Old Hungarian Dramas 17-18th century vol 7. (annotated edition)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42967
Type K
Principal investigator Kilián, István
Title in Hungarian Régi Magyar Drámai Emlékek XVII-XVIII. század 7. (Pótkötet. Kritikai kiadás)
Title in English Old Hungarian Dramas 17-18th century vol 7. (annotated edition)
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Demeter, Júlia
Pintér, Márta Zsuzsanna
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázati munkatervünk 1 pótkötet elkészítését tartalmazta a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század sorozatban eddig meg nem jelent drámaszövegekből. A kötetet elkészítettük, e jelentéssel párhuzamosan leadjuk az Argumentum Kiadóhoz, s a kiadó kezd pályázni a megjelentetésért. A feltárt szövegek száma azonban oly nagy, hogy még legalább egy pótkötetre szükség lesz. A folyamatos kutatás és szerkesztés kizárja, hogy folytassuk az eddigi rendi/felekezeti/időrendi bontást, ezért a kéziratok lelőhelye alapján csoportosítottuk a drámákat. Az I. pótkötetbe néhány hazai könyv- és kézirattárból (OSZK, Szeged, Debrecen), valamint egy-egy romániai (szatmári és székelyudvarhelyi) könyvtárból kerülnek drámák; itt hozunk továbbá néhány Molière-adaptációt és az iskolához köthető betlehemes játékokat. A bevezetőben kitérünk a kiadás és a szerkezet kérdéseire. Mivel az eddigi RMDE kötetekben tekintélyes mennyiség áll rendelkezésre az összehasonlításhoz, az egyes drámák jegyzeteiben részletesen tárgyaljuk az iskolai és/vagy a hivatásos színházhoz kapcsolható műfaji összefüggéseket. A kutatást segítette az általunk szervezett két nemzetközi konferencia is.
Results in English
The main purpose of the project was the annotated edition of 18th century school dramas hitherto unpublished, in the series of Old Hungarian Dramas 18th Century. Accordingly, we have prepared the first volume of the supplement, and will hand it to the publisher in order to apply for funding. The number of dramas revealed is so high that at least a second volume will be neccessary. As research is being in progress, the structure of the supplementary volume follows the sources of the manuscripts (instead of the previous volumes arranged according to denominations and religious orders). Thus, the first volume contains dramas from the archives or libraries of Szeged, Debrecen, Budapest, also from some museums and libraries of Romania (Satu Mare, Odorheiu Secuiesc), and some adaptations of Molière; the volume includes also the Nativity plays performed or written in schools. The annotated edition is supplied with a preface on the problems of the edition and the structure, and, as we have got a wide corpus for comparison, every text is followed by detailed notes on the links to the genre of school or/and professional performances. Research was much helped by the two international conferences organized by our team.
Full text http://real.mtak.hu/862/
Decision
Yes

 

