebben olyan tényezők játszottak szerepet, mint a népesség fokozódó demográfiai és jövedelmi polarizálódása, a lakosság életmódjában és a lakófunkcióhoz fűződő viszonyában bekövetkező változások, vagy a hazai és nemzetközi vándorlás következményei. Mindezek együttes eredményeként hazánk térképén dinamikusan fejlődő, vagy megújuló lakáspiaccal jellemezhető területek alakultak ki szemben műszaki-technológiai szempontból leszakadó, kiürülő lakásállománnyal rendelkező térségekkel. Vizsgálataink alapján kijelölhető volt, hogy 1990 után hazánkban a lakáspiac dinamizmusa térségi szinten a gazdasági prosperitás, a migráció (szub- és dezurbanizáció), a demográfiai hatások és az idegenforgalom függvényében alakult. Az is megállapítható volt, hogy a figyelembe vett négy tényező között igen szoros az összefüggés, jelentős az átfedés, s igen gyakran egymást erősítik.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of the research was to determine the main directions of the transformation of housing market and residential mobility in Hungary with special attention to the long-term changes in the spatial structure of the whole country and some selected regions. With these investigations we wanted to highlight not only certain aspects of regional inequalities within Hungary, but also the main trends of urbanisation and migration after 1990. On the basis of our research it can be concluded that regional inequalities on the housing market of Hungary, which existed already prior to 1990, have considerably increased over the last two decades. Among the determining factors the growing demographic and income differences of the society, the changes in the life-style of the population and the appearances of new housing forms, just like the changing pattern of the domestic and international migration can be mentioned. As a consequence of these factors dynamic regions with rapidly modernising housing stock as well as regions with declining housing market can be distinguished on the map of Hungary. Our investigations revealed that in the dynamism of regional housing markets four factors seem to be decisive, these are economic prosperity of the region, migration (both sub- und desurbanisation), demographic feature of the local society and tourism. These factors are regionally highly overlapping and very often they confirm each other.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=42807
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács, Z.: Hungary. National housing context., In: Holt-Jensen, A. et al (eds) New Ideas for Neighbourhoods in Europe, Handbook. TUT Press, Tallinn. pp. 88-93., 2004
Kovács, Z.: Újpest, Budapest., In: Holt-Jensen, A. et al (eds) New Ideas for Neighbourhoods in Europe, Handbook. TUT Press, Tallinn. pp. 109-113., 2004
Kovács, Z. ; Douglas, M.: Hungary, from socialist ideology to market reality., In: Turkington, R. Kempen, R. van Wassenberg, F. (eds.) High-rise Housing in Europe Housing and Urban Policy Studies 28. Delft University Press, Delft. pp. 231-248., 2004
Kovács Z.: A budapesti barnaöv lakófunkciójának helyzete és fejlesztési lehetőségei., In: Barta Gy. (szerk.) A budapesti barnaövezet megújulási esélye. MTA Társadalomkutatási Központ. Budapest. pp. 109-128., 2004
Burdack, J.; Dövényi, Z.; Kovács, Z.: Am Rand von Budapest – Die Metropolitane Peripherie zwischen nachholender Entwicklung und eigenem Weg., Petermanns Geographische Mitteilungen. 148. 3. pp. 30-39., 2004
Kovács, Z. ; Wiessner, R.: Budapest, Restructuring a European Metropolis., Europa Regional. 12. 4. pp. 22-31., 2004
Kovács, Z.: Socio-economic transition and regional differentiation in Hungary., Földrajzi Értesítő.53. 1-2. pp. 33-49., 2004
