Experimental studies on the regulation of tissue hydratation with particular reference to the perinatal period  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42956
Type K
Principal investigator Sulyok, Endre
Title in Hungarian A szöveti hidráció szabályozásának experimentális vizsgálata - különös tekintettel a perinatális időszakra
Title in English Experimental studies on the regulation of tissue hydratation with particular reference to the perinatal period
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Faculty of Health Science Patient Care, Basic Health Science and Nursing Institute (University of Pécs)
Participants Bódis, József
Bogner, Péter
Ertl, Tibor
Nyul, Zoltán
Tóth, Gergely Péter
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. A vízterek perinatális átrendeződésének új koncepcióját dolgoztuk ki. Újszülött nyulakban és foetusokban igazoltuk, hogy a különböző mobilitású szöveti vízfrakciók aránya az érés során sajátosan változnak. Igazoltuk, hogy a foetális/neonatális agy- és tüdőszövetben a fizikai vízterek átrendeződését anyai steroid, terbutalin és amilorid kezelése nem befolyásolja. 2. Humán anyagban 14-40 hetes gesztációs korú magzatokban vizsgáltuk az agyszövet-specifikus aquaporin-4 (AQP4) és aquaporin1 (AQP1) membrán-csatorna fehérjék expresszióját és leírtuk azok intracellularis elhelyezkedésének és mennyiségének semi-kvantitatív változásait. Felhívtuk a figyelmet az AQP-k élettani és klinikai jelentőségére az agy fiziológiás dehidrációjának folyamatában. 3. Kimutattuk, hogy az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) DD genotipusa protektív hatással bír alacsony súlyú koraszülöttekben a keringési elégtelenség kialakulása szempontjából. 4. Kongentiális szívfejlődési rendellenességgel született újszülöttek vérmintáinak retrospektív analízisével megállapítottuk, hogy a vaszkuláris endotheliális növekedési faktor (VEGF) génpolymorfizmusa növeli a szívfejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatát. 5. Megállapítottuk, hogy az éretlen vese beszűkült koncentrálóképessége az eddigi ismert mechanizmusok melett a vese papilla/medulla magas hialuronsav tartalmával magyarázható. A szöveti hialuronsav az ADH-mediálta ozmotikus vízmozgást gátolja.
Results in English
1. A new concept of perinatal redistribution of body fluid compartments has been developed. In fetal/neonatal rabbit pups we demonstrated marked changes in the various physical water compartments which remained unaffected by maternal administration of steroid, terbutaline and amiloride. 2. The developmental changes in aquaporin-1 (AQP1) and AQP4 were investigared in human brain tissue during the period of 14-40 weeks of gestation. We demonstrated the progressive increase of their expression and the pattern of their distribution as the gestation advances. Furthermore, the role of AQP-s in the physiological brain dehydration has been established. 3. Evidences have been provided to indicate the protective effects of ACE DD genotype on the development of circulatory failure in low-birthweight neonates. 4. We have shown that infants born with congenital cardiac malformation have polimorphism for the vascular endothelial growth factor. 5. Indirect evidences have been provided that in addition to the well-known factors, the limited capacity of immature kidney to concentrate urine can be attributed to the high hyaluronic acid content of the renal medulla/papilla since HA limits ADH-mediated osmotic water flow
Full text http://real.mtak.hu/857/
Decision
Yes

 

List of publications

 
(Nobilis A., Szabó M., Kocsis I., Sulyok E., Tulassy T., Vásárhelyi B.): Angiotensin-converting enzyme DD genotype is prerventive against circulatory failure in very-low-birthweight neonates., Acta Paediatrica 2005, 19: 45-49, 2005
Sulyok E., Nyúl Z., Vannay Á., Vásárhelyi B.: Effects of fluid deprivation on the mRNA expression of hyaluronan synthase isoforms in newborn mice tissues, Biol Neonate in preparation, 2007
Sulyok E., Nyúl Z.: Hyaluronan-related limited concentration performance by the immature kidney., Medical Hypotheses, 2005
(Bogner P., Romvári R., Baka-Andrássy G., Szabó A., Repa I., Sulyok E.): Lung water electrolyte metabolism in fetal and neonatal rabbit pups exposed in utero to terbutaline, betamethasone and amiloride., Arch. Perinatal. Med, 2004
Bogner P., Romvári R., Baka-Andrássy G., Szabó A., Repa I., Dóczi T., Sulyok E.): Brain water and electrolyte metabolism in fetal and neonatal rabbit pups exposed in utero to terbutaline, betamethasone and amiloride., Arch. Perinatal. Med, 2005
(Sulyok E., Vajda Z., Dóczi T., Nielsen S.): Aquaporins and the central nervous system., Acta Neurochir (Wien) 146:955-960., 2004
Vajda Z., Pedersen M., Dóczi T., Sulyok E., Nielsen S: Studies of MDX mice, Neuroscience 129:993-889., 2004
(Sulyok E.): Acute proliferative glomerulonephritis., In: Pediatric Nephrology Ed by Avner ED., Harmon WE., Niaudet P. Lipincott Williams and Wilkins, Baltimore 601-614., 2004
Vajda Zs., Sulyok E., Dóczi T., Nielsen S: Intravenous fluids for seriously ill children, Lancet 363:241 (letter), 2004
(Sulyok E.): A folyadék és elektrolitháztartás zavarai, In: Klinikai Nephrologia. Szerk: Kakukk Gy. Medicina, Bp. 561-618., 2004
(Sulyok E.): Folyadék, elektrolit- és sav-bázis háztartás; Általános elvek, élettan, In: Gyermekgyógyászati Kézikönyv Szerk: Oláh É. Medicina, Bp. 609-617., 2004
Boda M., Sulyok E.: Gyermekgyógyászat. Főiskolai tankönyv, Medicina, Bp. pp.509, 2004
(Ábrahám H., Dóczi T., Gömöri É., Pál J., Seress L., Sulyok E., Vajda Zs.): Fetal development of membrane water channel proteins aquaporin-1 and aquaporin-4 in the human brain, Int J Dev Neuroscience 2006, 24: 295-305, 2006
(Oh W., Guignard J-P., Baumgart S., Sulyok E.): Renal aspects of sodium metabolism in the fetus and neonate, Questions and Controversies in Neonatology Series Renal/Fluids and Electrolytes Volume Elsevier Science 2006, 2006
(Sulyok E.): Endothelium - derived relaxing factor (EDRF) és Endothelin, Nephrologia. Szerk: Rosivall L., Kiss I. Medintel Kiadó Bp., 2003, 2003

 

Events of the project

 
2017-02-27 13:43:47
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
Back »