Egyes vizes élőhelyek vegetációjának hidrológiai létfeltételei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42877
típus K
Vezető kutató Margóczi Katalin
magyar cím Egyes vizes élőhelyek vegetációjának hidrológiai létfeltételei
Angol cím Hydrological conditions of certain wetland vegetation types
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Körmöczi László
Szalma Elemér
Szanyi János
Takács Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Dél-Kiskunságban a természetes vegetáció (homoki sztyeprétek, lápok, mocsarak és szikesek) a buckaközi semlyékekben maradtak fenn. A semlyékek vegetációja fajgazdag, és magas természetvédelmi értékű. Vizsgálataink célja a hidrológiai háttérfaktorok feltárása volt a megfelelő természetvédelmi intézkedések tervezésének elősegítése érdekében. Két semlyéket vizsgáltunk. Mintavételeztük a vegetációt, talajvízszint észlelő kutakat létesítettünk és felhasználtuk más, hasonló pozíciójú észlelőkutak adatait is annak érdekében, hogy a vegetáció hidrológiai létfeltételeit feltárjuk. Meghatároztuk a hidraulikus áramlási rendszert, feltártuk a talajvízszintek és a lehullott csapadék közötti korrelációt, a területek nyomás-mélység profilját, meghatároztuk a különböző vegetációtípusok jellemző évi átlagos talajvízszint értékét. A projekt másik vizsgálati területe a hansági élőhelyrekonstrukció volt. Állandó kvadrátos módszer és vegetációtérképezés segítségével leírtuk az elárasztott gyep 6 éves spontán szukcessziójának fő trendjeit. Elemeztük az elárasztás utáni vízszint és a főbb helofita növényfajok dominancia változásainak összefüggéseit. Eredményeinket összevetettük a Peene folyó völgyében megvalósított hasonló elárasztás területén, hasonló módszerekkel gyűjtött adatokkal. A legtöbb vegetációtípus hasonló változásokat mutatott hasonló vízmélység esetén ha a mintavételi helyeket és régiókat összehasonlítottuk. Eredményeink segítséget nyújtahatnak ezeken a területeken a megfelelő vízkormányzás tervezéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
In the southern Kiskunság the original vegetation (sand steppe, fen meadow, fen or marsh and alkali vegetation) survived in the dune slack meadows (DSM). The vegetation of these meadows are species rich, and has high natural value. The main goal of the study was to reveal the hydrological backgrounds in order to help conservation of the natural values. Two DSM was investigated: vegetation was sampled, observation wells were planted, and data of other wells in similar position were used to describe the hydrological background of the vegetation, that is hydraulic flow system, correlation between groundwater and previous precipitation, pressure-elevation profile and characteristic groundwater levels of different vegetation types. The other study area of the project was the habitat restoration in Hanság. By analysing permanent plot data and vegetation maps we described the main trends in spontaneous succession of rewetted grasslands after up to 6 years of rewetting. The general relations between newly adjusted water levels and changes in dominance of helophytic key species during early succession were analysed. The results were compared by the data of a similar study in the valley fen of the river Peene (NE-Germany). Most vegetation types displayed similar trends within the same water level class when different sites and regions were compared. Our results would help the conservation manager to plan the necessary hydrological management of these or similar sites.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/824/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csanádi A. és Busa-Fekete B.: Study of Hydrogeological Regimes Affected by the Macrovegetation in the South Part of the Danube-Tisza Interfluves, Hungary, Proceeding of the 5th International Conference of PhD Students. Natural Sciences. pp. 253-258. Miskolc., 2005
