Üzletválasztási szempontok fontossága az élelmiszer-kiskereskedelemben (Vásárlói szegmensek jellemzése az üzletválasztási szempontok alapján)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42893
típus K
Vezető kutató Horváth Ágnes
magyar cím Üzletválasztási szempontok fontossága az élelmiszer-kiskereskedelemben (Vásárlói szegmensek jellemzése az üzletválasztási szempontok alapján)
Angol cím The importance of criteria for choosing food retail units (Characterisation of purchase segments on the basis criteria for choosing food retail units)
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Marketing Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Komáromi Nándor
Túri Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.312
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vásárlói magatartás vizsgálat mind aktuálisabb problémája a fogyasztói üzletválasztás kérdésének a hagyományos bolti élelmiszer-kiskereskedelem rendszerén belül. Kutatásaink során összegyűjtöttük és adaptáltuk a nemzetközi szakirodalom legfontosabb ide vonatkozó modelljeit. Kvalitatív módszerek (fókuszcsoport, Kelly féle repertoár rács technika) segítségével meghatározásra kerültek azon észlelt befolyásoló tényezők (boltjellemzők) és vásárlói stratégiák, melyek az üzletválasztásra hatnak, feltártuk a köztük lévő kapcsolatot, és hasonlóságot. Országos reprezentatív mintán (n=1029) elemeztük az egyes üzletekre jellemző látogatási gyakoriságokat és a bolt specifikus fogyasztói kosár szerkezetét. Állításlisták segítségével, az image profil módszer felhasználásával határoztuk meg valamennyi bolttípus legkarakteresebb jegyeit, végül cluster analízissel (K-means) szegmentáltuk - elsőlépésben - a hipermarket látogatókat vásárlási szokásaik alapján.
kutatási eredmények (angolul)
The consumer’s store choice is becoming an actual problem of the consumer behaviour research. In our research we collected and adopted the most important related models of the international literature, using qualitative methods (focus group, Kelly's Repertory Gried) we determined the factors (store attributes) and consumer strategies having an impact on the store choice. After defining store types, we explored their similarity and its background. The frequencies of consumers' store visits and the groups of purchased goods specific for each store were analysed on a nationwide representative sample (n=1029). Utilizing statement lists and image profile method we determined the most characteristic features of each store type and finally we segmented the store visitors by their buying habits using K-means cluster analysis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/830/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Á. Gyenge B. pénes I-né -Lehota J.:: Kereskedelmi marketing,, Közgazdász-gazdálkodási Szak, Levelező Tagozat, Gödöllő, 2003
Horváth Á. - Gyenge B.: A bolti atmoszféra hatása a vevők üzletválasztására, XLV. Georgikon Napok, Keszthely szeptember 25-26., 2003
Dr. Ph.D. Horváth Ágnes, Gyenge Balázs, Dr. Lehota József: A vevők boltválasztását meghatározó tényezők feltárása a hagyományos bolti élelmiszer-kiskereskedelem területén, fókuszcsoportos vizsgálat segítségével., MARKETING OKTATÓK KONFERENCIÁJA, Új tendenciák a marketingben és az oktatásban, Sopron, 2004. augusztus 26-27, 2004
Gyenge Balázs: The use of focus groups to survey consumer’s store choice behavior., 3rd International Conference for Young Researchers, 28-29 September 2004, Gödöllő. ISBN: 963 9483 42 7ö, ISBN 963 9483 43 5, 2004
Horváth Á.- Kovács A. - Gyenge B.: A vásárlók biotermékekkel szembeni attitűdje a hiper és szupermarketekben, Marketing és Menedzsment XXXII, 6. szám, 2003
Horváth Á. Lehota J. Gyenge B.: A vevői üzletválasztást meghatározó tényezők feltárása a hagyományos bolti élelmiszer-kiskereskedelem területén, kvalitatív kutatás segítségével., Marketing és Menedzsment ŰXXXIX, 3. szám, 2005
Á. Horváth - J. Lehota - B. Gyenge: Exploring the factors determining consumers selection of food retail shops with the help of qualitative methods., microCAD, International Scientific Conference 10-11, March, Economic Challanges, 2005
vissza »