Különböző kémiai szerkezetű peszticid hatóanyagok - szerves foszfát, piretroid, karbamát, klórozott szénhidrogén, tercier-aromás-triamin - és kombinációik által kiváltott neuro-, magatartás- és immuntoxikológiai hatások vizsgálata állatkísérletes mod  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42955
típus K
Vezető kutató Dési Illés
magyar cím Különböző kémiai szerkezetű peszticid hatóanyagok - szerves foszfát, piretroid, karbamát, klórozott szénhidrogén, tercier-aromás-triamin - és kombinációik által kiváltott neuro-, magatartás- és immuntoxikológiai hatások vizsgálata állatkísérletes mod
Angol cím Investigation of neuro-, behavioural and immuntoxicological effects caused by single and combined treatment of pesticides of different chemical structure (organophosphate, pyrethroide, carbamate, chlorinated hydrocarbone, tertial-aromatic-triamine) i
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Népegészségtani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Institóris László
Nagymajtényi László
Papp András
Vezér Tünde
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.136
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Inszekticidek (dimetoát, propoxur, cipermetrin, amitraz) önálló ill. kombinált szubkrónikus bevitelével vizsgáltuk felnőtt patkányok immunrendszerének ill. idegrendszerének; valamint akut ill. az intra- és extrauterin egyedfejlődés során való adást követően az idegrendszer működését. Az anyagok jellemzői és alkalmazása valószínűsítik egyidejű jelenlétüket és hatásukat az emberi szervezetben. Neurotoxicitás: Az amitráz esetében igazoltuk a neurotoxicitást. A dimetoát és az amitráz hatásai eltérő hatásmechanizmus mellett hasonlóak, a dimetoát és propoxur hatásai hasonló hatásmechanizmus mellett eltérőek voltak. A dimetoát és az amitráz kombinációs kezelésekben is dominált. A spontán kérgi aktivitás változásai több hatóanyag esetében ellentétesek voltak pre- ill. pre- és posztnatális adagolásnál; a kérgi kiváltott válaszok változásai a pre- és posztnatális expozíció összeadódó hatását jelezték. A kiváltott aktivitás változásai voltak pontosabban értékelhetők. Általános és immuntoxikus hatások: A hatások közül a relatív szervtömegek és egyes hematológiai paraméterek voltak legérzékenyebbek az inszekticidekre. A kezelés időtartamának hatása itt is jelentős volt. Az általános, neuro- ill. immuntoxikológiai eredmények között nem volt minden hatást és kölcsönhatást jól jelző paraméter. Az eredmények hozzájárulhatnak az expozíciós határértékek finomításához. Egyes funkcionális eltérések eléggé érzékenyek és specifikusak ahhoz, hogy a későbbiekben biomarkerré váljanak.
kutatási eredmények (angolul)
Effects of insecticides (dimethoate, prpopxur, cypermethrin, amitraz) was studied, alone or combined, on the nervous and immune system of adult rats in subchronic exposure, and on the nervous system in acute dosage or in exposure including pre- and postnatal development. The agents’ characteristics and usage make their simultaneous presence and effects in humans likely. Neurotoxic effects: Neurotoxicity of amitraz was verified. Effects of dimethoate and amitraz were like, despite different way of action, and those of dimethoate and propoxur were unlike, despite similar way of action. Effects of combinations were dominated by dimethoate or amitraz. Changes of spontaneous cortical activity were with several agents opposite when given only in the prenatal, than when in the pre- and postnatal period. Evoked responses, however, indicated an additive effect of pre- and postnatal exposure. The changes of the evoked activity were to evaluate more accurately. General and immuntoxicological parameters: Of all effects, the changes of relative organ weights and certain haematological parameters were the most sensitive to the insecticides. The length of exposure had a major effect also here. None the general, neuro- and immuntoxicological outcomes indicated all effects and interactions. The results can contribute to refining exposure limit values. Some functional alterations were sensitive and specific enough to be developed to biomarkers.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/856/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp András, Pecze László, Vezér Tünde: Comparison of the effect of subacute organophosphate exposure on the cortical and peripheral evoked activity in rats, Pesticide Biochemisrry and Physiology 79:94-100, 2004
