Onomastic research in Uralic Languages  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42919
Type K
Principal investigator Nyirkos, István
Title in Hungarian Névtudományi kutatások az uráli nyelvek körében: Onomastica Uralica 6-11.
Title in English Onomastic research in Uralic Languages
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Hungarian Linguistics (University of Debrecen)
Participants Hoffmann, István
Maticsák, Sándor
Tóth, Valéria
Starting date 2003-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 13.030
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási terv az Onomastica Uralica sorozat folytatását tűzte ki célul, hat tematikus kötet megjelentetésével. Ebből elkészült öt kötet, közülük három tematikus kötetként, kettő viszont folyóiratszerű formában jelent meg. Az átállás komoly nehézségeket hozott magával (a program befejezéséhez egy év hosszabbitást is kellett kérelmeznünk), de igen eredményesnek mutatkozik, mivel az Onomastica Uralica sorozat olyan kutatói kört vont be a munkába, amely az uráli névkutatás elitjét jelenti: a sorozatban eddig 7 ország több mint félszáz kutatója publikált.
Results in English
The research plan aims at the continuation of the series ‘Onomastica Uralica’ by publishing six thematic volumes. Five out of the six volumes have already been published, three as thematic volumes and two in the form of journals. The transition resulted in major difficulties (for the purpose of completing the programme, we had to apply for a year’s prolongation), however, it proved to be quite effective as the series Onomastica Uralica involved researchers who belong to the elite of Uralian onomastics: more than fifty researchers of 7 countries have published their papers in the series so far.
Full text http://real.mtak.hu/841/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ritva Liisa Pitkänen – Janne Saarikivi (szerk.): Onomastica Uralica 4. Borrowing of Place Names in the Finno-Ugric Languages, Debrecen, 2007
Hoffmann István–Maticsák Sándor: A névkutatás kérdései a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson, Névtani Értesítő, 2006
Hoffmann István–Tóth Valéria: Onomastica Uralica 5., Debrecen, 2007
Hoffmann István–Maticsák Sándor: Namenkundliche Fragen auf dem X. Internationalen Kongress für Finno-Ugristik, Namenkundliche Informationen, 2007
Maticsák Sándor: Settlement Names in the Uralian Languages. Onomastica Uralica 3., Debrecen–Helsinki, 2005
Hoffmann István–Tóth Valéria: Onomastica Uralica 6., Debrecen, 2007
Ritva Liisa Pitkänen–Janne Saarikivi: Onomastica Uralica 7., Debrecen, 2008
Back »