Erza-Mordvin vocabularies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42835
Type K
Principal investigator Mészáros, Edit
Title in Hungarian Erza-mordvin szótárak
Title in English Erza-Mordvin vocabularies
Panel Linguistics
Department or equivalent Department of Finno-Ugrian Philology (University of Szeged)
Participants Kazajeva, Nyina
Maticsák, Sándor
Motorkina, Szvetlana
Sirmankina, Raisza
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 7.040
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projet témavezetője Mészáros Edit, az SzTE Finnugor Tanszékének docense. A résztvevők közül három erza-mordvin nemzetiségű: Kazajeva Nyina, Motorkina Szvetlana és Sirmankina Raisza. Kazajeva és Motorkina a Mordvin Állami Egyetem finnugor tanszékének docensei. Sirmankina docens néhány hónapig vett részt a kutatásban. A pályázat magyar résztvevői: Felföldi Ágnes, 2005-ig az SzTE Finnugor Tanszékének PhD-ösztöndíjasa és Maticsák Sándor, a DE Finnugor Tanszékének tanszékvezető docense. A projekt két erza-mordvin szótár elkészítésére és kiadására irányult: 1. Mészáros E.: Erza-mordvin hangosszótár szövegekkel és ragozási táblázatokkal. CD-ROM A hangosszótár a következő könyv alapján készült: Mészáros E. –Sirmankina R.: Erza-mordvin–magyar szótár. Második, átdolgozott, bővített kiadás. Savaria University Press, Szombathely 2003. 513 p. A CD-ROM az elsődleges, azaz erza-mordvin–magyar szótárként való használata mellett a fordított irányban történő keresést is lehetővé teszi, mivel magyar–erza-mordvin szólistát is tartalmaz. A szótári részen kívül szövegek (4 mese és 5 vers) és ragozási táblázatok is megtalálhatók a CD-n. Az erza-mordvin szavakat és szövegeket Kazajeva Ny. olvasta fel. 2. Mészáros–Motorkina–Kazaeva–Felföldi–Širmankina: Magyar–erza-mordvin szótár. Szerkesztő: Mészáros E. A szótár kb. 17 ezer címszót, de ennél lényegesen több szót és kifejezést tartalmaz. A szótárban közölt magyar szavak és kifejezések száma kb. 38 ezer.
Results in English
The supervisor of the project was Mészáros, associate prof. at the Dept. of Finno-Ugric Studies at the University of Szeged. Three of the participants are of Erzya-Mordvin nationality: Kazaeva, Motorkina and Shirmankina. Kazaeva and Motorkina are associate professors at the Dept. of Finno-Ugric Studies at the Mordvin State University. Associate prof. Shirmankina participated in the research for several months. Hungarian participants of the project: Felföldi, PhD-student at the Dept. of Finno-Ugric Studies at the University of Szeged and Maticsák associate prof. at the Dept. of Finno-Ugric Studies at the Univ. of Debrecen. The project aimed the compilation and publication of two Erzya-Mordvin dictionaries: 1.Mészáros: Erzya-Mordvin Talking Dictionary with Texts and Tables of Declination and Conjugation. CD-ROM The talking dictionary is based on the following book: Mészáros–Shirmankina: Erzya-Mordvin–Hungarian Dictionary. Savaria University Press, Szombathely 2003. Besides the primary use as an Erzya-Mordvin–Hungarian dictionary, the CD-ROM enables search also in the other direction as it includes a Hungarian–Erzya-Mordvin word list. Apart from the dictionary part, the CD includes texts and tables of declination and conjugation. 2.Mészáros–Motorkina–Kazaeva–Felföldi–Shirmankina: Hungarian–Erzya-Mordvin Dictionary. Edited by Mészáros. The dictionary includes appr. 17,000 headwords. The total of Hung. words and expressions the dictionary includes is around 38,000.
