Appliances of automatical information system of animal husbandry keeping (Precision animal husbandry)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42820
Type K
Principal investigator Tóth, László
Title in Hungarian Az állattartás automatizált információs eszközrendszere (Precíziós állattartás)
Title in English Appliances of automatical information system of animal husbandry keeping (Precision animal husbandry)
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Agrárenergetika és Élelmiszeripari Gépek Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Bak, János
Fogarasi, Lajos
Horváth, Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A téma kidolgozása során a tematikánk fő fejezeteknek megfelelően a vállalt feladatokat teljesítettük. Az RF azonosítókhoz csatlakozóa aktivitásmérő szenzort készítettünk és kipróbáltuk, amely többféle rendellenes viselkedésből fakadó tartási jellemző jelzésére alkalmas. Vizsgáltuk további az RF azonosítókhoz csatlakoztatható érzékelők beépítésének lehetőségét is, például BOLUS transzpandernél. Az RF azonosítóktól különválasztott, de szoftveresen összekapcsolt rendszerek kiválóan alkalmazhatók a rendellenes viselkedések felderítésére, pl. lábsérülések korai felismerésére, mielőtt a gyulladások kialakulnának (szubklinikai sántaság meghtározása). A nagyüzemi telepeken alkalmazott RF azonosítók elsősorban a termeléssel kapcsolatos összefüggések feltárását segítik, leginkább a tejtermelés folyamatos ellenőrzését, illetve a takarmányozás helyességét.
Results in English
During the elaboration of the project, in accordance with the main chapters of the thematic construction, the engaged tasks were performed. There was an activity measuring sensor connected to the RF identifiers was made and tested. This sensor is capable of indicating abnormal behaviours of different kinds originated from the animal keeping conditions. The building-in possibilities of other sensors connectible to RF identifiers also were investigated; e.g. with the transponder BOLUS. The systems separated from the RF identifiers but interconnected by software can be used excellently for catching abnormal behaviours; e.g. for early identification of foot or leg trauma before inflammations would begin (identification of a sub-clinic limping). The RF identifiers used on large-scale farms help mainly the exploration of the relationships in connection with the production; first of all the continuous control of the milk yield and the adequacy of the feeding.
Full text http://real.mtak.hu/803/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth L. - Schrempf N. - Fogarasi L.: Az állattartás gépesítésének fejlődése,, Mezőgazdasági Technika XLVI. évf. 11. sz. ISSN 0026 1890, p. 14-21., 2005
Tóth L. - Schrempf N. - Fogarasi L.: New Results in the Field of Radio-Frequency Identification., Hungarian Agricultural Engineering No 17. 52-54.p., 2005
Tóth L. - Schrempf N.: Azonosítás a mezőgazdaságban II., Áram és technológia, ÁT Lapkiadó Kft. Budapest, III.évf. 10.sz. 30-32.p., 2004
Tóth L. - Schrempf N. - Bak J.-Fogarasi L.: Elektronikus ID Tag, új alkalmazások az állattartásban, MTA-AMB XXX. Jubileumi K+F tanácskozás, 2005
Tóth L. - Schrempf N. - Fogarasi L.: New Results in Field of Radio-Frequency Identification in Hungary, 27th international Conference of CIGR SectionIV (The Efficient of Electricity and Renewable Energy Sources) 2005.09. 27-29 Izmir Ege University ISBN 975-483-675-2, 2005
Tóth L. – Bak J. – Schrempf N. – Fogarasi L. – Barkóczi T.:: Adatgyűjtővel ellátott állatazonosító rendszerek, Mezőgazdasági Jubileumi kutatási és Fejlesztési tanácskozás, Gödöllő, SZIE-Gödöllő, ISBN 963 611 438 2 ö, ISBN963 611 440 4, p. 98-104., 2005
Tóth L. – Fogarasi L. – Barkóczi T.:: AElektronikus krotália (ID tag), új alkalmazások a szarvasmarha-tenyésztésben. (Elektronic ID tag, New Applications in cattle farming),, Állattenyésztés takarmányozás, Gödöllő, Szent István Egyetem, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, HU ISSN: 0230 1814, p. 95-96., 2006
TÓTH L. – SCHREMPF N. – FOGARASI L.: Elektronikus állatazonosítás BOLUS transzponderekkel, MTA AMB, K+F Tanácskozás Nr. 29 Gödöllő, 5p., 2006
7. TÓTH L. – SCHREMPF N., FOGARASI L.: Elektronikus állatazonosítás I., Mezőgazdasági Technika, XLV. évf. 1. szám, 2-4. p., 2004
TÓTH L. – SCHREMPF N., FOGARASI L.: Elektronikus állatazonosítás II., (OTKA téma- T042820) Mezőgazdasági Technika, XLV. évf. 2. szám, 4-5. p., 2004
14. Tóth L., Bak J., Fogarasi L., Schrempf N.:: RF azonosító és adatgyűjtő rendszerek az állattartásban (Fejlesztési trendek az RF azonosítás technikájában ) Radiofrequency identification systems with data logger in animal husbandry (OTKA zárójelentés - T042820), MTA AMB, K+F Tanácskozás Nr. 31 Gödöllő, 4p. (megjelenés alatt), 2007
Tóth L.:: Az állattartás műszaki hátterének fejlesztési irányai, Agrárműszaki jövőkép és szakemberképzés, Debrecen, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, ISBN-10: 963-9732-01-X, ISBN-13: 978-963-9732-01, 2007
Back »