Biológiai jelek információjának diagnosztikai célú kutatása rendszerelméleti megközelítéssel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42990
típus K
Vezető kutató Benyó Zoltán
magyar cím Biológiai jelek információjának diagnosztikai célú kutatása rendszerelméleti megközelítéssel
Angol cím System theory aproach of the information of the biological signals for diagnostics
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Irányítástechnika és Informatika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Benyó Balázs
Bongár Szabolcs
Czinege László
Farkas Zsolt
Illényi András
Pataki László
Szilágyi László
Szlávecz Ákos
Várady Péter
Várallyay György
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.040
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kidolgoztunk egy új magzati fonokardiográfiás mérési és jelfeldolgozási módszert az FHR hosszú távú robusztus meghatározására. Létrehoztunk egy neurális hálzatokat alkalmazó légzési rendellenesség felismerő rendszert. Megalkottuk számos, a csecsemősírás jellemzésére szolgáló paraméter meghatározásának módszerét, és összehasonlítottuk több száz csecsemő sírását e paraméterek alapján. Több betegségcsoportnál jellemző eltéréseket tapasztaltunk. Neurolingvisztikai kutatásunk során megvalósítottunk egy lingvisztikai adatbázis-struktúrát és a hozzá tartozó adatbázis-kezelő segédprogramot. Nyelvi adatbázisunk struktúráját kiterjesztettük, valamint megvalósítottunk néhány új algoritmust, melyek lehetővé teszik a terápiás gyakorlatok során magasabb nyelvi modalitások felhasználását is.
kutatási eredmények (angolul)
We’ve worked out a novel vital phonocardiographic measurement ad signal processing method to determine robustly the longterm fetal heart rate (FHR). We’v created system to recognize respiration disorders containing a neural network. We developed new algorithms and methods in the analysis of the infant cry to check disorders during infancy. We analysed the crying sound from hundreds of infanst and found differences between healthy and unhealthy infants. In our neurolinguistic research we created a novel computer-aided training and rehabilitaion approach to the therapy of aphasia. The system helps to treat and overcome the most severe consequences of this language disorder. The developed system is embedded into a tele-rehabilitation framework, which offers a uniform interface for various telecare applications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/873/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Paláncz B; Benyó Z; Kovács L: Control System Professional Suite, IEEE Control System Magazine, ISSN 0272-1708, Vol.25 (2), pp.67-75, 2005
Szilágyi SM; Szilágyi L; Benyó Z: Risk Estimation Techniques in Case of WPW Syndrome, 16th IFAC World Congress, Prague, accepted paper, 2005
Benyó B; Kovács K; Somogyi P: Távdiagnosztikai és betegmegfigyelő, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLI. évf., 2. sz., pp. 39-42, ISSN 1585-7360, 2003
Bongár Sz; Várady P; Fördős G: Afáziás betegek terápiáját segítő neurolingvisztikai szoftver, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLI. évf., 5. sz., pp. 135-137, ISSN 1585-7360, 2003
Benyó Z; Benyó B ; Várady P; Szilágyi L; Kovács L; Somogyi P: Biomedical Engineering Education and Related Research Activity in Hungary, 25th Annual International Conference of IEEE EMBS, Cancún, Vol. 4, pp. 3533-3535, ISBN: 0-7803-7789-3, 2003
Szilágyi L; Benyó Z: Epileptic Waveform Recognition Using Wavelet Decomposition and Artificial Neural Networks, 5th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Pergamon and Elsevier Publ. Co., Melbourne (Australia), pp 301-303, ISBN: 0-08-044159-9, 2003
Várady P; Wildt L; Benyó Z; Hein A: An advanced method in fetal phonocardiography, ELSEVIER Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 71., pp 283-296, 2003
Biro JC; Benyó B; Sansom C; Szlávecz Á; Fördős G; Micsik T; Benyó Z: A common periodic table of codons and amino acids, Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 306, Issue 2, pp. 408-415, ISSN 0006-291X, 2003
Benyó Z; Benyó B; Várady P; Szilágyi L; Paláncz B; Szlávecz Á; Micsik T; Bongár Sz; Fördős G; Várallyay G Jr: Biomedical Engineering Education and Research Activity in Hungary, 5th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Pergamon and Elsevier Publ. Co., Melbourne (Australia), pp 51-55, ISBN: 0-08-044159-9, 2003
