A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42836
típus K
Vezető kutató Horányi Özséb
magyar cím A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése
Angol cím The position and function of sacral communication in the context of religion, church and society. Expanding the communication participatory approach
zsűri Társadalom
Kutatóhely Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Korpics Márta
P. Szilczl Dóra
Wildmann János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.764
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk fő célkitűzése a kommunikáció participációs szemléletének kiterjesztése és empirikus tesztelése volt a szakrális kommunikáció területén. A kutatás a szakrális kommunikáció helyére és funkciójára fókuszált a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A kutatást alapvetően három nagy lépésben bonyolítottuk le. Az első fázis egy tanulmánykötet összeállításával (várható megjelenése 2006 ősze) zárult. A tanulmánykötetben felkínált válogatás elsősorban filozófiai és társadalomtudományi írásokon keresztül kísérli meg bemutatni, hogy milyen kérdések mentén lehet közelíteni a vallás mai szerepének megértéséhez. A kötet összeállításánál egyik fő szempontunk az volt, hogy olyan írások jelenjenek meg, amelyek tematizálják azt a megközelítésmódot, ahogy a vallásos jelenségekre tekinthetünk a szakrális kommunikáció kategóriái mentén. Az elmélet empirikus tesztelését két területen bonyolítottuk le. Összehasonlító vizsgálat készült különböző egyházak és felekezetek liturgiájának elemzésével, melynek fő terepe a vallási tapasztalat konfesszióhoz kötöttségének kérdése volt. A kutatás másik terepe a zarándoklat vallásgyakorlatának elemzése volt. A zarándoklat fontos eszköze a vallási élmény megtapasztalásának, s vonatkozási keretein belül (hagyomány, tudás, liturgia, paraliturgia, teológia) igazolja a szakrális kommunikáció működését. Mindkét kutatásról doktori dolgozat készült, ezek a Kommunikációkutatás sorozatban jelennek meg. (Várható megjelenés 2006 ősze.)
kutatási eredmények (angolul)
The mail target of our research is, partly, the extension of participating views of communication, and an empirical testing based on the sacralic communication. The research was focused on the place and function of sacralic communication using relations between religion, society and the Church. The research was basicly carried out in three steps. The first phase was completed by the compilation of a volume of essays (probable publication in autumn 2006). The published selection in the volume of essays is making an attempt to introduce useful questions for a better understanding of the current role of religion. By compiling the volume the most important point was to publish essays summarizing ways of access to comprehend religious phenomena with the help of communicatory categories. The empirical testing of the theory was carried out in two different ways. First we made a comperative research by analysing the liturgy of different Churches and denominations mainly trying to find an answer to the question: Are religious experiences dependent on confessions? The second field of our research was the analysis of pilgrimage. Pilgrimages are basic ways of experiencing religion, and within its bounds (tradition, knowledge, liturgy, paraliturgy, theology) verifies the operation of sacralic communication. The writing up of both researches are published as dissertations. (Probable publication in autumn 2006 as individual volumes in „Communicatin Research”.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/810/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Korpics Márta-Szilczl Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció: A transzcendens mutatkozása, Typotex, 2006
Szilczl Dóra: Istentapasztalat és bizonyosság. A vallási felkészültség komparatív elemzése, Typotex, 2006
Korpics Márta: Szakrális kommunikáció és a transzcendens megtapasztalása: a zarándoklat, Typotex, 2006
Szilczl Dóra (Pete Krisztiánnnal közösen): A kommunikáció intézménye, Typotex, 2006
vissza »