Területi differenciálódás elemzése a kistérségi mutatók tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42938
típus K
Vezető kutató Tóthné dr. Lokös Klára
magyar cím Területi differenciálódás elemzése a kistérségi mutatók tükrében
Angol cím Regional differentiation according to economic parameters
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Bedéné Szoke Éva
Gábrielné Tőzsér Györgyi
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban a regionális differenciálódás kimutatását és mérési lehetőségeit vizsgáltuk különböző NUTS szinteken. A statisztika eszköztárának kombinálásával a területi különbözőségek minél objektívebb feltárására és bemutatására törekedtünk. Ennek érdekében kidolgoztunk egy statisztikai elemző eljárást, amely jól alkalmazható az eltérő terület szinteken egyaránt. Az elemzés során - a célkitűzéssel összhangban - egyidejűleg több a területi differenciálódásra ható tulajdonság együttes figyelembevételére van mód. Bár a differenciálódást meghatározó tulajdonságoknak a vizsgálat céljának megfelelő kiválasztása elsősorban a felhasználó szakterület szakembereinek kompetenciája, a kiválasztott jellemzők között viszont már objektív statisztikai módszerekkel lehet rangsorolni és csoportokat képezni a differenciálódásban betöltött szerepük alapján. A kidolgozott módszer gyakorlati alkalmazhatóságát mind a három (mikro-, mezo-, makro) regionális szinten kipróbáltuk valós adatokon alapuló elemzések során, melyek eredményeit 5 publikációban közöltük.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of our research was to show the regional differentiation and study its measurement possibilities on different NUTS levels. By combining the toolbar of statistics we aimed at introducing and exploring the regional differences as objectively as possible. In order to make it we worked out a statistical analyzing method which can be equally applied on the different regional levels. During the analysis – in harmony with our aim – it is possible to jointly consider several features that influence regional differentiation at the same time. However the proper selection of the features determining the differentiation is the competence of the experts of the utilizing specialization, the ranking of the chosen features is possible by using objective statistical methods and forming groups on the basis of their roles in differentiation. The practical application of the method was tried out on all three (micro-, mezo-, macro-) levels during the analysis of real data, and the results were announced in 5 publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/848/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lőkös K.;Lőkös L.: Gazdasági fejlettséget tükröző rangsorok közötti összefüggések vizsgálata, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai tudományos napok. Konferencia CD (ISBN 963 214 313 2), 2004
Lőkös-Tóth K.; Szűcs I.; Szőke-Bede É.; Tőzsér-Gabriel Gy.: An alternative method for grouping regions from agricultural aspect, Third International Conference on Agricultural Statistics (www.nass.asda.gov/mexsai, 2004
K. Lokos Toth, E. Szoke Bede, J. Vas: Regional differentiation analyses on NUTs -I level., pplied Business Research Conference, Refereed Proceedings CD, Orlando, Florida, USA, ISSN 1539-8757, 2006
ifj. Lőkös László, Lőkös K.: A regionális munkanélküliség kistérségi differenciálódásának vizsgálata a 2003 évi T-STAR adatbázis alapján, Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés c. konferencia előadásai Pécs, 2005. Évkönyv 229.-236.p. ISSN 1588-5348, 2005
ifj Lőkös László, Lőkös Klára: Magyarország megyéinek differenciálódása gazdasági fejlettségi mutatók alapján, Gazdálkodás, 2003
vissza »