The role of seed banks in vegetation dynamics of calkifuge sandy grasslands  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42848
Type K
Principal investigator Matus, Gábor
Title in Hungarian A magbank szerepe mészkerülő homoki gyepek vegetációdinamikájában
Title in English The role of seed banks in vegetation dynamics of calkifuge sandy grasslands
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Botany (University of Debrecen)
Participants Papp, Mária
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program során rendszeresen végeztük a mintaterület jelzések megújítását, a vegetáció évente háromszori felvételezését, valamint a talaj tápanyagtartalom évente egyszeri mintavételét és elemzését. A perzisztens magkészlet mintavétel történt Cynodonto-Festucetum, Potentillo-Festucetum, Corynephoretum canescentis, Festuco-Corynephoretum, Festucetum vaginatae, valamint eltérő korú akácos állományokban. Elvégeztük a minták csíráztatásos módszerrel történő feldolgozását. Bevittük a területekre vonatkozó vegetációdinamikai és talaj adatokat és időjárási alapadatokat és azok nagyrészt fel is dolgoztuk. Az eredményeket egyrészt impakt faktoros nemzetközi folyóiratokban (Applied Vegetation Science, Flora) közöltük, másrészt hazai folyóiratokhoz nyújtottuk be. Rangos nemzetközi és hazai fórumokon egyaránt jelentkeztünk.
Results in English
Our activities during the project involved a regular maintainance of permanents plots’ field markers, phytosociological survey of plots three times in a vegetation period and yearly sampling and analysis of their soil nutrient status. Sampling of persistent soil seed banks has been accomplished in stands of Cynodonto-Festucetum, Potentillo-Festucetum, Corynephoretum canescentis, Festuco-Corynephoretum and Festucetum vaginatae as well as in differently aged stands of Robinia pseudoacacia. The samples have been analysed using the seedling emergence method. Data on vegetation dynamics as well as main soil and meteorological data have been gathered, recorded and mostly processed. Our results have partly been published in peer reviewed international journals (Applied Vegetation Science, Flora) and been submitted to Hungarian ones. Achievements of the project have been presented in various international and Hungarian symposia.
Full text http://real.mtak.hu/816/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Matus, G., Papp, M., Tóthmérész, B.: Impact of management on vegetation dynamics and seed bank formation of inland dune grassland in Hungary, Flora, Vol. 200: 296-306., 2005
Matus G., Papp, M.: A vadrozs, Secale sylvestre HOST előfordulási körülményei a Nyírségben, Kitaibelia 9(2): elfogadva, 2005
Matus G., Sramkó G., Papp B., Lőkös L.: A Woodsia ilvensis (L.) R. Br. új előfordulása az Eperjes-Tokaji-hegységben, Kitaibelia 9(2): (elfogadva), 2005
Matus, G., Papp, M. 2005: Species strategies in dry acidic sandy grasslands: studies on dynamics of East Hungarian stands, Annual Symposium of IAVS \"Marginal habitats\", Lisboa, Portugal, 2005
Matus, G., Papp, M.: Seed banks as possible source to restore sandy grasslands overgrown by Robinia pseudoacacia, Annual Meeting of the GfÖ Working Group Restoration Ecology, \"Limits of restoration\", Giessen, Germany, 2005
Matus, G., Török, P., Papp, M., György Cs: Vegetation dynamics and seed bank formation: long-term studies on sandy ruderal succession, Abstract of the lecture at 34th Annual Conference of GfÖ, Giessen, Germany, 13-17 September, 2004 p. 156., 2004
Matus, G., Papp M., György Cs., Selmeczi A., Török P.: Mészkerülő nyílt homoki gyepek magkészletének vegetációdinamikai szerepe, Szegedi Ökológiai Nap 2004.11.25. p. 19., 2004
Arany I., Matus G., Török P.: Nagyvadkizárás hatása két déli-bükki erdőtársulásban: produktivitás és reproduktív siker, MBT Botanikai Szakosztálya 1405. szakülése 2004.11.29. Összefoglalója a Botanikai Közleményekhez benyújtva, 2005
