Modelling and Examination of Machine Industrial Environmentally Conscious Manufacturing Procedurs  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42843
Type K
Principal investigator Varga, Gyula
Title in Hungarian Gépipari környezetkímélő megmunkálási eljárások vizsgálata, modellezése
Title in English Modelling and Examination of Machine Industrial Environmentally Conscious Manufacturing Procedurs
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Gyártástudományi Intézet (University of Miskolc)
Participants Bányai, Károly
Dudás, Illés
Nyiro, József
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-09-30
Funding (in million HUF) 8.020
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Célunk a környezetkímélő „száraz”, vagy minimális kenőanyag felhasználást alkalmazó forgácsoló megmunkálások elméletének vizsgálata, gyakorlatának kidolgozása volt. Megoldott feladatok: 1. Mechanikai modell felállítása, tribológiai modell készítése, végeselemes vizsgálatok a) Elméleti modellek felállítása A forgácsolási folyamat modellezése. A forgácsolási folyamat mechanikája (szabad forgácsolás, kötött forgácsolás esetén). A hűtő-kenő folyadék környezeti hatásának elemzése. b) Végeselemes vizsgálatok. A környezetkímélő eljárások forgácsolási modellezése esetén figyelembe kell venni a speciális feltételeket. Vizsgálatainknál cél a nagy alakváltozásokat tartalmazó végeselemes program vizsgálata, eredményeinek kiértékelése volt. 2. CCD kamerás vizsgálatok. A szerszámkopás vizsgálatának egy modern módszere a CCD kamerás vizsgálatok alkalmazása. 3. Kísérleti vizsgálatok. Az elméleti vizsgálatok kiegészítése céljából illetve a megalkotott modellek jóságának ellenőrzése végett kísérleti vizsgálatokat végeztünk. a) A forgácsoláshoz szükséges forgácsolóerő és nyomaték vizsgálata, tribológiai vizsgálatok, szerszámkopások elemzése. b) A megmunkált felület felületi érdességének vizsgálata. A kísérleti vizsgálatok előkészítéséhez, az eredmények kiértékeléséhez és megjelenítéséhez a faktoriális kísérlettervezés módszerét alkalmaztuk.
Results in English
Our aim was to study the theory and practice of those type cutting technologies which are done by environmentally conscious way that is they are „dry” or „use of minimum volume of coolants and lubricants” Solved tasks: 1. Creations of mechanical models, tribological models, Finite Element Analyses a) Setting up theoretic models We have modelled the cutting processes. We have examined of mechanics of cutting processes (in case of orthogonal cutting, restricted cutting). We have analysed the effects of the coolants and lubricants. b) Finite Element Examinations. At the modelling of cutting of environmentally conscious procedures we hadto take into account special circumstances. Our aim was the analysing of Finite Element Method having large strains. We evaluated the calculated results. 2. CCD camera examinations. A new method of examination of cutting tool wear was the use of the up-to-date CCD cameras. 3. Experimental investigations. For completing of theoretical examinations, or checking the how proper the created models was, we have done experimental investigations. a) Examination cutting forces and torques necessary for cutting procedures. Tribological investigations, examinations of cutting tool wear. b) Examination of surface roughness of the machined surfaces. For preparing the experiments, for doing the experiments and for demonstrating the measured data we have used the effective method of Factorial Experiment Design.
