Interrelations of social and religious changes in post-communist Eastern and Central Europe, especially in Hungary and among ethnic Hungarians in neighbouring countries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42943
Type K
Principal investigator Tomka, Miklós
Title in Hungarian A társadalmi és vallási változások összefüggései az 1989 utáni kelet-középeurópai társadalmakban, különös tekintettel Magyarországra és a határon túl élő magyar népességre
Title in English Interrelations of social and religious changes in post-communist Eastern and Central Europe, especially in Hungary and among ethnic Hungarians in neighbouring countries
Panel Society
Department or equivalent Országos Lelkipásztori Intézet
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.932
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A régió országait összehasonlító, a magyar etnikummal kiemelten is foglalkozó elemzés tanúsága, hogy - az 1945-1989 közötti évtizedekben a kelet-közép-európai vallásosság erőteljesen visszaesett s ez továbbra is meghatározó, különösen a társadalmak felső rétegeiben; viszont - 1989 után a vallásosság megemelkedett és a fiatal nemzedékben továbbra is inkább emelkedik, semmint csökken; - az emberek többsége mindegyik országban a vallásosságot a társadalom szempontjából hasznos (a becsületességet erősítő, a megelégedettséget és boldogságot fokozó) tényezőnek tartja; - a régió minden országában nőtt az egyházak presztízse és közéleti szerepe, amivel egyidejűleg a polgárosultabb országok egyes rétegeiben markáns egyházellenesség mutatkozik, azaz az egyházak társadalmi helyének változása nem konfliktusmentes; - egyszerre érvényesül a modernizációval járó hagyományvesztés, valamint a vallásosság egyházon belüli és azon kívüli új formáinak erősödése; - az egyes országok eltérő modernizációjával összhangban a vallási változások és a vallásosság mértéke erőteljesen különböznek; s végül - az ezredforduló után nem a vallási fellendülés vagy csökkenés, hanem a vallásosság formaváltása és a társadalmi munkamegosztásba való beilleszkedés módjainak keresése a meghatározó. - A kárpát-medencei magyarság összehasonlításában a határon túli vallásosság minőségileg magasabb szintje a legfeltűnőbb tény. A kutatásból 4 könyv, 17 tanulmány, 32 előadás készült.
Results in English
The study compares religious developments in post-communist societies, especially in Hungary and its neighboring countries. Results: - during decades of communism religion decreased in most countries, the consequences of which shape particularly contemporary upper strata; - a religious revival after 1989 has its most lasting effect among young people; - the majority of people consider churches a positive societal force promoting honesty and increasing individual contentment and happiness; - prestige and public role of traditional churches increased in all countries of the region, confronted yet with a critical stance against the churches in secularized strata of highly urbanized societies; - state and tendencies of religious developments diverge strongly according to differences in the level of modernization of individual societies; - the disintegration of tradition and the rise of new forms of religiosity within the traditional churches and outside them are simultaneous processes; - the dominating present tendencies are neither decrease nor increase of religion, but the transformation of content and form of religiosity as well as the exploration of ways of integration of religion and the churches into an overall division of labor . - In the comparison of ethnic Hungarians living in Hungary and in neighboring countries the level of religiosity is substantially higher outside than within the borders of the country.
Full text http://real.mtak.hu/851/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tomka Miklós - Turij, Oleg:: Vira piszljy atyeizmu: Religinye zsittyjá v Ukrainyi v period demokratyicsnyih peretvoreny i gyerzsavnoj nyezalezsnosztyi, Lviv, Insztitut Isztorii Cerkvi Ukrainszkogo Katolickogo Unyiverszitety, p. 226, 2004
Tomka Miklós: Religiozitatea in Transilvania in perspectiva comparativa., Altera 22-23. IX.évf. 2003. 252-271.o., 2004
Tomka Miklós: A kelet-közép-európai vallási változások szociológiája., Ábrahám B, Gereben F, Stekovics R (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2003. pp. 26-47., 2003
Tomka Miklós: Az ifjúság változó vallása - nemzetközi összehasonlításban, Rosta Gergely (szerk.): Ifjúság - értékrend - vallás. Budapest, Faludi Ferenc Akadémia. 2003. 9-27.o., 2003
