Analysis of the transcriptional activation and cross-regulatory functions of the p53 family members in tumour suppression by functional genomics  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42813
típus NW
Vezető kutató Bálint Éva
magyar cím Analysis of the transcriptional activation and cross-regulatory functions of the p53 family members in tumour suppression by functional genomics
Angol cím Analysis of the transcriptional activation and cross-regulatory functions of the p53 family members in tumour suppression by functional genomics
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Boros Imre Miklós
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.476
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásainkat kiterjesztettük nem csak az emlős p53 család tagjaira, hanem a Drosophila melanogaster p53-ra (Dmp53) is. Kimutattuk, hogy a Dmp53 hiányos Drosophilák ultraibolya (UV) sugárzásra fokozottan érzékenyek. Dmp53 által indukált géneket azonosítottunk cDNS microarray technológiával, majd e célgének sugárzás általi indukcióját vizsgáltuk kvantitatív "real time PCR" technikával. Míg egyes gének (pl. hid) mind ionizáló, mind UV sugárzás hatására Dmp53-függő módon indukálódtak, más gének expressziója csak UV (pl. Ark) vagy csak ionizáló sugárzás esetén (pl. reaper) emelkedett meg. Eredményeink elsőként mutatják ki, hogy a Dmp53 különféle DNS károsodás hatására különféle célgéneket aktivál. A Dmp53-mal kölcsönható fehérjék azonosítására élesztő két-hibrid módszert alkalmaztunk. Az egyik azonosított kölcsönható partner a DLP (Daxx like protein). DLP mutáns állatokat előállítva megállapítottuk, hogy életképesek, de élettartamuk megrövidül, és csökkent fertilitástúak, továbbá, hogy a DLP részt vesz a Dmp53 transzkripciós és apoptotikus aktivitásának szabályozásában. Egy másik azonosított partner a TAF(II)155, melynek kölcsönhatását a humán p53-mal és p73-mal is kimutattuk. Megállapítottuk, hogy humán homológja, a TAF3 gátolja a humán p53 és p73 transzkripciós aktivitását és csökkenti a p53 fehérje szintjét. A Dmp53 új, evolúcionárisan konzervált szabályozóinak azonosításával új távlatokat nyitottunk meg a p53 tumor szupresszor és családtagjai szabályozásának megértésében.
kutatási eredmények (angolul)
We extended our studies not only to the mammalian family members of p53 but also to Drosophila melanogster p53 (Dmp53). We showed that Dmp53 deficient Drosophilas are highly sensitive to ultraviolet (UV) radiation. We identified genes induced by Dmp53 using cDNA microarray technology, then studied the radiation inducibility of these target genes employing quantitative real time PCR technique. While some genes (e.g. hid) were induced in a Dmp53-dependent way upon both ionizing and UV radiation, expression of other genes was elevated upon UV treatment only (e.g. Ark) or upon IR only (e.g. reaper). Our data are first to show that Dmp53 activates different target genes upon different types of DNA damage. In order to identify proteins interacting with Dmp53, we used the yeast two hybrid method. One of the identified interacting partners is DLP (Daxx like protein). We generated DLP mutant animals, and found that they are viable but have shortened lifespan, and reduced fertility. Furthermore, DLP participates in the regulation of the transcriptional and apoptotic activity of Dmp53. Another identified partner is TAF(II)155, and it can interact with human p53 and p73 as well. We showed that its human homolog, TAF3 inhibits the transcriptional activity of p53 and p73 and it reduces the level of the p53 protein. By identifying novel, evolutionarily conserved regulators of Dmp53, we opened new avenues to the understanding of the regulation of p53 tumor suppressor and its family members.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/801/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Smeenk L., Megens E., Gazziola C., Backer M., McCalman M., Balint E., Lohrum M. A.: Isoform specific degradation of p63 and p73 is mediated by E3-ubiquitin ligases., 30th FEBS Meeting, FEBS JOURNAL 272 Suppl. 1: 161, B2-042P, 2005
Bereczki O., Pardi N., Bálint É., Boros I.: A p53 és a Drosophila melanogaster Bip2, valamint humán homológja, a TAF3 közötti interakció funkcionális vizsgálata., Biokémia 30 (3) 65, P-07, 2006
Bodai L., Pardi N., Újfaludi Z., Bereczki B., Komonyi O., Balint E., Boros I.M.: Daxx-like protein of Drosophila interacts with Dmp53, and effects longevity and Ark mRNA level, J. Biol. Chemistry (under revision), 2008
Ujfaludi Z., Boros I.M., Balint E: Different sets of genes are activated by p53 upon UV or ionizing radiation in Drosophila melanogaster, Acta Biologica Hungarica 58 (Suppl.): 65-79, 2007
Bereczki O., Ujfaludi Z., Pardi N., Tora L., Boros IM., Balint E.: Evolutionarily conserved interaction of p53 with Drosophila melanogaster Bip2/ mammalian TAF3, FEBS Journal 274 (Suppl. 1): 89, A5-15, 2007
Pardi N., Komonyi O., Bodai L., Bálint É., Boros I.M.: The role of sumoylation in Drosophila melanogaster p53 function, 20th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), Kyoto, Japan, Jun 16-27, 2006
vissza »