Arany, I., Matus, G. & Török, P.: Game exclosure as a tool to restore an endangered endemic Pannonian oak wood community, Annual Meeting of the GfÖ Working Group Restoration Ecology, \"Limits of restoration\", Giessen, Germany, 6-9 April, 2005. (bejelentett poszter), 2005
Török , P., Matus, G. & Arany, I.: Effect of cutting on reproductive success and diversity of abandoned Molinion meadows in Hungary., Annual Meeting of the GfÖ Working Group Restoration Ecology, \"Limits of restoration\", Giessen, Germany, 6-9 April, 2005. (bejelentett poszter), 2005
Arany I., Török P., Matus G.: Vadkizárás hatása egy déli-bükki erdőtársulásban: produktivitás, fajösszetétel és reproduktív siker, Szegedi Ökológiai Nap 2004.11.25. p.5. (poszter), 2004
Arany I., Török P., Matus G.: Nagyvadkizárás és fajösszetétel egy déli-bükki sziklagyepben, Szegedi Ökológiai Nap 2004.11.25. p.6. (poszter), 2004
Matus G., Papp M., Selmeczi A: Akácosítás hatása nyírségi Corynephoretum vegetációdinamikájára és magkészletére., Szegedi Ökológiai Nap 2004.11.25. p. 20. (előadás), 2004
Török P., Matus G., Arany I.: A kaszálás hatása a hegyvidéki nedves rétek fajgazdagságára és a fajok reproduktív sikerére, Szegedi Ökológiai Nap 2004.11.25. p. 28. (poszter), 2004
Matus G., Török P., Papp M.: Néhány regionális adventív a Dél-Nyírségben: sejthető-e miből lesz a cserebogár?, Szabó, I., Herman T., Szalóky I. (szerk.): Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI., Keszthely, 2004.02.26-28. p. 139. (poszter), 2004
Sramkó G, Magos G., Matus G.: A hegyi szirtipáfrány hazai előfordulásai, Szabó, I., Herman T., Szalóky I. (szerk.): Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI., Keszthely, 2004.02.26-28. p. 60. (poszter), 2004
Matus, G., Tóthmérész, B., Papp, M.: Restoration prospects of abandoned species-rich sandy grassland in Hungary, Appl. Veg. Sci. 6: 169-178., 2003
Papp, M., Matus, G., Török, P.: Seed bank in dynamics of xerophilous vegetation in a Central European sandy region, Proceedings of ESA-INTECOL Joint Meeting , Montreal, Canada 7-12 August, 2005., 2005
Matus, G., Papp, M.: Species strategies in dry acidic sandy grasslands: studies on dynamics of East Hungarian stands., Proceedings of the 48th Symposium of IAVS, ".Marginal Landscapes and nutrient poor ecosystems - processes and adaptations" Lisboa, Portugal, 24-29 July, 2005, 2005
Matus G., Papp M., Török P.: Nyírségi száraz homoki gyepek és akácosok fajainak magkészlet képzési stratégiája., III. MTBK, Eger, 2005. 11.03-06., 2005
Matus G., Papp M., Török P., Ádám Z.: Nyírségi száraz homoki gyepek és akácosok fajainak magkészlet képzési stratégiája, VII. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében Kitaibelia 11(1): 32., 2006
Matus G., Ádám, Zs. Papp, M., György Cs.: Magkészlet képzés és terepi csírázás nyírségi mészkerülő homoki gyepekben, VII. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében Kitaibelia 11(1): 65., 2006
Matus G., Papp, M, Török, P.: Magkészlet képzés, anemochoria: növényi stratégiák mészkerülő nyílt homoki gyepekben, Magyar Tudomány Napja, DAB székház, Debrecen, 2006
Ádám Z., Török P., Papp M., Matus G.: Szezonalitás és kezelések hatása a csírázásra nyírségi mészkerülő homoki gyepekben, VII. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006.09.04-06. Budapest, 2006
Papp M., Koncz, G., Kotroczó, Zs., Krakonperger, Zs. Matus, G., Tóth J.A.: Cseres-tölgyes erdő lágyszárú szintjének hosszútávú vizsgálata, VII. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében Kitaibelia 11(1): 71.-, 2006
Matus G., Sramkó G., Lőkös L., Papp B.: Az északi szirtipáfrány (Woodsia ilvensis) eddig ismeretlen, jelentős állománya a Tokaj-Eperjesi-hegység hazai részén, I. Zemplén-kutató Konferencia, 2006
Back »