The effects of the introduction of NAEP application procedure on the land use and protected nature values of the delimited pilot areas  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42894
Type F
Principal investigator Grónás, Viktor Péter
Title in Hungarian A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére
Title in English The effects of the introduction of NAEP application procedure on the land use and protected nature values of the delimited pilot areas
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Belényesi, Márta
Centeri, Csaba
Skutai, Julianna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.556
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2002-tol begyűjtöttük és elemeztük a vizsgált ÉTT mintaterületekről - az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretében - beékezett pályázatok alakulását. Ezen adatbázis segítségével meghatározható a mintaterületek jelenlegi AKG támogatottsága, a programok területi aránya, továbbá elhelyezkedése, amely a továbbiakban igény szerint beépíthető az ÉTT-et monitorozó adatbázisba. A mintaterületekre vonatkozó digitális adatbázis tartalmának kibővítésével lehetővé válik a Nemzeti Parkok számára a támogatott területek és a védendő értékek térbeli elhelyezkedésének összevetése, amely segítségével célirányosan bővíthető a programban résztvevők köre. A kérdőíves felmérés rámutatott a megkérdezett gazdálkodók személyi hátterére, a gazdálkodás típusára, továbbá a programmal kapcsolatos észrevételeikre, amelyek segíthetik a program kidolgozásában résztvevő szakembereket.
Results in English
We collected and analyzed the applications of farmers for Environmentally Sensitive Areas (ESA) programs – in the framework of the Agri-Environmental funds – from the examined ESAs from 2002. Based on this database it is possible to determine what kind of subsidies were given, on how large areas and in which blocks in the present Agro-Environmental Program. In the future it can be implemented into the ESA monitoring database on demand. With the improvement of the digital database concerning the sample sites it becomes possible for the National Park Authorities to compare the subsidized areas and the areas potentially important for protection. This way farmers, whose area are not included in the program but their area is close to the sensitive, protected areas can be invited into the program. The survey with questionnaires is pointing on the personal background of the farmers, on the type of the farming, furthermore on their opinion in connection with the program. These opinions help the experts to improve the program.
Full text http://real.mtak.hu/831/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Grónás V.: Az agrár-környezetgazdálkodási programok bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára, A II. Magyar Tájökológiai Konferencia (ea. elfogadva), 2006
Malatinszky Á, Skutai J, Belényesi M, Grónás V, Centeri Cs: Environmentally Sensitive Areas and Agricultural Lands in Hungary, Abstract of Poster Presentation. The 19th Annual Symposium US-IALE, p. 112-113, 2004
Centeri Cs, Grónás V, Belényesi M, Skutai J: Importance of soil protection in the Hungarian Agri-Environmental Protection Programs., Poster presentation. 4th International Congress of the ESSC, Budapest, 25-29 May, 2004
Gronas V, Skutai J, Belényesi M, Centeri Cs: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére., A II. Magyar Földrajzi Konferencia abstract kötete, Szeged, p. 68., 2004
Grónás V: Érzékeny Természeti Területek Magyarországon, SZIE, KTG, egyetemi jegyzet, Gödöllő, p. 78, 2004
Grónás V. – Centeri Cs.- Magyari J. – Belényesi M.: Érzékeny Természeti Területeken támogatott zonális programok hatása a mintaterületek földhasználatra., Tájökológiai Lapok IV. évf. 1. szám (megjelenés alatt), 2006
Centeri Cs., Skutai J., Grónás V., Belényesi M.: Az ÉTT területeken támogatott zonális programok elhelyezkedésének problematikája., III. Magyar Földrajzi Konferencia, 2006 (elözetes jelentkezés), 2006
Centeri Cs. Grónás V.Belényesi M.Skutai J.: Soil erosion assessment and the Hungarian National Agri-Environmental Program (NAEP), Symposium "25 years of Assessment of Erosion" 22-26 September 2003 Ghent, Belgium. p. 213, 2006
Back »