Migration potential of Roma and importance of personal network in migration of Roma  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42859
Type F
Principal investigator Pethesné dr. Dávid, Beáta
Title in Hungarian A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban
Title in English Migration potential of Roma and importance of personal network in migration of Roma
Panel Society
Department or equivalent Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
Participants Bernát, Anikó
Fleck, Gábor
Kováts, András
Simonovits, Borbála
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.146
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatásnak három célja: (1) A felnőtt magyar lakosság migrációs szándékainak alakulását 1993 óta követhetjük nyomon, de a roma népességre vonatkozóan eddig nem készült ilyen kutatás; (2) az egyént körülvevő kapcsolathálózat hatása a migrációs terv kialakulására és (3) az interperszonális kapcsolatok etnikai alapú vizsgálata. A reprezentatív mintán végzett két külön kérdőíves kutatásunk legfőbb eredményei, hogy (1) amíg a teljes népesség 10%-a tervez valamilyen külföldi munkavállalást, addig a romák körében ez 21%. (2) A migrációs burok igen erős hatással van a migrációs tervre: ha valakinek a kapcsolathálózatában van migrációs tapasztalattal rendelkező személy, az jelentősen növeli az esélyét annak, hogy az egyén külföldi munkavállalást vagy kivándorlást tervezzen. A romák migrációs stratégiája inkább csoportos, míg a teljes népességen belül inkább magányosan terveznek migrálni. A romák általános kapcsolathálózatán belül a teljes népességhez képest valamivel alacsonyabb arányban találhatók olyan személyek, akik migrációs tapasztalatukkal a migrációs burokban aktivizálható kapcsolatként lennének felhasználhatók, annak ellenére, hogy a romák migrációs potenciálja magasabb, mint a teljes népességé. (3) A roma népesség erős/családi kötései szempontjából előnyösebb helyzetben van: körükben jelentősen magasabb a társsal élők aránya, a barátok és ismerősök száma. Összességében kapcsolati szempontból a roma népesség kedvezőbb helyzetű a teljes lakossághoz képest.
Results in English
Our research took the following aims: (1) gathering information on the migration plans of the Roma, since data on the migration plans of the Hungarian adult population is available from 1993, but there were no research on this topic among the Roma population; (2) to obtain knowledge on the network’s effect on the migration plan, and how does it influenced by ethnicity; and (3) studying the interpersonal connections, the network from the aspect of ethnicity. Two separate researches were carried out. The main results are: (1) 10% of the entire Hungarian population plans to work abroad in any form, this is 21% among the Roma. (2) Migration shell has a telling effect on the migration plan: if someone has a person with migration experience in his/her network that would increase the chance of planning working abroad or emigration. The Roma preferably plan migration in groups, while those who plan to work abroad from the entire population would rather manage it alone. In the general network of the Roma we find persons who activate to plan migration in a lower rate than in the entire population even though the migration potential is higher among the Roma. (3) Roma population is in a better position from the aspect of strong/family ties: the rate of those who live with partner, the number of friends and acquaintances is much more higher among the Roma. On the whole the Roma population is in a more favourable situation regarding the interpersonal ties than the entire population.
Full text http://real.mtak.hu/819/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Albert Fruzsina - Pethesné Dávid Beáta: Személyes kapcsolatok etnikai megközelítésben - előadás prezentáció, kéziratban, 2004
Bernát anikó: A kapcsolathálózat jelentősége a roma és nem roma migrációban - előadás prezentáció, kéziratban, 2004
Back »