A hatalmi hierarchia átalakulása az MSZMP Politikai Bizottságában a 80-as években: Interakciós elemzés  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42816
típus K
Vezető kutató Reményi Andrea Ágnes
magyar cím A hatalmi hierarchia átalakulása az MSZMP Politikai Bizottságában a 80-as években: Interakciós elemzés
Angol cím The transformation of political hierarchy in the Politburo of the Hungarian Socialist Workers' Party: An analysis of interaction
zsűri Társadalom
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.438
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az MSZMP Politikai Bizottsága 1985-es és 1988-as éveiben lezajlott üléseiről készült magnetofon-felvételek interakciós elemzését tűzte ki feladatául a PB-tagok hatalmi hierarchiájának rekonstruálására. Az adatfelvétel nem fejeződött be, de máris nagy mennyiségű digitális átirat áll rendelkezésre (melyet a Magyar Országos Levéltárnak is rendelkezésre bocsátottam). A hatalmi hierarchia változásának interakciós alapú rekonstruálása a végső szintézis feladata (bár részeredmények már születtek, pl. Németh Károly háttérbe szorulása 1988 elején), de addig is a diskurzusszerveződési és interakciós jelenségek elemzésében történt nagyobb előrelépés. Diskurzuselemzési-szövegnyelvészeti eredmény például a napirendi javaslat, az elhangzott vita és az írásos határozat szövegösszefüggéseinek, vagy 1-1 nagyobb vitát kiváltó témában (pl. az MDF színrelépése, a ’88-as pártértekezlet szavazási procedúrája) az interaktív argumentációnak az elemzése. Az interakciós jelenségek közül igen különböző aspektusokkal: az adott téma vagy személy fontosságának interakciós konstruálásával, a beszédmennyiség és az egymás szavába vágás hatalmi összefüggéseivel, a tisztelet és az irónia kifejezésével, az egyetértés/egyetnemértés beszédaktusaival, ill. a tegezés/magázás szokásainak változásával foglalkoztam.
kutatási eredmények (angolul)
The research aims at reconstructing the power hierarchy of Political Committee members of the Hungarian Socialist Workers’ Party with the help of an interaction analysis of tape-recordings made at Politburo meetings in 1985 and 1988. The data collection has not finished, but a considerable amount of digitalized transcripts is already available (forwarded also to the Hungarian National Archive). The interaction based reconstruction of the changes in the power hierarchy is a task of the final synthesis (although some analyses have been made, e.g., how in early 1988 Károly Németh was gradually pushed into the background), in the meantime major steps have been made in discourse and interaction analysis. For a discourse analytical and text linguistic example, correspondences have been analysed across agendas, oral discussions and written resolutions, or the interactional argumentation of topics triggering major debates (e.g., about the birth of MDF, the voting procedure of the 1988 party conference) has been analysed. Among the interactional phenomena vastly different aspects have been investigated: the interactional construction of the importance of a given topic or person, the power aspects of the quantity of talk and interruption, the expression of respect and irony, the speech acts of agreement/disagreement, and changes in tu/vos addressing patterns.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/802/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Reményi Andrea Ágnes (a tanulmány szerzője, a kötet szerkesztője): A beszéltnyelvi interakció mint társadalomszervező erő, Reményi A. Á. (szerk.): Szavakból font erős háló: Olvasmányok a beszéltnyelvi interakcióról. Budapest: Tinta Kiadó. (megjelenés előtt), 2007
vissza »