List of publications

 
CZIBULA K.: Pozsony színházi élete Mária Terézia korában: színházprogram és a színházkritika kezdetei, Magyar Könyvszemle 2004/1, 2004
PINTÉR M. Zs.: Magyar nyelvűség a 18. század színmű-irodalmában, Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből, szerk. BÍRÓ F., Argumentum K., Budapest, 153-206., 2005
PINTÉR M. Zs.: Dráma- és színházdefiníciók a XVIII. században. A magyar nyelvű műfajelmélet kezdetei, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN I., HEGEDŰS B., TÜSKÉS G., Budapest, 211-226., 2006
PINTÉR M. Zs.: A színészek társadalmi státusza, Magyar színháztörténet 1920-1949, főszerk. BÉCSY T., SZÉKELY Gy., szerk. GAJDÓ T., Budapest, 1065-1123., 2005
PINTÉR M. Zs.: A játék-néző helytől a színházig – A magyar színházi szaknyelv kialakulása, Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI M., VÖLGYESI O., Ráció K., Budapest, 171-185., 2005
PINTÉR M. Zs.: Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban, ”Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. BENE S., Gondolat K., Budapest, 189-200., 2006
J. DEMETER: Allegories in Occasional Performances on Eighteenth-Century Hungarian School Stage, Patronage, Spectacle, and the Stage, ed. by Irene EYNAT-CONFINO and Eva SORMOVA, Theatre Institute, Prague, 69-79., 2006
DEMETER J.: Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon, A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE S., MEDGYESY-SCHMIKLI N., Piliscsaba-Budapest, 743-753., 2005
KILIÁN I.: Liturgia és színjáték a marosvásárhelyi jezsuita iskolában 1703–1763., Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése, Budapest, 75–86., 2003
KILIÁN I.: Két minorita passiójáték színpadon, A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE S., MEDGYESY-SCHMIKLI N., Piliscsaba-Budapest, 729-742., 2005
PINTÉR M. Zs.: A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII-XVIII. században színpadon, A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ŐZE S., MEDGYESY-SCHMIKLI N., Piliscsaba-Budapest, 581-592., 2005
DEMETER J., PINTÉR M. Zs.: „Jöszte poétának” Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Argumentum Kiadó, Budapest (344 p.), 2005
DEMETER J.: Vers vagy próza? A 18. századi magyar nyelvű színjátékszövegek átalakulása, Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI M., VÖLGYESI O., Ráció K, Budapest, 162-170., 2005
DEMETER J., PINTÉR M. Zs.: Ismeretlen és autográf Csokonai-versek – új adatok a Csokonai-filológiához, Et in Arcadia ego, szerk. DEBRECZENI A., GÖNCZY M., Debrecen, 37-50., 2005
DEMETER J., PINTÉR M. Zs.: Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból, Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból, Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szatmárból, ItK(CIX),1, 47-113., 2005
KILIÁN I.: A nagyszombati jezsuita iskolaszínház szcenikája, A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Cs., PPKE, Piliscsaba, 443–457., 2006
KILIÁN I.: A régi magyar képvers elmélete és kritikája, Historia Litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN I., HEGEDŰS B., TÜSKÉS G., Universitas K., Budapest, 227-241., 2006
DEMETER J.: Égi és földi hatalom (A hatalom legitimációs kérdései a 18. századi magyar színpadon), Testis Temporum. Tanulmányok a magyar művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY G., ELTE TFK, Budapest, 35-50., 2003
J. DEMETER: Anachronistic School drama: Flourishing Theatre, Politics and Culture in the Age of Joseph II, ed. F. A. J. SZABO, A.SZÁNTAY, I. Gy. TÓTH, Budapest–Edmonton, 207-217., 2005
KILIÁN I.: Szűcs Sámuel naplói. [I] 1835–1864. [II] 1865–188. bev. tanulmány, jegyzetek, sajtó alá rend. KILIÁN I., Miskolc (p.1–336; p1-352.), 2003
CZIBULA K.: Szilágyi András református prédikátor naplója (1712-1731), Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, főszerk. ÚJVÁRI G., Budapest,123-186., 2004
CZIBULA K.: „erőltetlek mind azon által Szép magyarságodra”. A Magyar Hírmondó Révai Miklós idejében, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN I., HEGEDŰS B., TÜSKÉS G., Budapest, 476-493., 2006
CZIBULA K.: Die sprachliche Charakterisierung in der ungarischen Theaterkunst im 18. Jahrhunder, Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrg.: W. Kriegleder, A, Seidler, Bremen, , 123-134., 2004
CZIBULA K.: Metastasio Temistocle című drámája Kazinczy Ferenc állítólagos fordításában, Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, főszerk. ÚJVÁRI G., Budapest,169-206., 2005
CZIBULA K.: Faludi és a magyar iskolai színjátszás hagyománya, A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Cs., Piliscsaba, PPKE, 109-118., 2006
CZIBULA K.: Metastasio a 18-19. századi magyar drámairodalomban Metastasio a 18-19. századi magyar drámairodalomban, ItK 2004/2, 181-202., 2004
CZIBULA K.: Fogytán van…? Vörösmarty utolsó töredékéről, ItK 2006/1-2, 184-190., 2006
J. DEMETER: Didactics and Entertainment on 18th Century Hungarian Stage, Academic Exchange Quarterly, 2003/Summer, 184-188., 2003
KILIÁN I.: A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII-XVIII. században, Hatalom és kultúra I., szerk. JANKOVICS J., NYERGES J., Budapest, 345–354., 2004
KILIÁN I.: Kozma Mihály Bokrétaverse. Nagy Pál 70. születésnapjára, Nagy Pál vagy Pál, szerk: L. SIMON L., SŐRÉS Zs., Budapest, 67–73., 2004
KILIÁN I.: A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában, Mindenes Gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, Budapest, 375-386., 2005
KILIÁN I.: Jókai Mór és Laborfalvi Róza Borsodban és Miskolcon, Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, Ráció Kiadó, Budapest, 211–218., 2005
KILIÁN I.: Iskolai színjátszás Patachich püspök idejében Nagyváradon és Kalocsán, Patachich Ádám érsek emléke, szerk. LAKATOS A., Kalocsa, 41–54., 2005
KILIÁN I.: Theaterbühne und Scenerie in Csíksomlyó (Aus dem Ungarischen übersetzt von Cs. Bornemisza), Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 29, (100. Jahrgang (2006), Heft 2, 180–186., 2006
Back »