Kovács Z.: A társadalmi-gazdasági átalakulás területi jellemzői Budapest városrégiójában, In: Dövényi Z. – Schweitzer F. (szerk.) A földrajz dimenziói. MTA FKI. Budapest. pp. 59-82., 2005
Kovács Z.: A városrehabilitáció eredményei és korlátai Budapesten, In: Egedy T. (szerk.) Városrehabilitáció és társadalom. MTA FKI. Budapest. pp. 159-174., 2005
Kovács Z. – Szabó B. – Székely G.-né: A lakáspiaci dinamizmus néhány jellemzője Magyarországon, Statisztikai Szemle. 83. 5. pp. 461-479., 2005
Kovács Z.: A regionális egyenlőtlenségek lakáspiaci jellemzői Magyarországon, Kultúra és Közösség. 9. (3-4). pp. 17-20., 2005
Dövényi, Z. – Kovács, Z.: Stadtentwicklung in Ungarn nach der Wende, Planungsrundschau 11. Berlin. pp. 71- 88., 2005
Farkas J. ; Kovács Z.; Székely G.-né: A magyar lakáspiac jellemzői az ezredfordulón, KSH és MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2004
Kovács Z.: Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után, Földrajzi Közlemények. 129. 1-25. pp. 83-102., 2005
Kovács Z. - Szirmai V.: Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi kirekesztés: a társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségeiBudapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után, Tér és Társadalom. 20. 1. pp. 1-19., 2006
Kovács Z.: Urbanizáció és városfejlődés Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás után, In: Kovács Cs. – Pál V. (szerk.) A társadalmi földrajz világai. Szegedi Tudományegyetem. Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged. pp. 355-369., 2007
Kovács Z.: Budapest térszerkezetének átalakulása a rendszerváltozás után, In: Győri R. – Hajdú Z. (szerk.) Kárpát-medence: Települések, Tájak, Régiók, Térstruktúrák. MTA RKK – Dialóg Campus Kiadó. Pécs-Budapest. pp. pp. 312-330., 2006
Kovács Z.: Budapest elővárosi övezetének átalkulása a rendszerváltozás után, In: Csapó T. – Kocsis Zs. (szerk.) Agglomerációk és szuburbanizálódás Magyarországon. Szombathely, Savaria University Press. pp. 20-34., 2006
Kovács Z.: Social and economic transformation of historical districts in Budapest, In: Enyedi, Gy, - Kovács, Z. (eds) 2006. Social changes and social sustainability in historical urban centres. Centre for Regional Studies HAS. Pécs. pp. 39-64., 2006
Enyedi, Gy. – Kovács, Z.: Social sustainability of historical city centres in Central Europe – an introduction, In: Enyedi, Gy, - Kovács, Z. (eds) 2006. Social changes and social sustainability in historical urban centres. Centre for Regional Studies HAS. Pécs. pp. 11-19., 2006
Kovács, Z. – Wießner, R.: Stadtentwicklung in der Transformation – Vergleichende Untersuchung zum Strukturwandel in Budapest und Leipzig, Budapest-Leipzig. 201 p., 2006
Kovács, Z. – Wießner, R.: Entwicklung der Wohnungsmärkte in Budapest und Leipzig, In: Kovács, Z. – Wießner, R. (Hrsg.) Stadtentwicklung in der Transformation/Vergleichende Untersuchung zum Strukturwandel in Budapest und Leipzig. pp. 41-70., 2006
Kovács Z. – Szabó B. – Székely G.-né: Az életminőség területi különbségei a lakáspiaci dinamizmus tükrében Dunaújváros térségében, In: Dunaújváros és Térsége. 6. Dunaújvárosi Főiskola. pp. 5-17., 2006
Enyedi, Gy, - Kovács, Z. (eds): Social changes and social sustainability in historical urban centres, Discussion Papers Special. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pécs. 252 p., 2006
Kovács Z.: Az alföldi városok térszerkezetének átalakulása – kihívások és kérdőjelek a városfejlesztés számára, In: Nagy E. – Nagy G. (szerk.) Az Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. MTA RKK. Békéscsaba. pp. 326-330., 2005
Egedy T. – Kovács Z.: A városrehabilitáció néhány elméleti kérdése, Falu-Város-Régió. 4. pp. 10-16., 2003
vissza »