Research of Relationschip between Noise and Technological-technical Charakteristics of the Equipment for Process Engineering  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42950
Type K
Principal investigator Csoke, Barnabás
Title in Hungarian Eljárástechnikai berendezések zaja és technológiai-műszaki jellemzői összefüggésének kutatása
Title in English Research of Relationschip between Noise and Technological-technical Charakteristics of the Equipment for Process Engineering
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet (University of Miskolc)
Participants Antal, Gábor
Kocsis, Edit
Ladányi, Gábor
Nagy, Imre
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.108
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
ÖSSZEFOGLALÁS Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy milyen összefüggés van egyes aprítógépek műszaki, technikai jellemzői, üzemelési körülményei, valamint zajkibocsátása között. Laboratóriumi körülmények között egy Prall malmot és két pofástörőt vizsgáltunk részletesen. A Prall malomnál változtattuk a fordulatszámot és az aprítandó anyag tömegáramát. A vizsgálatok nem mutattak ki egyértelmű korrelációt a fordulatszám változás, tömegáram változás és a berendezés zajkibocsátása között. Úgy véljük, hogy az ilyen aprítási elvvel működő gép üzemelési és műszaki paraméterei valamint a zajkibocsátása közötti kapcsolat feltárására további nagyszámú spektrális mérés szükséges. Az első pofástörőnél három különböző keménységű anyag törését vizsgáltuk. A hangnyomásszint növekedése egyértelmű kapcsolatba hozható a feladott anyag apríthatóságával. A második pofástörő estében három különböző tömegáram mellett végeztünk méréseket. Itt is igazolható kapcsolat mutatkozott az üzemállapot és zajszint változása között. Végeztünk kevésbé részletező méréseket több, ipari üzemekben működő berendezésen is. Az üzemelés helyén az is ÁNTSZ végzett vizsgálatokat. Ezen mérések, és OTKA kutatásunk célja nem esett teljesen egybe, de az adatok rendszerezve használtatók voltak vizsgálatainkhoz. A kutatási projekt kidolgozása után levont következtetések meghozatalánál 25 berendezés saját, és 19 berendezés külső méréséből származó adatait használtuk fel.
Results in English
SUMMARY In this research work we performed noise measurements in laboratory and in the place of processes. We looked for answer for that question, what kind of connection is among technical, technological features and operating circumstances additionally noise emission of separate process machines. (Mills, crushers etc.) In laboratory we tested a Prall mill and two jaw crushers. During Prall mill test the speed and the capacity were changed. We performed sound pressure level measurements and determined sound power levels. Tests did not make it appear that there is correlation between changing RPM and noise emission, or changing mass flow and noise emission. The first jaw crusher was tested crushing three materials with different hardness. We got absolutely different noise spectrums during normal run with these materials and vacant run. Growing of sound pressure level was unambiguous connection with the hardness of material. In case of the second crusher we made measurements with three different mass flow. Also here arose connection between Data we used for establishing our conclusions came from measuring of our own (25 machines) and from other technician (19 machines).
Full text http://real.mtak.hu/853/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kocsis Edit: Faipari üzem ventilátora és szívóvezetéke zajkibocsátásának vizsgálata, "A hazai zajvédelem helyzete." Zajvédelmi szeminárium.Szombathely, 2003
Dr. Ladányi Gábor: Examination of noise emission of a centrifugal crusher, XXIII International Mineral Processing Congress,Istanbul,Volume 3, 2376-2381p., 2006
Kocsis Edit: Környezetvédelmi infrastruktúra és operatív program: zajterhelés mérése, Zajvédelmi szeminárium, Gyula, 2005
Dr. Ladányi Gábor: Röpítőtörő üzemének vizsgálata zajkibocsátása alapján, ÉPÍTŐANYAG 2005. 2., 3. szám, 2005
Kocsis Edit: Egy aprítóberendezés-Prall-malom-zajkibocsátása és működési jellemzői közötti összefüggések vizsgálata, Építőgépek, építésgépesítés c. folyóirat, 2005
Kocsis Edit: Forgács elszívóhálózatok zajkibocsátásának vizsgálata, Asztalos és faipar c. folyóirat, 2004
Kocsis Edit: Eljárástechnikai berendezések zaja és technológiai-műszakijellemzői összefüggéseinek kutatása, különös tekintettel az aprítógépekre, PhD értekezés. Készült a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, Doktori Iskolájánban, 2006
Back »