Margóczi, K.: Book Review: Floating Islands: A Global Bibliography with an Edition and Translation of G. C. Munz's Exertacio academica de insulis natantibus (1711). Book Review., Restoration Ecology 13 (4), 738-739., 2005
Takács G; Margóczi K; Pellinger A.; Ambrus A; Bátori Z; Kozma L.: A dél-hansági élőhelyrekonstrukciók komplex ökológiai monitoringja (2003), kutatási jelentés, Sarród, 2003
Aradi E.: Csipak-semlyék aktuális vegetációja, Diplomamunka. SZTE TTK Ökológiai Tanszék., 2004
Margóczi K; Takács G; Körmöczi L.: Vegetation monitoring of the wetland reconstruction area in Hanság (Hungary), 7th INTECOL, Utrecht, Conference Abstracts. p. 196., 2004
Szalma E.: Vízinövények életformája és élőhelyeik szerinti csoportosítása, PhD értekezés. DE Természettudományi Kar, 2004
Szanyi J.: A felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján, PhD értekezés. SZTE Természettudományi Kar, 2004
Szalma E; Szanyi J; Körmöczi L.: Functional groups of Middle-European seaweeds, 7th INTECOL, Utrecht, Conference Abstracts. p.310., 2004
Bátori Z.: Az elárasztás hatása a vegetációra a dél-hansági élőhelyrekonstrukció területén. Diplomamunka., SZTE Ökológiai Tanszék, Szeged., 2005
Margóczi K., Aradi E., Szanyi J., Busa-Fekete B.:: Kiskunsági semlyékek hidrogeológiai sajátosságainak és vegetációjának összefüggései, „A Kiskunsági Nemzeti Park elmúlt 30 éve a földtan tükrében” Konferencia, Kecskemét, 2006.06.16-17., 2006
Margóczi K., Aradi E., Szanyi J., Körmöczi L., Zalatnai M.: Láprét-sztyepprét-szikes vegetációkomplex átmeneteinek mintázata és háttérfeltételei, Kitaibelia 11:64 p., 2006
Margóczi K.: A hidrológiai viszonyok és az életközösségek állapotának kapcsolata., Margóczi K (szerk.). Ökológiai vizsgálatok. Kutatási jelentés a HU-RO-SCG-1/146 azonosító számú INTERREG program keretében végzett munkáról., 2007
Papp M.: A Hanság felszín alatti vizeinek áramlásrendszere., Diplomamunka. SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged., 2005
Margóczi K., Szanyi J., Aradi E., Busa-Fekete B: Hydrological background of the dune slack vegetation in the Kiskunság, Annals of Warsaw University of Life Sciences (közlésre elfogadva), 2008
Margóczi K., Aradi E., Takács G., and Bátori Z.: Small scale and large scale monitoring of vegetation changes in a restored wetland., Okruszko T., et al. (eds.): Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor and Francis Group, London. pp.55-60., 2007
Timmermann, T., Margóczi, K. Takács, G. & Vegelin, K: Restoring species-poor fen grasslands, Applied Vegetation Science, 9: 241-250, 2006
Middleton, B., Grootjans, A., Jensen, H., Olde Venterink, H. and Margóczi K.: Fen management and research perspectives: An overwiew., In: Bobbink R. et al. (Eds.): Wetlands: Functioning, Biodiversity Conservation and Restoration. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. 247-268., 2006
Margóczi K., Takács G., Bátori Z., and Szalma E.: Wetland restoration in Hungary, an overview and evaluation., 5th European Conference on Ecologoical Restoration, 21-25. August 2006 Greifswald. Conference Programme & Abstracts 125. p., 2006
Takács G., Margóczi K., Bátori Z.: Vegetációváltozások egy nagy kiterjedésû hansági vizes élõhely-rekonstrukción., Természetvédelmi Közlemények 13, p. in press., 2007
Szanyi J., Margóczi K., and Aradi E.: Groundwater dependence of natural habitat types in southern Kiskunság (Hungary)., Abstract Book of Groundwater and Ecosystems XXXV. International Association of Hydrogeologists Congress, Lisbon 2007. pp.337-338., 2007
Aradi E., Margóczi K., and Szanyi J.: Pattern and background-factors of vegetation borders., „1st European Congress of Conservation Biology”, Book of Abstracts. p. 94., 2006
Aradi E., Margóczi K., Krnács Gy.:: Gyepmaradványok védelme és kezelése: a dél-kiskunsági semlyékek példája, Természetvédelmi Közlemények 13. 199-208., 2006
Margóczi, K.: Életközösségek védelme és helyreállítása. Közösségi szintű természetvédelem szükségessége és jelentősége., Magyar Tudomány 2006/6. 694-699., 2006
vissza »