Magyar közgazdasági gondolkodás története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42881
típus K
Vezető kutató Bekker Zsuzsa
magyar cím Magyar közgazdasági gondolkodás története
Angol cím History of economic thought in Hungary
zsűri Gazdaság
Kutatóhely _KTK / Közgazdasági Elméletek Története Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Hild Márta
Horváth László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.399
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen projekt a legjelentősebb múltbeli magyar közgazdászok - részben magyarul soha meg nem jelent - alapművekeit, illetve életművük nehezen hozzáférhető írásait készítette elő kiadása. Egyúttal feldolgozta szerzőik életművét, külön hangsúlyt fektetve e művek/szerzők munkásságának külföldi recepciójára. I. A kutatás során két jelentős, eredetileg idegen nyelven írt/publikált alapművet készítettünk el kiadásra, és dolgoztuk fel szerzőik életművét: a. Kautz Gyula: Theorie und Geschichte der National-Oekonomik II. Theil. Die geschichtliche Entwickelung der National-Oekonomik und ihrer Literatur. Wien: Gerold. 1860. E mű magyarul soha nem jelent meg. A könyvet a XIX. századi eszmetörténet írás alapművei közé sorolja a nemzetközi irodalom. Annak idején Marshall, Marx, Jevons stb. méltatói közé tartoztak. b. Berzeviczy Gergely: De Oeconomia Publico Politica. Készült 1820–1822 latinul. A mű első közgazdasági remekírónk klasszikus alkotása. II. A projektben továbbá előkészítettük c. Navratil Ákos válogatott írásait is, életművét bemutató tanulmánnyal. Navratil Ákos Heller Farkassal együtt a a 20. század első felének vezető elméleti közgazdásza volt. d. Feldolgoztuk korai elméleti irodalmunk elfelejtett művét, Bethlen Domokos: A nemzeti jól-létről c. munkáját (1831). Mindegyik kötetet megjelentettük a Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozatban.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of this project the works of important Hungarian economists of the past were being prepared for publication. Analytical studies on their authors’s theoretical views and their international reception were also part of the research. All books and studies were successfully published in the series: Hungarian Classics in Economics. I. Two basic books, written in German and Latin, respectively, were prepared for publication in Hungarian language: a. Kautz, Julius (Gyula): Theorie und Geschichte der National-Oekonomik II. Theil. Die geschichtliche Entwicklung der National-Oekonomik und ihrer Literatur. Wien: Gerold. 1860. The book was written in German, had never appeared in Hungarian language. It is considered to be one of the basic works of the 19th century besides Blanqui’s, Roscher’s and Macculloch’s history of economic thought. b. Berzeviczy, Gregorius (Gergely): De Oeconomia Publico Politica. Written between 1820–1822 in Latin. One of the first books on economics in Hungary reflecting the views of the classical school. II. Selection of writings together with analytical studies were also prepared c. from the works of Navratil, Akos (1875-1952), one of most important Hungarian theorists at the first half of 20th century. d. An early, almost forgotten Hungarian theoretical work (1831) was also brought to the attention of the profession.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/826/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth László: Lectori Salutem! Előszó, In: Berzeviczy Gergely: Közgazdaságról, 2006
Horváth, László: I. Gr. B.D.: Über den Nationalen Wolhstand, Ungarn-Jahrbuch, Band 27, 2004
Bekker Zsuzsa: Kautz Gyula élete és munkássága, In: Kautz Gyula: Államgazdaság- vagy Pénzügytan. Aula, 2004
Bekker Zsuzsa: Kautz Gyula élete és munkássága, Hitelintézei Szemle, 2004
Bekker Zsuzsa: Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan?, Magyar Tudomány, 2006
Hild Márta: Bevezetés Navratil Ákos válogatott tanulmányaihoz, In: Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Aula Kiadó, 2007
Bekker Zsuzsa: Elek Csetri: Das ungarische wirtschaftliche Denken in Siebenbürgen vor 1800, Ungarn-Jahrbuch, Band 26, München, 2004
Bekker Zsuzsa: A magyar gazdaságelméleti gondolkodás új generációja az 1930-as években., In: Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Szerk.: Dévényi Anna–Rab Virág, Pannónia könyvek, Pécs, 2007
Bekker Zsuzsa: „Egy igen éles elméjű kis munka” – A’ Nemzeti Jól-létről, In: Ünnepi dolgozatok dr. Szigeti Endre professzor 70. születésnapjára. (Szerk.: Bárányné Szabadkai Éva–dr. Mihalik István) Jász Nyomda és Kiadó, Budapest, 2004
Bekker Zsuzsa: Navratil Ákos gazdaságpolitikai felfogása., In: Navratil Ákos emlékkötet. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, 2004
Bekker Zsuzsa: Kautz Gyula, az eszmetörténetíró - hazai és külföldi recepció, In: Kautz Gyula: A nemzetgazdaságtan és irodalmának történeti fejlődése. Aula Kiadó, 2004
Bekker Zsuzsa (szerk., utószó): Kautz Gyula: Államgazdaság- vagy pénzügytan, Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat, Aula Kiadó, 2004
Bekker Zsuzsa (szerk., bev.), Bródy András, Frenkel Gergely, Hild Márta, Horváth László (ford.): Kautz Gyula: A nemzetgazdaság és irodalmának történeti fejlődése, Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat, Aula Kiadó, 2004
Bekker Zsuzsa: Gróf Bethlen Domokos gazdaságelméleti műve és a „főúri” reformirodalom., In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2005
Madarász Aladár: (Julius) Gyula Kautz: Die geschichtliche Entwicklung der National Oekonomik und Ihrer Literatur, Ungarn Jahrbuch 2005, München, 2005
Horváth László (bev., ford.), Bekker Zsuzsa (sorozatszerk.): Berzeviczy Gergely: A közgazdaságról, Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat, Aula Kiadó., 2006
Madarász Aladár (bev., vál.), Bekker Zsuzsa (sorozatszerk.): Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan, Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat, Aula Kiadó, 2006
Bekker Zsuzsa: Gregorius Berzeviczy: De Oeconomica Publico Politica, Ungarn-Jahrbuch, Band 28. Jahrgang 2005-2007. München, 2007
Bekker Zsuzsa: Wolfgang Heller: Ist die Volkwirtschaftslehre eine ethische Wissenschaft?, Ungarn-Jahrbuch, Band 28. Jahrgang 2005-2007. München, 2007
Hild Márta (bev., vál.,), Bekker Zsuzsa (sorozatszerk.): Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban, Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat. Aula Kiadó., 2007
vissza »