Full text http://real.mtak.hu/813/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dudás, I.,Varga Gy., Bányai, K.:: The Use of Holonic Manufacturing System for Production of Worm Driving Pairs, Proc of Int Conf of Res and Edu for the 40 y jubilee of coop betw Nat Tech Uni Kharkiv and Uni Miskolc, Kharkiv, Ukraina, 2004, Apr, p. 99-106 ISBN 966593337X, 2004
Dudás, I., Varga, Gy.:: Környezetkímélő forgácsolási folyamatok modellezése, Proc. of the 12th Int. Conference in Mechanical Engineering, (12. Nemzetközi Gépész Találkozó), 2004. április 22-25, Csíksomlyó, Románia, pp.: 65-70. ISBN: 973-86097-9-8,, 2004
Dudas, I., Varga, Gy., Banyai, K.:: Holonic Manufacturing System for Production of Different Sophisticated Surfaces, Proc. of the Fourth IASTED International Conference on Modelling, Simulation, and Optimization, August 17-19, 2004. Kauai, Hawaii, USA, pp.: 72-75. ISBN: 0-88986-424-1,, 2004
Dudás, I., Varga Gy.:: Examination of Environmentally Clean Machinings, Proceeding of the 11th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 9-11 September, 2004. pp.: 185-196. ISBN: 1215-0851, 2004
Varga Gy.:: Mechanical Modelling of Dry Machining Processes, Proceeding of the 11th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 9-11 September, 2004. pp.: 247-254. ISBN: 1215-0851, 2004
Balajti Zs.:: Analysis of the Reproduction of the Object Including Helices Gained from Photos Taken by 2 CCD Cameras, Proceeding of the 11th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 9-11 September, 2004. pp.: 305-310. ISBN: 1215-0851, 2004
Balajti Zs.:: Analysis of the Reproduction of the Object Including Helices Gained from Photos Taken by 2 CCD Cameras, Production Processes and Systems, a Publication of the University of Miskolc, Vol. 4., Miskolc University Press, 2004, pp.: 5 – 12, HU ISSN 1215-0851, 2004
Dudás, I., Varga Gy.:: Examination of Environmentally Clean Machinings, Production Processes and Systems, a Publication of the University of Miskolc, Vol. 4., Miskolc University Press, 2004, pp.: 55 – 71, HU ISSN 1215-0851, 2004
Varga Gy.:: Mechanical Modelling of Dry Machining Processes, Production Processes and Systems, a Publication of the University of Miskolc, Vol. 4., Miskolc University Press, 2004, pp.: 139 – 149, HU ISSN 1215-0851, 2004
Balajti Zs.: Practical Application of the Monge Projection in the Production Process of Drive Pairs, Annals of MTeM for 2005 & Proc. of the 7th Int. Conf. on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca, Romania, 2005, Oct. 6-8, pp.: 35-38, ISBN 973-9087-83-3, 2005
Varga Gy., Dudás, I.: Tribological Aspects of Dry Machining, Proc. of MicroCAD 2003 Int. Scient. Conf., 2003, 6-7 March , Sect. M: Production Engrg, Manuf. Systems, Miskolc, pp.: 221-226, 2003
Varga Gy., Dudás, I.: Literature Survey for Finite Element Modelling of Chip Formation, Proc. of MicroCAD 2003 Int. Scient. Conf., 2003, 6-7 March , Sect. M: Production Engrg, Manuf. Systems, Miskolc, pp.: 233-239, 2003
Varga Gy.: Environmental Features and Tribological Aspects of Machining Processes, Annals of MteM for 2003 & Proc. of the 6th International MteM Conf., Cluj Napoca, Romania, 2003, Oct. 2-4, pp.: 431-436, 2003
Balajti Zs.: Csavarvonalakat tartalmazó alakzatok rekonstruálhatósága CCD kamerával készített képekből, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egy., Gépészm.-i Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Dokt.-i Iskola, Miskolc, 2003. nov. 6. 7 old, 2003