Full text http://real.mtak.hu/809/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Felföldi Ágnes: Obstojatel'stva vremeni i kategorija aspekta v erzjanskom jazyke, Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Joskar-Ola, Oroszország, 2005., 2005
Maticsák Sándor: Vándorló napnevek: vasárnap, Köszöntő könyv Nyirkos István tiszteletére. MNyj. 61: 415-425. Debrecen, 2003
Maticsák Sándor: Erza-mordvin értelmező szótár, Folia Uralica Debreceniensia 10: 253-257. Debrecen, 2003
Motorkina S.G., Rjabova, L.: Tjuson' lemtne vengran' dy erzjan' keltnese. (Színnevek a magyarban és az erza-mordvinban.), In: Materialy VIII nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh Mordovskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.P. Ogareva. Szaranszk 102-106., 2003
Motorkina S.G., Kazajeva N.V., Feoktistov A.P.: Vengerskij jazyk (Programma i uchebno-metodicheskie rekomendaciji po kursu Sovremennyj vengerskij jazyk), Szaranszk: Tip. Kras. Okt., 37 p., 2003
Maticsák Sándor: A plurale tantum a mordvinban, Permiek, finnek, magyarok. írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Budapest 264-276., 2004
Maticsák Sándor: Névszói morféma-alternációk az erza-mordvinban, Folia Uralica Debreceniensia 10: 143-164. Debrecen, 2003
Mészáros Edit:: Idegen eredetű mordvin rokonságnevek, In: Mészáros Edit - Szeverényi Sándor - Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Mikola-konferencia 2002. Szeged 91-98., 2004
Mészáros Edit: A mordvin onomatopoetikus szavak egy jellemző típusáról, In: Bakró-Nagy Marianne - Rédei Károly (szerk.): Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Budapest 301-308., 2003
Maticsák Sándor: Az újperzsa ādīna ’péntek’ képviselete a Volga–Káma vidéki finnugor és törökségi nyelvekben, Bakró-Nagy Marianne – Rédei Károly (szerk.): Ünnepi kötet Honti László tiszteletére, 285–290. Budapest, 2003., 2003
Kazaeva, Nina: Etnonimy v toponimii Respubliki Mordovija, Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Joskar-Ola, Oroszország, 2005., 2005
Motorkina, Svetlana: Foneticheskije osobennosti erzjanskih govorov Chuvashskogo Prisur'ja, Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Joskar-Ola, Oroszország, 2005., 2005
Kazaeva, Nina: Appelljativy v toponimii Respubliki Mordivii, Tipografija Krasnyj Oktjabr', Saransk 2005, 152 p., 2005
Motorkina, Svetlana: Vyrazhenije erzjanskih form konjunktiva, konditionala, konditional-konjunkiva i deziderativa v vengerskom jazyke, Finno-ugristika 6., Saransk, Tipografija ''Krasnyj oktjabr'' 2005. 119-123., 2005
Mészáros Edit - Molnár Judit: A mordvinok, In: A Volga-Káma vidék finnugor népei. Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 11. Szombathely 2005. 9-38., 2005
Mészáros Edit: Leksicheskije sootvetsvija terminov rodstva v erzjanskom i mokshanskom jazykah, . Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Joskar-Ola, Oroszország, 2005., 2005
Maticsák Sándor: K etimologicheskomu issledovaniju gidronimov - na mordovskom materiale, Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Joskar-Ola, Oroszország, 2005., 2005
Maticsák Sándor: Az agglutinációval keletkezett mordvin képzőkről., Nyelvtudományi Közlemények 102: 7-34. Budapest, 2005., 2005
Maticsák Sándor: Vándorló napok. A hét napjainak megnevezése az európai nyelvekben., Debrecen, 2006. 222 l., 2006
Maticsák Sándor: A névkutatás kérdései a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson., Névtani Értesítő 28: 191–199. Budapest, 2006 [–Hoffmann István]., 2006
Maticsák Sándor: Képző vagy utótag-e a mordvin peµ?, Folia Uralica Debreceniensia 13: 41–54. Debrecen, 2006., 2006
Kazaeva Nina: Russkie geograficheskie terminy v mordovskoj toponimii, Sostojanie nacional'no-russkogo dvujazychija v finno-ugorskih regionah..., Saransk 70-76., 2006
Motorkina, Svetlana: Glagoly, obrazovannye ot somatizmov в finno-ugorskih jazykah., Materialy dokladov XI nauchnoj konferencii MGU, Saransk, 96-100., 2006
Kazaeva, Nina: Geobotanicheskie appeljativy v toponimii Respubliki Mordovija, Finnuo-ugristika 7. Saransk 125-131., 2006
Motorkina, Svetlana: Sootvetstvija vengerskih glagolov s pristavkoj el- v mokshanskom jazyke, Materialy dokladov XI nauchnoj konferencii MGU, Saransk, 100-103., 2006
Motorkina, Svetlana: Leksicheskie osobennosti govorov Chuvashskogo Prisur'ja, Finnuo-ugristika 7. Saransk 248-251., 2006
Motorkina, Svetlana: Govorim po-vengerski, Saransk 92 l., 2006
Mészáros Edit: Szóösszetételek., Uralisztika. Uráli nyelvészet. Szeged, 136-146., 2006
Maticsák Sándor: Vándorló napnevek: vasárnap, Köszöntő könyv Nyirkos István tiszteletére. MNyj. 61: 415-425. Debrecen, 2003
Mészáros Edit - Raisza Sirmankina: Erza-mordvin - magyar szótár. Második, átdolgozott, bővített kiadás., Savaria University Press, Szombathely 513 p., 2003
Mészáros Edit: Erza-mordvin hangosszótár szövegekkel és ragozási táblázatokkal. CD-ROM, Szeged, 2005
Maticsák Sándor: Mészáros Edit: Erza-mordvin–magyar hangosszótár., Folia Uralica Debreceniensia 13: 228–229. Debrecen, 2006., 2006
Mészáros Edit – Motorkina Svetlana – Kazaeva Nina – Felföldi Ágnes - Širmankina Raisa: Magyar–erza-mordvin szótár. Szerkesztette: Mészáros Edit., Studia Uralo-Altaica 11. Szeged, 2008
Back »