Tomka Miklós: Vallás és vallásosság + Egyházak és politika + Lelkiségek a katolikus egyházban, Kulcsár Kálmán - Bayer József (szerk): Magyar tudománytár 4. Társadalom, politika, jogrend. Budapest, MTA Társkut Közp. - Kossuth K 2003. 213-223., 243-245., 260-261.o., 2003
Tomka Miklós - Zulehner, Paul M.: Dio dopo il comunismo, Non Passare Oltre. I cristiani e la vita pubblica in Italia e in Europa. Bologna, Centro editoriale dehoniano 2003. 257-275.o., 2003
Tomka Miklós: Emergence of Civil Society and Its Obstacles in Post-communist Europa, McLean, George F. (szerk.): The Dialogue of Cultural Traditions. A Global Perspective. Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2003. pp.177-180., 2003
Tomka Miklós: Christliche Erziehung und Bildung - im gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Kontext Ungarns, Schreijäck, Thomas (szerk.) Religionsdialog im Kulturwandel. Münster, Waxmann 2003. 163-179.o., 2003
Tomka Miklós: Religion in den Neuen Bundesländern - im internationalen Vergleich, Karl Gabriel, Josef Pilvousek, Miklós Tomka, Andrea Wilke, Andreas Wollbold(szerk.): Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa Ostfildern, Schwabenverlag 2003. 343-370.o., 2003
Tomka Miklós: L'Europa postcomunista e l'ateismo perdurante, Concilium (olasz kiadás) 2004. 2. 141-152., 2004
Tomka Miklós: Das postkommunistische Europa und das Fortbestehen des Atheismus, Concilium (német kiadás) 2004. 2. 211-218.o., 2004
Tomka Miklós: Post-Communist Europe and the Continued Existence of Atheism, Concilium (angol kiadás) 2004. 2. 105-113.o., 2004
Tomka Miklós: The Other Side of Totalitarianism: The state of the debate in Hungary., Maier, Hans (szerk.) Totalitarianism and Political Religions. Concepts for the Comparison of Dictatorships. London-New York, Routledge 2004. 72-82. o. + 83-90.o., 2004
Tomka Miklós: Comparing Countries by their Religiosity in Eastern Europe, Marinovic Jerolimov, Dinka - Zrinscak, Sinisa - Borowik, Irena (szerk.): Religion and patterns of social transformation. Zagreb, Institute for Soc. Res. 2004. 49-69.o., 2004
Tomka Miklós: Die religiöse und nationale Identität Ungarns im europäischen Kontext, Baloban, Stjepan - Rauscher, Anton (szerk.): Herausforderung Europa. München, Hanns Seidel-Stiftung 2004. 19-32.o., 2004
Tomka Miklós: Les transformations religieuses en Europe centrale et orientale, Revue d'Études Comparatives Est-Ouest vol. 35. 2004. 4. 11-35.o., 2004
Tomka Miklós: Kirche im gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)-Europas. Aktuelle Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Erhebungen, zur debatte 34. évf., 2004. 5. 32-34.o., 2004
Tomka Miklós (szerk.): Sociology of Religion in Hungary., Budapest-Piliscsaba, Pázmány Péter Catholic University 2004. ISBN 963 929693 7, 2004
Tomka Miklós :: Ton giao (= Egyházak), Molnár, Éva (szerk.) Su kien, so lieu va hinh anh. Hanoi, Nha xuat ban khoa hoc xa hoi, pp. 187-190., 2004
Tomka Miklós :: A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában., Budapest-Piliscsaba, TIMP Kiadó p. 176, 2005
Tomka Miklós :: Church, State and Society in Eastern Europe, Washington C.D., The Council for research in Values and Philosophy, p. 217, 2005
Tomka Miklós :: Az ifjúság és a vallás, Új Ifjúsági Szemle 4: 65-72, 2006
Tomka Miklós :: Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche in Ost-Mitteleuropa, Renöckl, Helmut - Dufferová, Alzbeta - Rammer, Alfred (szerk.): Rudern auf stürmischer See. Sozialethische Perspektiven in Mitteleuropa. Wien-Würzburg, Echter Verlag pp.5, 2006
Tomka Miklós :: Is Conventional Sociology Able to Deal with Differences between Eastern and Western European Develeopments?, Social Compass 53: 251-265., 2006
Tomka Miklós :: Három évtized az ifjúság vallásosságában, Új Ifjúsági Szemle (Közlésre elfogadva), 2006
Tomka Miklós :: Magyarország. Kereszténység. 2005., Budapest, Sapientia Főiskola (Közlésre elfogadva), 2006
Tomka Miklós :: Gesellschaften, Kirchen und Religiosität in Mittel- und Osteuropa im Ländervergleich, Erlangen, Martin-Luther-Verlag (Közlésre elfogadva), 2006
Tomka Miklós :: Religion, its social scientific investigation and the problems of sociology of post-communist Orthodoxy., Lviv, University Lviv - ISORECEA (Közlésre elfogadva), 2006
Tomka Miklós :: Catholics and Protestants in Post-Communist Europe., Krakkó, NOMOS (Közlésre elfogadva), 2006
Tomka Miklós :: Religiöser Wandel in Ungarn, Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (Közlésre elfogadva), 2006
Back »