A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának szerepe a központi idegrendszerben: szubcelluláris lokalizációjának és SH-csoportjainak jelentősége fiziológiás és kóros körülmények között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42975
típus K
Vezető kutató Vereb György
magyar cím A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának szerepe a központi idegrendszerben: szubcelluláris lokalizációjának és SH-csoportjainak jelentősége fiziológiás és kóros körülmények között
Angol cím Role of phosphatidylinositol 4-kinase PI4K230 in the CNS: significance of its subcellular localization and SH groups under physiological conditions
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Orvosi Vegytani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Friedländer Elza
Gergely Pál
Kakuk Annamária
Petrás Miklós
Vereb György
Virág László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.776
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Immunfluorescenciás eljárással kimutattuk, hogy a foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformája, más izoformáktól eltérően, patkányagy neuronális sejtjeiben és különféle neurális és nem neurális sejtvonalakban a citoplazmán kívűl a nukleoluszban is előfordul, ahol a „dense fibrillar component” szerkezetének kialakitásában és funkcióiban játszhat szerepet. A PI4K230 immunreaktivitás a nukleolusz degradációját okozó egyes antitumor ágensek hatására a sejtmagon belül diszpergálódik, ami alkalmassá teheti ezen ágensek hatékonyságának tesztelésére. A PI4K230 nukleáris transzportjában egy „monopartite”, nukleoláris lokalizációjában egy „bipartite” nukleáris lokalizációs szignál (NLS) szerepét valószínűsítettük. Maleimidek a PI4K230-at méretüktől függő módon a cAMP-függő proteinkinázhoz hasonlóan inaktiválják, feltehetően az ATP-kötődés sztérikus gátlását okozva és alátámasztva a két enzim katalitikus centrumának hasonlóságát. A PI4K230 azonban eltérően a PKA-tól olyan SH-csoportokat is tartalmaz, amelyek a Cys-X-Cys szekvenciával specifikusan reagáló fenil arzén (III)-oxid (PAO) inaktíváló hatása iránt igen érzékenyek.
kutatási eredmények (angolul)
Immunofluorescent detection of PI4K230 in rat brain neuronal cells and several neural and non neural cell lines revealed the unique nucleolar occurrence of this phosphatidylinositol 4-kinase isoform, in addition to its presence in the cytoplasm, suggesting its role in the structural organization and function of the „dense fibrillar component”. The dispersion within the nucleus of nucleolar PI4K230 immunoreactivity can be elicited by several antitumor agents may therefore serve for testing the efficiency of these agents. We have ascertained the role of a monopartite and a bipartite nuclear localization signal (NLS) in the amino acid sequence of PI4K230 for nuclear transport and nucleolar localization, respectively. Maleimides inactivate PI4K230 in a size-dependent manner, similarly to cAMP-dependent protein kinase (PKA), suggesting sterical inhibition of ATP-binding and supporting the structural similarity of their catalytic domains. However, PI4K230 differs from PKA in its characteristic high sensitivity to inactivation by phenylarsinoxide (PAO), an SH-reagent against the Cys-X-Cys sequence.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/868/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kakuk A, Friedländer E, Vereb G jr, Tóth G, Bagossi P, Gergely P and Vereb G: Nuclear and nucleolar localization signals and their targeting function in phosphatidylinositol 4-kinase PI4K230, Experimental Cell Research (MS. No.: ECR-08-21), 2008
Heilmeyer LMG jr; Vereb G jr; Vereb G; Kakuk A; Szivák I: Mammalian phosphatidylinositol 4-kinases, IUBMB Life 55: 9-65, 2003
Kakuk A; Vereb Gy; Gergely P; Friedlander E; ifj. Vereb GY: COS-7 sejtekben expresszált foszfatidilinozitol 4-kináz \''PI4K230\'' izoformájának és deléciós mutáns változatainak szubcelluláris lokalizációja, In: XI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, P-14, 2003
Kakuk A; Friedländer E; Vereb G Jr; Kása A; Balla A; Balla T; Heilmeyer LMG Jr; Gergely P; Vereb G: Nuclear localization of phosphatidylinositol 4-kinase PI4K230 in various mammalian cells, Cytometry Part A 69A:1174-1183, 2006
vissza »