Tudástranszfer az egyetemek és a gazdaság között Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42840
típus K
Vezető kutató Varga Attila
magyar cím Tudástranszfer az egyetemek és a gazdaság között Magyarországon
Angol cím Knowledge transfer between universities and the economy in Hungary
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Forgács Gáborné
Inzelt Annamária
Szerb László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a magyar egyetemeken akkumulálódott természettudományos-műszaki tudás gazdasági jelentőségét elemezte. A vizsgálatok során számos (hazai és nemzetközi forrásból származó) adatrendszer feldolgozása történt meg. Kutatásainkban mind a hazai tudáskészlet alakulását, mind az egyetemek és az ipar közötti interakciók intenzitását elemeztük. A hazai szabadalmi aktivitás (az innovációs folyamat egyik output mércéje) folyamatosan csökkent az 1990-es években, a tendencia 2000-es megfordulásáig. A visszaesés a Közép-Magyarországi Régiót érintette a legerőteljesebben, melyet Közép-Dunántúl követ. Az innováció input oldalán meghatározó K+F kiadások felére csökkentek 1990 és 1998 között. Az egyetemi kutatóhelyek tekintetében nem tapasztalunk hasonlóan drámai változásokat: hosszú stagnálás után az 1990-es évek végén enyhe emelkedés következett. Az innováció rendszerének szereplői közötti interakciók tekintetében a rendszerváltás óta eltelt időszak egyértelműen pozitív eredményeket ért el. Ugyanakkor az is tény, hogy a kormányprogramok eddig a gazdaságnak csak kevés szereplőjét tudták innovatív együttműködésekre ösztönözni: az interakciók száma még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy létrejöjjön a tudásalapú gazdaság. Az elemzések szerint Magyarországon a helyi tudásinputok (ipari és közösségi K+F) szerepe meghatározó a regionális csúcstechnológiai innovációban, habár a közösségi kutatások hatása kevéssé erős, mint az ipari kutatásoké (amit a paraméterek alacsonyabb szignifikancia szintje jelez). Az elemzések egyértelműen arra utalnak, hogy a tudás inputok hatásai nem lépnek túl a megyék határain.
kutatási eredmények (angolul)
Economic importance of scientific-engineering knowledge accumulated at Hungarian universities has been analyzed in this project. Several national and international data sets served the empirical basis of this research. Particularly, we focused on two issues: first, the main trends in the changes of the knowledge stock of Hungary in the 1990s – early 2000s, and second, on the nature of interactions among universities and the industry. Both patenting (a measure of innovation output) and R&D activities have been sharply declined during the 1990s until the reverse of this trend at the end of the decade. There are substantial regional variations as the main losses occurred in the Central Hungary region (this region includes the capital). With respect to the interactions among the actors of the system of innovations a definitely positive trend can be observed resulting from changes in government regulations. Low level of innovativeness among manufacturing firms is considered the main obstacle of further increasing the intensity of interactions among universities and industry. According to the regional knowledge production function analyses local inputs such as university and industry R&D play a significant role in high-tech innovations in Hungary, however relative importance of universities are less prevalent as measured by the size and significance of the university research parameter. Spatial econometric analyses suggest that interactions do not extend county boundaries.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/812/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Kornélia: Az innováció-alapú regionális fejlesztés lehetőségei Magyarországon, Tér és Társadalom 2004.4, 29-49, 2004
Inzelt Annamária: Az egyetemek és a vállalkozások kapcsolata az átmenet idején, Közgazdasági Szemle 51, 2004
Varga Attila: Az egyetemi kutatások regionális gazdasági hatásai a nemzetközi szakirodalom tükrében, Közgazdasági Szemle. 51, 259-275, 2004
Horváth Kornélia: Az egyetemi tudástranszfer szerepe az innovációalapú regionális fejlesztésben, Évkönyv, 2004-2005 PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2005
Varga Attila: Kutatás-fejlesztés, agglomeráció és gazdasági növekedés Magyarországon, Dombi Ákos (szerk.): Gazdasági növekedés Magyarországon. Műegyetemi Kiadó, pp. 77-94, 2005
Varga Attila: Localized knowledge inputs and innovation: The role of spatially mediated knowledge spillovers in the new EU member countries from Central Europe - The case of Hungary, The impact of European integration on the national economy, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania, pp. 118-133, 2005
Inzelt Annamária: The evolution of university-industry-government relationships during transition, Research policy 33, 975-995, 2004
Horváth Kornélia: Egyetemek gazdasági szemmel: A térbeli tudásexternáliák szerepe a regionális gazdasági fejlődésben, Diplomamunka, PTE KTK, 2004
vissza »