Lengyel Zsuzsanna, Fazakas Zita, Nagymajtényi László: Alterations in the central nervous activity of rats, treated during phases of ontogenesis with dimethoate, an organophosphorus insecticide, in combination with other neurotoxicants, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Zagreb) 56: 257-264, 2005
Lengyel Zsuzsanna, Fazakas Zita, Papp András, Nagymajtényi László: Alterations in the cortical and peripheral nervous activity of rats treated with three insecticide agents and their combination in different timing schemes, Clinical Neuroscience 57 Suppl 1: 40-41, 2004
Lengyel Zsuzsanna, Fazakas Zita, Szabó Andrea, Nagymajtényi László: Toxic effects of three insecticide agents on cortical and peripheral electrophysiological parameters in rats, given in double combinations during phases of ontogenesis., Clinical Neuroscience 58 S1: 61, 2005, 2005
Lengyel Zsuzsanna, Fazakas Zita, Nagymajtényi László: Effects of insecticides of various modes of action on central and peripheral nervous activity in rats in acute single and combined application., Galbács Z. (ed): Proceedings of the 11th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2004, pp. 307-313., 2004
Institóris László, Kovács Dóra, Kecskeméti Kovács István, Szabó Andrea, Lukács Anita, Lengyel Zsuzsanna, Papp András: Immunotoxicological investigation of combined exposure with cypermethrin and three heavy metals in a subacute system in rats, 36. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner, Freiburg, Németország, 2006, 2006
Lengyel Zsuzsanna, Institóris László, Nagymajtényi László: Combined subchrronic administration of amitraz and two other insecticides: Functional neurotoxic effects, Galbács, Z (ed.): Proceedings of the 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005, pp. 196-200, 2004, 2004
Institóris László, Kecskeméti Kovács István, Kovács Dóra, Lukács Anita, Szabó Andrea, Lengyel Zsuzsanna, Papp András: Alteration in the immunotoxicity of LOEL dose of dimethoate on combined exposure with NOEL doses of cypermethrin and amitraz in rats in a subacute experimental system, Proceedings of the 44th International Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, Ljubljana, Szlovénia, 2006, 2006
Lengyel Zsuzsanna, Szabó Andrea, Papp András, Nagymajtényi László: Functional neurotoxic effects in rats acutely exposed to insecticide combinations., Pesticide Biochemistry and Physiology 87:94-102, 2007, 2007
Lengyel Zsuzsanna, Lukács Anita, Szabó Andrea, Institóris László: Neurotoxic and general effects of combined subchronic exposure of rats to insecticides and heavy metals, Acta Biologica Hungarica, elfogadva 57/4, 2006, 2006
Lengyel Zsuzsanna, Fazakas Zita, Papp András: Functional neurotoxic effects of combined oral administration of insecticides to rats during intra- and extrauterine development., Homeostasis 43: 179-183, 2005, 2005
Kecskeméti Kovács István, Kovács Dóra, Institóris László: Effects of Amitraz on certain toxicological, haematological and immune function parameters of rats, Proceedings of the 8th International Symposium on Interdisciplinary Regional Research, Szeged, 2005, 2005
Szabó Andrea, Papp András, Nagymajtényi László: Stimulus frequency dependence of the central and peripheral somatosensory evoked activity in rats treated with various pesticides., Acta Biologica Hungarica 56: 205-214, 2005, 2005
Lengyel, Zsuzsanna; Lukács, Anita; Papp, András: Functional neurotoxic effects in rats obtained by acute application of four different insecticides in double combinations, Clinical Neuroscience 59 S1: 41, 2006, 2006
Lengyel Zsuzsanna, Szabó Andrea, Lukács Anita, Papp András: Acute and developmental neurotoxic effects of insecticides given in double and triple combinations to rats, Fisiologia (Timisoara) 16 S1: 31-32, 2006, 2006
Lengyel Zsuzsanna, Lukács Anita, Szabó Andrea, Nagymajtényi László: General toxicity and neurotoxicity of lead and mercury, in combination with dimethoate, in rats after subchronic oral exposure, Trace Elements and Electrolytes 23: 242-245, 2006, 2006
Institóris László, Kecskeméti Kovács István, Kovács Dóra, Lukács Anita, Szabó Andrea, Lengyel Zsuzsanna, Papp András: A dimetoát és az amitráz NOEL dózisainak hatása a cipeermeetrin LOEL dózisának immunotoxicitására patkányon, sszubakut rendszerben, A Magyaar Toxikológusok Társasága Tudományos Konferenciája, TOX'2006, 2006
vissza »