Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42948
típus K
Vezető kutató Keserű Bálint
magyar cím Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében
Angol cím Hermetic Literature in Middle Europe (incl.Hungary)
zsűri Irodalom
Kutatóhely Evangélikus Országos Könyvtár (Magyarországi Evangélikus Egyház)
résztvevők Font Zsuzsanna
Juhász Levente
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.896
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Paracelsus sokáig ismeretlen munkái, vallási-filozófiai töredék-gondolatai fölfedezése nyomán – az 1570-es évektől kibontakozott a hermetizmusnak egy második, kora-újkori hulláma, ami eljutott az Alpoktól északra, végül Kelet-Közép-Európába is. Túlnyomóan már anyanyelvű irodalom és publicisztika szólaltatja meg ezt az áramlatot, amely sokat köszönhet a nagy olasz humanisták filológiai munkásságának és bölcseleti eszmélkedésének, de különbözik is attól: az istenismeretről, az emberről és a természetről fogalmazott traktátusokban ''saját nyelvet'' alakít ki (amely pl. a német nyelvű misztika terminológiájából csak részben merít); szakít a humanisták rövidtávú optimizmusával, bár vannak a milléniumot rajongva váró képviselői. A pályázat keretében ennek a hermetikus irodalomnak szerzőitől ill. a rájuk vonatkozó jelentős szakirodalomból tettünk magyar nyelven hozzáférhetővé szövegeket és írtunk tanulmányokat ennek a hagyománynak a 17. századi továbbéléséről.
kutatási eredmények (angolul)
With the discovery of previously unknown works and fragmentary theologico-philosophical thoughts of Paracelsus, a new Early Modern wave of Hermetic thinking emerged from the 1570s, which crossed the Alps towards the North, and eventually penetrated into East-Central Europe as well. This stream was dominantly mediated through vernacular literature and journalism, and owes much to the philological activity and the philosophical contemplations of the great Italian humanists. At the same time, it is also different from the Italian tendencies: it elaborates a “distinctive language” (which builds on the terminology of, say, German mysticism only partially) in its tracts about man, nature and about experiencing God. This new wave breaks with the short-term optimism of the humanists, although there are representatives who expected the Millennium with great enthusiasm. With the help of this application, we made certain texts from the authors of this Hermetic literature, together with parts of the important secondary literature in Hungarian available, and we also wrote several studies dealing with the 17th century continuation of this tradition.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/852/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Font Zsuzsa: Radikale Orientierung der siebenbürgischen Sachsen, Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Akten des I. Pietismus-Kongress, Hrsg. U. Sträter et al., 709-716., 2005
Keserű Bálint: „Nem-reneszánsz hermetizmus” Közép-Európában, előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetében, 2005
Font Zsuzsa-Keserű Bálint: Egy brassói lelkipásztor spirituális eltévelyedése az 1670-es években, Szörényi László emlékkönyv, előkészületben, 2006
Pápai Csaba: Mystik and Alchemy by Thomas and Edward Browne, Goldsmiths, University of London from 21-23 June 2006. Conference: 'Rediscovering radicalism in the British Isles and Ireland , c.1550-c.1700: move, 2006
Veres Magdolna: Retrospektive Prophetiesammlungen des frühen 18. Jahrhundert und ihre Rolle im Streit um den Pietismus,, előadás a II. pietizmus kongresszuson, Halle 2005. aug. 28-szept. 1., 2005
Font Zsuzsa-Keserű Bálint: Kezdeményezések váradalmas és kegyességi irodalom fordítására, kiadására (1630-1730), Fata libelli. [Borsa Gedeon emlékkv.], 277-287., 2003
Veres Magdolna: Az 1664 körüli változások két harsonása: Friedrich Breckling és Johann Amos Comenius, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXIX, Szeged, 275-282., 2006
Fazekas Sándor-Kasza Péter kiad., utószó Keserű Bálint: Henricus Nollius hermetikus-rózsakeresztes regénye, Henricus Nollius hermetikus-rózsakeresztes regénye, 2003
Font Zsuzsa: Az Igaz keresztyénség (1741) szövegtörténetéhez,, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXIX, Szeged, 65-72, 2006
Juhász Levente: „I have not become a quaker”. Johannes Kelpius és a londoni kvékerek,, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXIX, Szeged, 115-122, 2006
Keserű Bálint: Sebastian Franck és a „platonista-hermetikus kereszténység”,, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXIX, Szeged, 143-149., 2006
Juhász Levente: Johannes Kelpius Transylvanus: Mystic on the Wissahickon, http://www.cromohs.unifi.it/seminari/goldsmith.html, 2006
Font Zsuzsa-Keserű Bálint: A Transylvanian Saxon Schwärmer (Quaker?) in the 1670-80s. Johann Bayer's Prophetical Activity in Lübeck and Brasov, Conference: Goldsmiths, University of London from 21-23 June 2006: 'Rediscovering radicalism in the British Isles and Ireland , c.1550-c.1700: move, megjelenés alatt, 2006
vissza »