Brú fono-foto-video-téka  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42891
típus K
Vezető kutató Vargyas Gábor
magyar cím Brú fono-foto-video-téka
Angol cím Bru phono-photo-video thesaurus
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Öt éves programom egy, a néprajzi-kulturális antropológiai terepmunka során felmerülő, régi problémára próbál új típusú választ adni: a kutatás során óriási mennyiségű hang-, fénykép- és filmfelvétel gyűlik össze, ami a) forrásértéke ellenére is, publikációs lehetőség híján örökre kihasználatlan marad; b) az idő múlásával technikailag elavul vagy megsemmisül - ami a vállalkozás (a dokumentáció) eredeti értelmét kérdőjelezi meg. A technikai fejlődés (digitalizálás) és az internet viszont ma már lehetővé teszi, hogy ezek az anyagok "örökre" és "mindenki" számára hozzáférhetővé váljanak. A program célja egy vietnami hegyi törzs, a brúk körében döntően 1985-1989 között, de azóta is folyamatosan végzett néprajzi terepmunkám hang-, fénykép- és videofelvételeinek (teljes, illetve részleges) digitalizálása, valamint ezen alapuló tudományos feldolgozása CD-lemez, illetve hipermédiás internetes weblap formájában. A program eredményeképp 290 órányi hangzó anyagom és 38 órányi videofelvételem teljes, illetve 12.500 fényképfelvételem részleges (közel 3000 db.) digitalizálása történt meg. Ennek alapján az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Honlapján (www.etnologia.mta.hu) a „Tudástár” könyvtárban „Vargyasproject” címen önálló weblapot hoztam létre, ahol a digitalizált anyagot hipermédiás publikációs formában brú témájú tanulmányaim egy részével összekapcsoltam. A project másik eredménye egy, a brú zene keresztmetszetét adó CD-lemez muster-kópiájának az elkészítése.
kutatási eredmények (angolul)
This five-year long project aimed at giving some new responses to a well-known old problem encountered in cultural anthropological fieldwork: as a by-product of research a huge amount of documentation (sound recordings, black and white and colour photos, video material etc.) is produced which a) notwithstanding its source value is never exploited and/or published owing to technical, financial and other circumstances; b) this material deteriorates quickly with time from a technical point of view – a fact that questions in itself the original aim of “documentation forever”. However, technical development (digitalisation) and especially internet make archiving possible “forever” and accessible for “everybody”. The aim of this project was thus to digitalise fully my 290 hours of sound and 38 hours of video recordings and a part of my approximately 12.500 photos and, based on that, to produce a) a CD illustrating the different musical genres of the Bru b) a hipermediatised web-page where part of my articles concerning the Bru are coupled with this newly digitalised material. This webpage can be reached at www.etnologia.mta.hu / tudastar/vargyasproject..
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/828/
döntés eredménye
igen
vissza »