Metabolism of natural carotenoids in fowls  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42846
Type K
Principal investigator Bárdos, László
Title in Hungarian A természetes eredetű karotinoidok metabolizmusa tyúkfélékben
Title in English Metabolism of natural carotenoids in fowls
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Animal Physiology and Health (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Kiss, Zsuzsanna
Oppel, Klára
Szabó, Csaba
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.699
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Néhány természetes karotinoid metabolikus változását vizsgáltuk napos csibében, tojótyúkban és japán fürjben. Kísérleteinkhez karotinoid és retinoid mentes takarmányt fejlesztettünk ki. Napos csibében a p.os adagolt karotinoidok (lutein, ß-karotin, likopin) felszívódása nem történik meg az első három életnapon lezajló intenzív szikzacskó  bél anyagtranszport miatt. Tojótyúkokban ugyanezen karotinoidok eredményesen felszívódnak. A vérben jelentkező maximumok alapján ß-karotin és likopin (6. óra), illetve lutein (12. óra) sorrendben. Ez a hidrokarbon- és oxi-karotinoidok közötti, a felszívódási és transzport folyamatokban is érvényesülő polaritásbeli különbségeket jelzi. A likopin, felszívódását követően a tojó madarak petefészkében deponálódik, ezzel a tojássárgáját eredményesen színezi. Emellett jelezve a lipid-metabolizmussal végbemenő kölcsönhatást a vér és a tojássárgája koleszterin szintjét is csökkenti. A tojás színének objektív mérésére alkalmas módszert fejlesztettünk ki egy elektronikus felületi színmérő készülék alkalmazásával. Eredményeink más módszerekkel (fotometria, HPLC, YCF) korreláltak. Tojótyúkok vékonybél nyálkahártya- (duodenum, jejunum) és májszövetéből affinitás kromatográfiás módszerrel egy karotin kötő fehérje frakciót sikerült kivonnunk. Ez a fehérje feltehetően fontos szerepet játszik számos metabolikus folyamatban (felszívódás, tárolás, célba juttatás stb.), amelyek lényegesek a karotinoid hatások érvényesülésében.
Results in English
Some steps and effects of naturally occurring carotenoids were investigated in newly hatched chick, laying hen and Japanese quail. Carotene and retinoid free experimental diet was developed for the investigations. Absorption of p.os added carotenoids (lutein, ß-carotene and lycopene) is ineffective in newly hatched chick due to the intensive transport of yolk materials in the first three days of life. These carotenoids absorbed effectively in adult hens. Blood peaks indicated that the rank is the following: ß-carotene and lycopene in 6th, lutein 12th hours. These differences indicated the effects of polarity of hydrocarbon and oxy-carotenoids. Lycopene absorbed and transported to the ovary of layers. This acyclic carotenoid paints the egg yolk effectively. Beside this the cholesterol levels decreased both in blood and yolk indicating an interaction with lipid metabolism of birds. An electric surface colour detector was introduced for the colour measurement of yolk. The results have good correlations with other techniques (photometry, HPLC, YCF). From the hen’s small intestine (duodenum, jejunum) and liver a carotene binding protein was isolated by affinity chromatography. This protein has probably an important role in the field of metabolic processes (absorption, storage, and targeting etc.) of carotenoids.
Full text http://real.mtak.hu/815/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gregosits, B., Kerti, Annamária, Bárdos L.:: Absorption of carotenoids (lycopene, lutein, ß-cryptoxanthin) in newly-hatched chick, World’s Poultry Sci. J.. 2006. 62. 106-109, 2006
Szabó Cs.-Gregosits B.-Bárdos L.: A tojássárgája színének objektív mérése, Barofiágazat, 2005
Bárdos, L., Réthy, K., Gregosits, B., Kiss, Zs., Oppel, K.:: Are there beneficial effects of lycopene supplementation on flows? (Pilot study on Japanese quail), RISK FACTORS OF FOOD CHAIN IV, SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA, NITRA, 2004. OCTOBER 7., 2004
Réthy K., Bárdos L., Kiss Zs., Lakatos R., Gregosits B.:: Modellkísérlet a likopin, mint természetes takarmány-kiegészítő élettani hatásának vizsgálatára, INNOVÁCIÓ, A TUDOMÁNY ÉS A GYAKORLAT EGYSÉGE AZ EZREDFORDULÓ AGRÁRIUMÁBAN, DEBRECEN, 2004. ÁPRILIS 16., 2004
Lakatos Regina: A likopin adagolás hatása tojó japánfürjek tojástermelésére és lipid (karotinoid) metabolizmusára, Diplomadaolgozat, SzIE-MKK-ÁÉET, 2004
L. Bárdos, K. Réthy, Z. Kiss, C. Szabó:: Effects of dietary lycopene on lipid parameters and yolk coloration in Japanese quail, Acta Angiologica, 2004, Vol.10, Suppl, Abstracts, p55, 2004
Bárdos L.: Az állati termékek és az egészséges táplálkozás., Magyar professzorok világtanácsa Egészségtudományi konferencia, Budapest 2005. április 8-9., 2005
Szabó Cs.- Kerti A.- Bárdos L.:: A tojásárgája színének értékelése CIELab módszerrel, Lippay-Ormos-Vas Tudományos ülésszak, Budapest, 2005.október 19-20. Vol. 224-225., 2005
Kis Judit: Természetes eredetű karotinoidok hatása az antioxidáns státuszra japán fürjben., Diplomadolgozat -SzIE-MKK Gödöllő,, 2005
Béres Annamária: - ß-karotin adagolás hatása a japánfürj immunstátuszára, Diplomadolgozat – SzIE-MKK Gödöllő, 2005, 2005
Bárdos L.- Kiss Zs. – Gregosits B.- Réthy K.- Kerti A.- Szabó Cs.: Studies on effects of lycopene in poultry (hen and quail), XII th International Congress ISAH 2005 – Warsaw, Poland Vol. 2. 65-68., 2005
- Bárdos L., Kiss Zsuzsanna, Réthy Katalin, Lugasi Andrea, Kerti Annamária, Szabó Cs.:: Likopintartalom kialakítása a tojássárgájában, Metabolizmus, IV. 4. 308., 2006
Gregosits B., Kerti Annamária, Bárdos L.:: Likopin, lutein és ß-kriptoxantin felszívódásának vizsgálata naposcsibében, a kelést követő 72 órában., MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, Akadémiai beszámoló. Takarmányozástan, állathigiénia, p. 17., 2005
Kerti Annamária, Bárdos L.:: Retinoidok (retinol, retinil-palmitát), karotinoidok (lutein, zeaxantin, ß-kriptoxantin, likopin, ß-karotin) és E-vitamin szimultán analízise rpHPLC-vel, Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina 32S: p. 106., 2006
Szabó Cs., Kerti Annamária, Bárdos L.:: Tojássárgája színmérése YCF, fotometriás és CIELAB módszerrel, MTA-Áo. Tud. Biz - SZIE Állatorvos-tudományi doktori Iskola. Akadémiai beszámolók – Állathigiénia, 33.1, 2006
Szabó Cs., Kerti Annamária, Bárdos L.:: Tojássárgája színmérése YCF, fotometriás és CIELAB módszerrel, . MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, Akadémiai beszámoló. Élelmiszerhigiénia,, 2005
Back »