Produktivity and diversity of phytoplankton in picoplankton dominated water bodies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42977
Type K
Principal investigator Vörös, Lajos
Title in Hungarian A fitoplankton produktivitása és diverzitása pikoplankton dominanciájú vízterekben
Title in English Produktivity and diversity of phytoplankton in picoplankton dominated water bodies
Panel Ecology and evolution 1
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Hesham, M. Shafik
V.-Balogh, Katalin
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Feltártuk a bakteriális méretű algákban (pikoplankton) gazdag turbid vizekben a pikoplankton tömegének, összetételének, dinamikájának és fotoszintézisének alapvető jellemzőit. A fitoplankton tömege alapján ezek a tavak hipertrófok (a-klorofill>100µg/l), ugyanakkor a fénylimitáció miatt elsődleges termelésük a vártnál alacsonyabb volt. Vizükben a pikoplankton abundanciája egy-két nagyságrenddel nagyobb volt, mint más tavakban, télen a pikoeukarióták nyáron a pikocianobaktériumok domináltak a Balatonhoz hasonlóan. A Balatonban a pikoalgák részesedése az összes produkcióból 23-54% között volt. Megállapítottuk, hogy a pikoplankton abundancia folyó vizekben egy nagyságrenddel kisebb, mint tavakban, azonos fitoplankton biomassza esetén. A Balatonból egy új pikoeukarióta, a szikes tavakból egy új pikocianobaktérium morfotaxont írtunk le. A természetes pikoplankton együttesek molekuláris vizsgálata bizonyította, hogy a Pannon Biogeográfiai Régió víztereinek Synechococcus flórája igen gazdag és diverz. Az izolált pikocianobaktérium törzsek genetikai karakterizálása is ezt az eredményt támasztotta alá. A Böddi-székből izolált törzsek a pikofitoplankton klád egy új, eddig tenyésztésbe nem vont csoportját képviselik. Pikoeukarióta és pikocianobaktérium törzsek ökofiziológiai vizsgálatával bizonyítottuk, hogy a Duna-Tisza közi szikes tavakban (és minden bizonnyal más tavakban is) a fény és a hőmérséklet változása együtt szabályozza a pikoalgák szezonális szukcesszióját.
Results in English
The abundance, composition, dynamics and photosynthesis of the bacterium-sized algae (picoplankton) has been studied in Hungarian turbid waters, where the abundance of picoplankton is one or two order of magnitude higher than in other lakes. Based on the phytoplankton biomass these ponds were hypertrophic (chlorophyll-a > 100 µg/l), however the primary production was lower than expected due to light limitation. Picoeukaryotes dominate in winter, while picocyanobacteria dominate in summer, similarly to Lake Balaton, where the proportion of the picoplankton in the total primary production was 23 and 54%. It has been stated, that the picoplankton abundance in running waters was one order of magnitude lower, than in shallow lakes having the same trophic state. One new eukaryotic and one cyanobacterial picoalgal morphotaxa has been described. The molecular characterization of phytoplankton assemblages showed that the Synechococcus flora of the Pannon Biogeographic Region is very diverse. The molecular identification of isolated picocyanobacterial strains also confirmed these results. The picocyanobacterial strains isolated from Böddi-szék pond formed a new, distinct group inside the picophytoplankton clade. The ecophysiological studies of picoeukaryotic and picocyanobacterial strains showed that the light and temperature control together the seasonal succession of the picoplankton in turbid soda lakes in the Danube-Tisza Interfluve (and presumably in other shallow lakes).
Full text http://real.mtak.hu/869/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mózes A; Vörös L: Különleges pikoplankton együttesek a befagyott Balatonban., Hidrológiai Közlöny 84: 85-87, 2004
Pálffy K; Ördög V; Vörös L: Az ultraibolya sugárzás hatása zöldalga és cianobaktérium fajok laboratóriumi tenyészeteire, Hidrológiai Közlöny 84: 115-117, 2004
Somogyi B. és Vörös L.: A pikoplankton fotoszintézisének karakterisztikái sekély tavakban, Hidrológiai Közlöny 86: 110-112, 2006
Felföldi T., Somogyi B., Nikolausz M., Márialigeti K., Vörös L.: Genetic analysis of picocyanobacterial isolates outlines a new group of Synechococcus within the picophytoplankton clade, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2006. évi nagygyűlése, Keszthely, 2006
Felföldi T., Somogyi B., Vörös L., Márialigeti K.: Molecular analysis of the diversity of photoautotrophic populations in some Hungarian lakes, International Symposium on Microbial Ecology, Bécs, 2006
Felföldi T., Somogyi B., Vörös L., Márialigeti K.: Characterization of photoautotrophic picoplankton populations in Hungarian lakes by denaturing gradient gel electrophoresis, FEMS Congress of European Microbiologists, Madrid, 2006
Vörös L., B. Somogyi, E. Boros: Aquatic birds cause net heterotrophy in soda pans, Limnology and water birds 2006, Eger, 2006
Stomp M, J. Huisman, L. Vörös, F. Pick, M. Laamanen, T. Haverkamp, L. Stal: Colourful coexistence of red and green picocyanobacteria in lakes and seas, Ecology Letters, 2007
Vörös L., Boros E., Schmidt A., V.-Balogh K., Németh B., Somogyi B., Mózes A.: A pikoplankton fizikai és kémiai környezete fehér vizű szikes tavainkban, Hidrológiai Közlöny 86: 139-141, 2006
Mózes A; Présing M; Vörös L: Pikoeukarióták és pikocianobaktériumok a Balaton fitoplanktonjában., Hidrológiai Közlöny 85: 97-99, 2005
Vörös L., V.-Balogh K., Boros E.: Pikoplankton dominancia szikes tavakban, Hidrológiai Közlöny 85: 166-168, 2005
Zsigó K., Tóth A., Teszárné Nagy M., Vörös L.: Adatgyűjtés a vízi baktériumok közvetlen epifluoreszcens mikroszkópi számlálásának új módszereiről, Hidrológiai Közlöny 85: 180-182, 2005
Mózes A., Présing M., Vörös L.: Seasonal dynamics of picocyanobacteria and picoeukaryotes in a large shallow lake (Lake Balaton, Hungary), In. Rev. Hydrobiol. 91: 38-50, 2006
Back »