A határ menti együttműködések jogi és közigazgatási háttere, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges irányai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42892
típus K
Vezető kutató Kozma József Lászlóné dr. Soós Edit
magyar cím A határ menti együttműködések jogi és közigazgatási háttere, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges irányai
Angol cím The Legal and Administrative Aspects of the Cross-Border Cooperation in Hungary
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Politológia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Fejes Zsuzsanna
Józsa Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.878
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során végzett vizsgálat azt támasztja alá, hogy a határ menti együttműködés intézményesült formája (eurorégió) keretében koordinálható társadalmi-gazdasági együttműködés gyorsabb kohéziós fejlődést tesz lehetővé, növeli a határ menti versenyképességet és foglalkoztatást. A keleti bővítés a magyarországi eurorégiók számára is új feladatokat és kihívásokat jelent a határ menti területek fejlesztése és menedzselése terén. A keleti és déli határok mentén megszerveződött eurorégiók a jövőben felértékelődnek az EU szomszédságpolitikájában s Magyarország nemzetpolitikai szerepvállalásában. A kutatási program keretében kérdőíves felmérésre és mélyinterjúk készítésére került sor a Magyarország határain működő eurorégiókban és munkaközösségekben. Az együttműködések sikere decentralizált, helyi és regionális partnerségek kiépítésével erősíthető. Az intézmények operatív szintű kapcsolatainak fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a felek hasonló jogkörökkel (politikai, pénzügyi, jogi) legyenek felruházva. A legtöbb szomszédunknál a középszint vagy hiányzik, vagy ha létezik is, kevés kompetenciával rendelkezik, inkább dekoncentrált jellegű, semmint önkormányzati. Az EGTC önkéntes jellegéből következően azonban az egységesülő Európában, illetve Magyarországon még a belső határok mentén sem garantált a jogi személyiséggel felruházott „európai területi együttműködési csoportosulások” alkalmazásával a határ menti régiók Európájának létrejötte.
kutatási eredmények (angolul)
In summing up the ongoing processes on the external borders of Hungary, it can be stated that despite the need to improve their activities, financial support and information, these cross-border bodies are positive factors in the development of cross-border co-operation. The findings of the research show that a coordinated and integrated developmental strategy for cross-border areas can be achieved through fundamentally institutionalised Euroregions. This is the prerequisite for regular co-operation. In order to improve economic competitiveness and solve shared cross-border problems jointly on both the local and regional levels, Euroregional Strategies are indispensable. In the course of the research, we polled the leaders to elicit their views on how the changes of social characteristics and teritorial charasteristcs should be taken into account in the socio-political development of their Euroregion. The new legal instrument, the EGTC is an attempt to overcome the legal and administrative barriers often associated with territorial co-operation in Hungary. Having assessed the surveys we can state that it is essential that local and regional authorities have the necessary powers and administrative budgetary resources to play their natural role of promoting and managing competitiveness and innovation and cohesion policies for the benefit of regional and local development.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/829/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Soós Edit: The European Union's new borderlands. A new partnership for cohesion. Convergence and co-operation pp. 103-110, in Ungarn auf der Schwelle in die EU. Balogh Elemér(szerk.) Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2005
Soós Edit: Building grassroots democracy outside the EU's external borders. Paper prepared for presentation at the European Political Science Association's Plenary Conference., http://www.epsNET.org/2005/programme.html, 2005
Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: The changing context of regional identity in Hungary, http://www.ituf.liu.se/tema_e/rici-papers, 2005
Fejes Zsuzsanna: Regional strategy and identity in Hungary pp. 33-37, 5th International Conference of PhD Students. Law Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc, 2005
Soós Edit: A határ menti együttműködések és a lisszaboni stratégia, Európai Tükör, 2006. január 64-77, 2006
Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: (Euro)regionális identitás, avagy a határ menti együttműködés lehetőségei a Dél-Alföldi Régióban, Comitatus, 2005. április 32-47, 2005
Soós Edit: A megreformált Lisszaboni Stratégia és az eurorégiók pp. 143-178, in Hidak vagy sorompók? A határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban, Kaiser Tamás (szerk.) ÚMK, Budapest, 2006
Döbrönte Katalin-Fejes Zsuzsanna: Regionális tudat és új társadalmi szereplők. Civil szféra. pp. 50-63, in Nonprofit szervezetek versenyképességének fejlesztése a Nyugat-Dunántúli Régióban. Martineum Római Katolikus Alapítvány, Szombathely, 2004
Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Az euroregionális együttműködések európai jogi vonatkozásai, Európai Jog, 2006/6. sz. 18-28, 2006
Soós Edit: Solidarity and Competitiveness in the Cohesion Policy:from Year of 2007 pp. 31-51, in New Member States in the Enlarged Europe: The Hungarian Perspectives, Attila Ágh (ed.) Euro-Contact, Budapest, 2006
Soós Edit: Building 'grass-roots'co-operations on Hungary's external borders pp. 124-156, in Overcoming the EU Crises: EU Perspectives after the Eastern Enlargement. Attila Ágh (ed.) 'Together for Europe' Research Cenre, Budapest, 2007
Soós Edit: A szubszidiaritás elve a ''bottom-up'' épülő Európában pp.125-143, in Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban, Frivaldszky János (szerk.) OCIPE Magyarország-Faludy Ferenc Akadémia, Budapest, 2006
Soós Edit: A határ menti együttműködések és a Lisszaboni Stratégia pp.95-111, Társadalom és Gazdaság, 27. kötet 1-2.sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Fejes Zsuzsanna: Az euroregionális együttműködések intézményesültsége Magyarországon. Feladatok és kihívások, Comitatus, 2006. november-december 20-40, 2006
Fejes Zsuzsanna: A határ menti együttműködések jogi-intézményi aspektusból, kitekintéssel a magyar határrégiókra pp. 101-125, in Acta Juridica et Politica Szeged. Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus II. Fasc.5, 2003
vissza »