Szilágyi SM; Benyó Z; Dávid L: Heart Model Based ECG Signal Processing, 5th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Pergamon and Elsevier Publ. Co., Melbourne (Australia), pp 295-300, ISBN: 0-08-044159-9, 2003
Benyó Z; Benyó B; Várady P; Szilágyi L; Somogyi P: The Hungarian Biomedical Engineering Education System and the Related Research Activity, WC2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney (Australia), ISBN: 1-877040-14-2, 2003
Benyó B; Benyó Z; Paláncz B; Kovács L; Szilágyi L: A Fully Symbolic Design and Modelling of Nonlinear Glucose Control with Control System Professional Suite (CSPS) of Mathematica, WC2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney (Australia), ISBN: 1-877040-14-2, 2003
Szilágyi L; Benyó Z: Magnetic Resonance Brain Image Segmentation Using an Enhanced Fuzzy C-Means Algorithm, WC2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney (Australia), ISBN: 1-877040-14-2, 2003
Szilágyi SM; Benyó Z; Dávid L: WPW Syndrome Identification and Classification Using ECG Analysis, WC2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney (Australia), ISBN: 1-877040-14-2, 2003
Szilágyi SM; Benyó Z; Dávid L: ECG Signal Compression and Nose Distortion Effect Analysis, WC2003 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney (Australia), ISBN: 1-877040-14-2, 2003
Szilágyi L; Benyó Z; Szilágyi SM; Adam HS: MR Brain Image Segmentation Using an Enhanced Fuzzy C-Means Algorithm, 25th Annual International Conference of IEEE EMBS, Cancún, Vol. 1, pp. 724-726, ISBN: 0-7803-7789-3., 2003
Szilágyi SM; Benyó Z; Szilágyi L; Dávid L: Adaptive Wavelet-Transform-Based ECG Waveforms Detection, 25th Annual International Conference of IEEE EMBS, Cancún, Vol. 3, pp. 2412-2415, ISBN: 0-7803-7789-3, 2003
Benyó Z; Csákányi Zs; Farkas Zs; Illényi A; Katona G; Patkó T; Várallyay G Jr: Az akusztikus spektrográfia jelentősége ép hallású és nagyothalló csecsemőknél, A Magyar Gyermekorvosok Társasága Közép-Magyarországi Területi Szervezetének 2003. évi Tudományos Ülése, Budapest, 2003
Farkas Zs; Csákányi Zs; Katona G; Illényi A; Várallyay G Jr; Benyó Z: Az akusztikus spektrográfia jelentősége csecsemőkori otitis media esetén, MFOE Gyermek Fül-, Orr-, Gégészeti Szekciójának Vándorgyűlése, Balatonaliga, 2003
Farkas Zs; Katona G; Csákányi Zs; Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z: The Value of Acoustic Spectrography in Infants With Acute Otitis Media (AOM), 6th EFAS Congress (European Federation of Audiology Societies), Kréta (Görögország), 2003
Farkas Zs; Katona G; Benyó Z; Illényi A; Várallyay G Jr: Acoustic Analysis of Cry in Infants with Acute Otitis Media (AOM), 8th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida (USA), 2003
Farkas Zs; Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z; Katona G: Voice Spectral Analysis in Children with Acute Otitis Media (AOM, 24th Politzer Society Meeting,Amszterdam (Hollandia), 2003
Illényi A; Benyó Z; Farkas Zs.; Várallyay G Jr: A csecsemőhang információforrás. Egy orvosi-informatikai kutatásról, Magyar Fül-, Orr-, Gégorvosok Egyesülete Audiológai Szekciójának Vándorgyűlése,Tihany, 2003
Farkas Zs; Benyó Z; Várallyay G Jr; Illényi A; Katona G: A complementary method for hearing screening, 4th International Conference on Malformations and Rare Tumors in Head and Neck, 50th Congress of the Slovak Society of Otolaryn-gology Head and Neck Surgery, Bratislava, 2003
Farkas Zs; Várallyay G Jr; Benyó Z; Illényi A; Katona G: Új tapasztalatok a nagyothalló csecsemők vizsgálatában akusztikus spektrográfiával, Magyar Fül-, Orr-, Gégeorvosok Egyesülete ünnepi tudományos ülése Hirschberg Jenő professzor 75. születésnapja alkalmából, Budapest, 2003
Kovács L; Várallyay G Jr; Szilágyi L: Biológiai jelek információjának diagnosztikai célú kutatása rendszerelméleti közelítéssel, Neumann János Egészségügyi Informatikai K+F Kollokvium, 2003
Benyó Z: Egészségügyi mérnökképzés Magyarországon, A Magyar Tudomány Napja, Budapest, 2003
Bongár Sz: A Novel Computer Aided Neuro-linguistic Approach to the Treatment of Aphasia, A Magyar Tudomány Napja, Budapest, 2003
ifj. Várallyay Gy; Benyó Z; Illényi A; Katona G; Farkas Zs: Evaluation of the Cry of Normal and Hard of Hearing Infants with Digital Signal Processing (DSP), A Magyar Tudomány Napja, Budapest, 2003
