A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42865
típus K
Vezető kutató H. Sas Judit
magyar cím A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre.
Angol cím The images of the Society in the Hungarian movie after the System change with he special emphasis on the awarded and the most popular art and documentary films.
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe 1,/ A filmszakma szervezte debreceni konferencia. 2./ Film és valóság. 3./ Rendszerkritika az 1989 előtti dokumentumfilmekben. 4./Dokumentumfilmek1989-után:Történelmi traumák,a gazdaság szétesése, elszegényedés, marginalizálódás. /Almási, Schiffer,Varga, Csillag, Kőszegi, B. Révész, Forgács/ Következtetés: Társadalmi betegségtünetek a filmekben. Forgács ezen túl: hogyan maradunk kívül saját történelmünkön. 5/ Rendszerváltás előtti játékfilmek: Szabó, Jancsó, Makk, Gothár, Jeles. A pangás, a hatalommal való kiegyezés lehetetlensége, a rendszer agóniája. 6/Rendszerváltás utáni játékfilmek:”fekete”, „bűn”, „roncsfilmek”.Fehér: A kilátástalanság,Grunvalszky: a bűn, Tarr: az apokalipszis filmjei. Fekete: „BolseVita”: reményteljes illúzió. Chiko: Kiábrándulás a forradalmár mítoszából.Gothár:”…Vászka” meséje: vissza a szovjet rend születéséig. 7./ Fiatal filmesek. Török, Miklauzic, Mundruczó, Pálfy, Flieghauf, Kocsis. Irónikus, parabolikus filmek. A rémes történelem, és talán végleg elrontott világ. Legerősebb életérzésük: a vesztes lét, a luzerség. 8./A „fiatal”Jancsó: machiavellista gépezet helyett, a káosz fantasztikus abszurd társadalomrajzát mutatja. 9./Összegezés: Egyetértek a debreceni konferencia megállapításával: A filmek kaotikus társadalmat mutatnak. Ugyanakkor-nézetem szerint, a társadalomkritika: szembefordulás a Kádárral történt kiegyezéssel. Egyéni sorsokban, ábrázolt erős történeteit látjuk a rendszerváltás utáni filmekben.
kutatási eredmények (angolul)
The image of society in films after the change of regime in Hungary 1, The conference of the filmprofession in Debrecen in 2002 2, Criticism of the system in documentaries before 1989 4, Documentaries after 1989 Historical traumas, the disintegration of economy, poverty, marginalization byVarga, Csillag, Kőszegi, Révész, Forgács. My conclusion is that these films show the symptoms of a disease. But Forgács goes beyond: he shows how people stay outside of their history. 5, Hungarian films before 1989. The success of films of Szabó, Jancsó, Makk, Gothár, Jeles can be explained with the impossibility of coming to an arrangement with authority and with the artistic illustration of the agony of the system. 6, Films after 1989. ‘Dark, black, wreck’ films., Fehér: hopeless, being without prospects, Tarr’s ’Werkmeister’: vision of apocalypse, Gothár’s tale ‘Vaska’ brings us to the born of Soviet order. In Grunwalszky’s ’Homecoming’ the killer resurrects to show us: nothing have changed. 7, Young filmmakers. Török, Miklauzic, Mundruczó, Pálffy, Flieghauf, Kocsis. Ironic, parabolic films. The horrible history and– finally ruined world. Their strongest feeling is they are but everyone is like them lousers.. 8, The ’young’ Jancsó The sarcastic society-image of chaos instead of machiavellian mechanism. 9, I agree with the conclusions of the conference, that the films show chaotic society. But in my view those criticise the compromise with Kádár. Films after 1989 we can see strong stories.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/821/
döntés eredménye
igen
vissza »