Bru phono-photo-video thesaurus  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42891
Type K
Principal investigator Vargyas, Gábor
Title in Hungarian Brú fono-foto-video-téka
Title in English Bru phono-photo-video thesaurus
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Öt éves programom egy, a néprajzi-kulturális antropológiai terepmunka során felmerülő, régi problémára próbál új típusú választ adni: a kutatás során óriási mennyiségű hang-, fénykép- és filmfelvétel gyűlik össze, ami a) forrásértéke ellenére is, publikációs lehetőség híján örökre kihasználatlan marad; b) az idő múlásával technikailag elavul vagy megsemmisül - ami a vállalkozás (a dokumentáció) eredeti értelmét kérdőjelezi meg. A technikai fejlődés (digitalizálás) és az internet viszont ma már lehetővé teszi, hogy ezek az anyagok "örökre" és "mindenki" számára hozzáférhetővé váljanak. A program célja egy vietnami hegyi törzs, a brúk körében döntően 1985-1989 között, de azóta is folyamatosan végzett néprajzi terepmunkám hang-, fénykép- és videofelvételeinek (teljes, illetve részleges) digitalizálása, valamint ezen alapuló tudományos feldolgozása CD-lemez, illetve hipermédiás internetes weblap formájában. A program eredményeképp 290 órányi hangzó anyagom és 38 órányi videofelvételem teljes, illetve 12.500 fényképfelvételem részleges (közel 3000 db.) digitalizálása történt meg. Ennek alapján az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Honlapján (www.etnologia.mta.hu) a „Tudástár” könyvtárban „Vargyasproject” címen önálló weblapot hoztam létre, ahol a digitalizált anyagot hipermédiás publikációs formában brú témájú tanulmányaim egy részével összekapcsoltam. A project másik eredménye egy, a brú zene keresztmetszetét adó CD-lemez muster-kópiájának az elkészítése.
Results in English
This five-year long project aimed at giving some new responses to a well-known old problem encountered in cultural anthropological fieldwork: as a by-product of research a huge amount of documentation (sound recordings, black and white and colour photos, video material etc.) is produced which a) notwithstanding its source value is never exploited and/or published owing to technical, financial and other circumstances; b) this material deteriorates quickly with time from a technical point of view – a fact that questions in itself the original aim of “documentation forever”. However, technical development (digitalisation) and especially internet make archiving possible “forever” and accessible for “everybody”. The aim of this project was thus to digitalise fully my 290 hours of sound and 38 hours of video recordings and a part of my approximately 12.500 photos and, based on that, to produce a) a CD illustrating the different musical genres of the Bru b) a hipermediatised web-page where part of my articles concerning the Bru are coupled with this newly digitalised material. This webpage can be reached at www.etnologia.mta.hu / tudastar/vargyasproject..
Full text http://real.mtak.hu/828/
Decision
Yes
Back »