Dudas I., Varga G.: Application of Non-contact Measurement Technology for Evaluation of Cutting Tool Wear, Int. Conf. of the Assoc. of Operational Research Soc. APORS 2003 on Operat. Research: Emerging Papradigms for Inf. Techn. New Delhi, India, 2003, Dec. 8-11, pp.: 598-605, 2003
Varga Gy.: Környezetbarát megmunkálás 3 dimenziós felülettopográfiája, Gépgyártás, XLVI évf., 1-2. sz., 2006, pp.: 23, 53-57, HU ISSN 0016-8580, 2006
Dudás, I., Varga Gy., Szigeti, F., Péter, L., Százvai, A.: Furatmegmunkálás minimálkenéssel, Elektr. Műsz. Füzetek, MTA Debreceni Ter. Biz. DAB Műsz. Szakbiz, Debrecen, 2006 2. pp.: 77-92, http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/musz_fuz_02.pdf, 2006
Varga Gy.: Környezetbarát megmunkálások tribológiai kérdései, XI FMTÜ, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2006, március 24-25, pp.: 375-378, 2006
Dudás, I., Peter, L., Varga Gy., Szigeti, F.: Modelling of Vibrations of Twist Drills, microCAD 2006, Section M, Miskolc, March 16-17, 2006, pp.: 187-192, ISBN 963 661 700 7 Ö, ISBN 963 661 713 9, 2006
Varga Gy., Nyírő, J.: Finite Element Analysis of Metal Cutting, microCAD 2006, Section M, Miskolc, March 16-17, 2006, pp.: 219-224, ISBN 963 661 700 7 Ö, ISBN 963 661 713 9, 2006
Varga Gy.: 3D Surface Examination of Drilled Surfaces, WORKSHOP on Multi-Material Micro Manufacturing Focusing on Metal Processing and Metrology, Budapest, March 23-24, 2006, pp.: 75-82, ISBN 963 420 858 4, 2006
Varga Gy.: Modelling and Examination of Dry Cutting, 1st Jubilee Scientific Conference “Manufacturing Engineering in the Time of Information Society”, Gdansk, Poland, June 01-02, 2006, pp.: 417-424, ISBN 83-88579-61-4, 2006
Varga Gy.: 3D Examination of Environmentally Friendly Means Drilled Holes, TMT 2006, 10th International Research/Expert Conference, Barcelona-Lloret de Mar, Spain, September 11-15, 2006, pp.: 25-28, ISBN 9958-617-30-7, 2006
Varga Gy., Ráczkövi L.: Stability Examination of Vibration Phenomena Occurring at Environmentally Friendly Turning, MŰSZAKI SZEMLE (TECHNICAL REVIEW), Hungarian Technical Scientific society of Transylvania, Vol.: 38. 2007, pp.: 411-416, 2007
Szigeti, F., Varga, Gy., Peter, L., Szazvai, A.: Examination of Outer and Inner Lubrication with Minimum Volume of Lubrication when Drilling of Grey Cast Iron, Scientific Bulletin of North University of Baia Mare, Serie C, Volume XXI, 7th Edition, Baia Mare, Romania, May 17-18, 2007, pp.: 687-693, ISSN-1227-3264, 2007
Kovács A., Varga, Gy.: A környezettudatosság megvalósulása a fémforgácsolásban különböző hűtő-kenő folyadékok alkalmazásával, Proceedings of International Scientific Conference, 12th FMTU, Cluj Napoca, Romania, March 16-17, 2007, pp.: 181-184, 2007
Szigeti, F., Peter, L., Varga, Gy., Szazvai, A.: Examination of Twist Drill Wear when Using Minimum Value of Lubrication, microCAD 2006, Section M, Miskolc, March 22-23, 2007, pp.: 173-178, ISBN 978 963 642 4 Ö, ISBN 978 963 661 753 0, 2007
Varga, Gy., Kovacs, A.: Environmentally Friendly Design, microCAD 2006, Section M, Miskolc, March 22-23, 2007, pp.: 179-184, ISBN 978 963 642 4 Ö, ISBN 978 963 661 753 0, 2007
Varga, Gy., Raczkovi, L., Sovilj, B.: Examination of Stability of Chatter when Turning, microCAD 2006, Section M, Miskolc, March 22-23, 2007, pp.: 185-190, ISBN 978 963 642 4 Ö, ISBN 978 963 661 753 0, 2007
Szigeti, F., Dudas, I., Varga, G., Dezso, G., Peter, L.: Examining the Life Time of Drilling Tool under Outer Minimal Volume Lubrication Conditions, 12th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, September 06-08, 2007. pp.: 213-218, ISSN: 1215-0851, 2007
Varga, G., Dudas, I., Tanabe, I., Iyama, T.: Intelligent Measurement of Cutting Tool Wear, 12th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, September 06-08, 2007. pp.: 225-232, ISSN: 1215-0851, 2007
