Secreted proteins as signalling molecules in Streptomyces development  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42824
típus NW
Vezető kutató Biró Sándor
magyar cím Secreted proteins as signalling molecules in Streptomyces development
Angol cím Secreted proteins as signalling molecules in Streptomyces development
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Humángenetikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Hádáné dr. Birkó Zsuzsanna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.353
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A streptomycesek Gram-pozitív, micéliális növekedésű mikroorganizmusok, melyek életciklusuk során komplex morfológiai differenciálódáson mennek keresztül, s ez jellemzően spóraképzéssel fejeződik be. Ezt a morfológiai differenciálódást biokémiai/fiziológiai differenciálódás kíséri, amelynek velejárója a különböző szekunder metabolitok termelése, melyek között nagyszámú, ipari és állat/humán egészségügyi szempontból fontos termék van. A differenciálódást az egyes törzsekben úgynevezett autoregulátorok szabályozzák, melyek gyakran pleiotrop hatásúak, s egyetlen autoregulátor befolyásolja a spóraképzést és antibiotikum termelést. Ilyen autoregulátor a S. griseusban leírt γ-butirolakton A-faktor és a fehérje C faktor. Mindkettő extracelluláris, s valószínűleg a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. S. griseus extracelluláris proteomját vizsgáltuk annak kiderítésére, hogy mely fehérjék expressziója sporuláció függő, s hogyan függ össze ennek a két fontos regulátornak a hatásmechanizmusa. Azonosítottunk kilenc fehérjét, melynek expressziója az A-faktort nem termelő és nem sporuláló mutánsban megváltozik. Kimutattuk, hogy C faktornak a törzsbe való transzformálása ezeknek a fehérjéknek az expresszióját, és a törzs normál sporulációját helyreállítja. Ez a megfigyelésünk arra utal, hogy a differenciálódás szabályozása egy olyan komplex regulációs hálózatban valósul meg, amelyben az egymástól független szignál transzdukciós útvonalak egymással kölcsönhatásra is képesek.
kutatási eredmények (angolul)
Streptomycetes are Gram-positive soil microorganisms with a mycelial growth habit. During their life cycle they show a complex morphological differentiation finally concluding in spore formation. Concomitant with the morphological differentiation a biochemical and physiological differentiation also take place. As a result secondary metabolites are produced amongst them many industrially and medically importantmolecules. Differentiation is regulated by so called autoregulators, that are strain specific and pleiotropic, usually regulating both the morphological and biochemical/physiological differentiations. In Streptomyces griseus the γ-butyrolacton A-factor and the protein factor C are well known autoregulators. Both are extracellular and probably both are involved in cell-cell communication. We studied the extracellular proteome of Streptomyces griseus in order to identify proteins that are expressed in a sporulation specific manner and find out the connection of the two regulatory pathways. During the course of experiments we identified nine proteins with markedly changed expression profile in an A-factor non-producer mutant that fails to sporulate. Transformation of factor C gene into this mutant restored the expression of these proteins and the sporulation. This observation implies the presence of a complex regulatory network consisting of multiple signal transduction systems acting independently or having a complex interaction.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/804/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zsuzsanna Birkó, Zsuzsanna Kiss, Sándor Biró: Study of the extracellular proteome of Streptomyces griseus during development, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2005
Sándor Biró: Genomics, proteomics and bioinformatics: their impact on Streptomyces biology and biotechnology, Plenary lecture at the 1st Central European Forum for Microbiology, 2005
Birkó Zsuzsa, Kiss Zsuzsa, Biró Sándor: Streptomycesek sejtdifferenciálódásának vizsgálata genomikai és proteomikai módszerekkel, A NBiokémiai Egyesület éves nagygyülése, 2005
vissza »