Benyó Z; Várady P; Czinege L; Szilágyi SM; Micsik T; Szlávecz Á; Bongár Sz; Fördős G: Latest Research of Patient Monitoring and Processing of Long-Term Recorded Vital Signals, A Magyar Tudomány Napja, Budapest, 2003
Fördős G; Bongár Sz; Micsik T; Szlávecz Á: DNA-chips basement development, A Magyar Tudomány Napja, Budapest, 2003
Várallyay G Jr: Infant Cry Analyzer System for Hearing Disorder Detection, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 57-60, ISSN 1224-600X, 2004
Bongár Sz; Fördős G; Várady P; Benyó Z: A Novel Computer Aided Neurolinguistic Approach to the Treatment of Aphasia, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 51-56, ISSN 1224-600X, 2004
Benyó Z: Biomedical Engineering Research and Education in Hungary, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 33-36, ISSN 1224-600X, 2004
Kovács L; Papp K; Vígh B; Czinner A; Almássy Zs; Katona G; Farkas Zs; Illényi A: Medical Information System for Diagnosing Diabetes Mellitus and Hearing Disorder in Children, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 37-42, ISSN 1224-600X, 2004
Benyó B; Benyó Z; Somogyi P: Open Architecture In-Patient Monitoring System, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 43-46, ISSN 1224-600X, 2004
Szilágyi L: Virtual Brain Endoscopy Based on Magnetic Resonance Images, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 47-50, ISSN 1224-600X, 2004
Kovács L; Paláncz B: Linear and Non-linear Approach of the Glucose-Insulin Control Using Mathematica, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 65-70, ISSN 1224-600X, 2004
Fördős G; Benyó B; Benyó Z: DNA-Based Diagnostic Tool for the Analysis of the Protein Synthesis in the Living Organism, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 71-74, ISSN 1224-600X, 2004
Szilágyi SM; Benyó Z: Events Recognition from ECG Signal Analysis and 3D Heart Model, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 123-128, ISSN 1224-600X, 2004
Benyó B; Somogyi P; Paláncz B: Characterization of cerebral blood flow oscillations using different classification methods, 16th IFAC World Congress, Prague, accepted paper, 2005
Szilágyi SM; Benyó Z; Frigy A: Sensibility Analysis of the ARRUDA Localization Method, Periodica Politechnica Univ of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Vol. 49(63), No. 2, pp. 129-132, ISSN 1224-600X, 2004
Szilágyi L; Benyó Z; Szilágyi SM: Brain Image Segmentation for Virtual Endoscopy, 26th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, pp. 1730-1732, ISBN: 0-7803-8439-3, 2004
Szilágyi L: EEG jelek kiértékelése, epilepsziás jelalakok lokalizálása wavelet transzformáció és neurális hálózatok alkalmazásával, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLI. évf., 1. sz., pp. 12-13, ISSN 1585-7360, 2003
Várady P; Benyó Z: Új eljárások hosszú távon megfigyelt vitálparaméterek on-line számítógépes analízisére, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLI. évf., 5. sz., pp. 137-139, ISSN 1585-7360, 2003
Szilágyi SM; Benyó Z: Szívmodell alapú számítógépes diagnosztika, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLII. évf., 3. sz., pp. 84-86, ISSN 1585-7360, 2004
Szilágyi SM; Frigy A; Görög LK; Szilágyi L; Benyó Z: A pitvar-kamrai járulékos nyalábok ARRUDA-féle lokalizációs módszerének érzékenységi analízise, ORKI Orvos- és Kórháztechnika, XLII. évf., 6. sz., pp. 164-167, ISSN 1585-7360, 2004
Várallyay G Jr: A sírás és a hallás kapcsolata csecsemőkorban, Tavaszi Szél Konferencia, Sopron, 95-98 old, ISBN 963-210-376-9, 2003
Benyó Z; Farkas Zs; Illényi A; Katona G; Várallyay G Jr: Information transfer of sound signals. A case study: the infant cry. Is it a noise or an information?, 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Prague, 528/1-8, 2004
Várallyay G Jr; Benyó Z; Illényi A; Farkas Zs: Methods for the Analysis of Acoustic Biomedical Signals, BioMED 2005 IASTED International Conference on Biomedical Engineering, pp. 434-438, ISBN: 0-88986-478-0, 2005
Kovács L; Paláncz B; Almássy Zs; Benyó Z: Optimal Glucose-Insulin Control in H2 Space, 26th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, pp. 762-765, ISBN: 0-7803-8439-3, 2004