Varga Gy.: Examination of Stability of Vibration Occurring at Turning, 12th International Conference on Tools, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, September 06-08, 2007. pp.: 255-260, ISSN: 1215-0851, 2007
Dudas, I., Varga, G.: CCD Camera Measurements for the Examination of Cutting Tool Wear, ISMTII 2007, The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Tohoku University, Sendai, Japan, September 24-27, 2007, pp.: 301-304, 2007
Varga, G., Dudas, I.: 3D Topography for Drilled Surfaces, ISMTII 2007, The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Tohoku University, Sendai, Japan, September 24-27, 2007, pp.: 429-432, 2007
Szigeti, F., Varga Gy., Dezso, G., Peter, L.: Dynamic Examination of Drilling with Minimal Volume of Coolants and Lubricants, Annals of MTeM for 2007 & Proceedings of the 8th International Conference, Cluj-Napoca, Romania, October 04-05, 2007, pp.: 425-428, ISBN 973-9087-83-3, 2007
Varga, G., Balajti ,Z., Dudas, I.: Advantages of the CCD Camera Measurements for Profile and wear of Cutting Tools, Journal of Physics: Conference Series 13, 2005, pp.: 159-162, Institute of Physics Publishing, doi: 10.1088/1742-6596/13/1/037, http://www.iop.org/EJ/toc/1742-6596/13/1, 2005
Varga Gy., Dudás, I.: Környezetbarát megmunkáláshoz használt forgácsolószerszámok kopásának mérése CCD kamerával, Proc. of the 5th Int. Scientific Conf. in Development of Metal Cutting DMC 2005, 2005. szeptember 12-13, Kassa, Szlovákia, pp.: H26-H30. ISBN: 80-8073-303-1, 2005
Varga Gy., Dudás, I.: 3D Topography for Environmentally Friendly Machined Surfaces, Journal of Physics: Conference Series 13, 2005, pp.: 24-27, Institute of Physics Publishing, doi: 10.1088/1742-6596/13/1/006, http://www.iop.org/EJ/toc/1742-6596/13/1, 2005
Varga Gy.: 3D Examinations of Surfaces Machined by Environmentally Friendly Way, Proceedings of the 3rd International Conference of Precision Machining, Vienna, Austria, 2005, Oct. 18-19, pp.: 311-318, ISBN 3-901-888-31-4, 2005
Varga Gy.: Up-to-date Examination of Environmentally Friendly Machining, Proc. of the Int. Scientific Conf. on Innovation and Utility in the Visegrad Fours, Nyíregyháza, Magyarország, 2005, Oct. 13-15, pp.: 691-696, ISBN 963 86918 0 8 Ö, ISBN, 2005
Varga Gy.: Modelling of Environmentally Conscious Machining, Annals of MTeM for 2005 & Proc. of the 7th Int. Conf. on Modern Technologies in Manufacturing, Cluj-Napoca, Romania, 2005, Oct. 6-8, pp.: 411-416, ISBN 973-9087-83-3, 2005
Varga, G., Dudas, I.: Modelling and Examinations of Environmentally Friendly Machining Processes, Proc of the 9th Int Res/Expert Conf. on Trends in Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 Sep, 2005. p. 121-124 ISBN: 9958-61, 2005
Varga Gy., Dudás, I.: Tribological and Environmental Examinations of Dry Machining Processes, Proc of 2 Int Conf of Res. and Educ. results of SCIENTIFIC COOPERATION between Nat. Technical University Kharkiv and Uni Miskol, Miskolc, pp.: 193-201. ISBN 963 661 607 8, 2004
Varga, Gy., Dudas. I.:: Modelling and Examinations of dry Machining Processes, Proc. of the Fourth IASTED Int Conf on Modelling, Simulation, and Optimization, August 17-19, 2004. Kauai, Hawaii, USA, pp.: 327-331. ISBN: 0-88986-424-1, ISSN: 1021-8181, 2004
Varga Gy.:: Examination of Environmentally Friendly Machining Processes, Proc. of the 4th Int. Tools Conf., Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czeh Republik, 24-25 May, 2005. pp.: 5/1-12. ISBN: 80-7318-305-6, 2005
Back »