Benyó B; Biro JC; Benyó Z: Codes in the Codons: Construction of a Codon/Amino Acid Periodic Table and a Study of the Nature of Specific Nucleic Acid - Protein Interactions, 26th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, pp. 2860-2863, ISBN: 0-7803-8439-3, 2004
Várallyay G Jr; Benyó Z; Illényi A; Farkas Zs; Kovács L: Acoustic analysis of the infant cry: classical and new methods, 26th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, pp. 313-316, ISBN: 0-7803-8439-3, 2004
Nagy L; Benyó B: Filtering and contrast enhancement on subtracted direct digital angiograms, 26th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, pp. 1533-1536, ISBN: 0-7803-8439-3, 2004
Benyó B; Benyó Z; Benyó Z Jr; Somogyi P; Paláncz B: Classification of Cerebral Flood Flow Oscillation using SVM classifiers with different kernels, Intelligent Systems at the Service of Mankind, Volume 2, (manuscript accepted, book release: June 1, 2005), 2005
Kovács L; Benyó B; Paláncz B; Benyó Z: Design and Modelling of Nonlinear Glucose Control with Control System Professional Suite (CSPS) of Mathematica, Acta Physiologica Hungarica, Hungary, Vol.91 (2), pp.147-156, 2004
Szilágyi L; Szilágyi SM; Benyó Z: Medical Image Segmentation for Virtual Endoscopy, 16th IFAC World Congress, Prague, accepted paper, 2005
Szilágyi SM; Szilágyi L; Benyó Z: Recognition of Various Events from 3-D Heart Model, 16th IFAC World Congress, Prague, accepted paper, 2005
Kovács L; Paláncz B; Benyó Z: Classical and Modern Control Strategies in Glucose-Insulin Stabilization, 16th IFAC World Congress, Prague, accepted paper, 2005
Kovács L; Paláncz B; Almássy Z; Benyó Z: Implementation of Glucose-Insulin Control in H2/H∞ Space Using Mathematica, NBC 2005, 13th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Umea, Sweden, pp. 33-35, ISBN: 91-7305-910-2, 2005
Kovács L; Várallyay G Jr; Török L; Reiss A; Benyó B; Benyó Z: Orvosbiológiai jelek diagnosztikai célú kutatása, XXIV. Neumann Kollokvium, Veszprém, Hungary, 2005
Kovács L; Kovács A; Benyó Z: Glucose-insulin control in Hardy-space, PAMM 2005 – Pannonian Applied Mathematical Meetings, Balatonalmádi, Hungary, 2005
Kovács L; Papp K; Vígh B; Czinner A; Almássy Z; Katona G; Farkas Z; Illényi A: Medical Information System for Diagnosing Diabetes Mellitus and Hearing Disorder in Children, CEAI – Journal of Control Engineering and Applied Informatics, ISSN 1454-8658, Vol. 7 (1), pp. 57-67, 2005
Várallyay G Jr: Új eljárás a harmonikus jelek alapfrekvenciájának meghatározására, Tavaszi Szél Konferencia 2005. konferencia kiadvány, Kiadja: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2005. 172-175. old. ISBN 963-218-368-1, 2005
Várallyay G Jr: Adatbázis-kezelő és hangrögzítő szoftver a csecsemősírások diagnosztikai célú vizsgálatához, Orvos- és Kórháztechnika, XLIII. évfolyam, 2005. június, 3. szám, 67-69 old. ISSN 1585-7360, 2005
Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z; Farkas Z; Katona G: An attempt to detect hearing disorders by acoustic features of the infant cry, Proceedings of the Forum Acusticum 2005 Congress, Budapest, 29 Aug – 2 Sept 2005. 526/1-6. ISBN 963 8241 68 3, 2005
Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z; Farkas Z; Katona G: The Speech-Chorus Method at the analysis of the infant cry, Akusztikai Szemle (Acoustic Rewiev), VI. évf. 2. szám, 2005, 9-15. old. HU ISSN 0023-0480, 2005
Várallyay G Jr; Benyó Z; Illényi A; Farkas Z: Számítógépes módszerek a csecsemősírások dallamának detektálására, megjelenítésére és kiértékelésére, BUDAMED ’05 Előadás kivonatok. Felelős kiadó: Pintér Zsuzsa. Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület, Budapest, 2005, 88-92. old, 2005
Várallyay G Jr: Adatgyűjtő szoftver a csecsemősírások vizsgálatához, A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 42. Vándorgyűlése, Szeged, 2005. szeptember 1-3, 2005
Várallyay G Jr; Farkas Z; Katona G; Illényi A; Benyó Z: A csecsemősírás dallama a hallásrehabilitáció eszköztárának bővítése szempontjából, A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 42. Vándorgyűlése, Szeged, 2005. szeptember 1-3, 2005
Bongár Sz: A novel computer-aided neurolinguistic approach to the treatment of aphasia, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 115-128, 2006
Farkas Zs; Katona G; Csákányi Zs; ifj. Várallyay Gy; Illényi A; Benyó Z: Újabb paraméterek vizsgálata a csecsemősírás elemzésében, Nemzeti Fül-, Orr-, Gégészeti Kongresszus, Sopron, május 26-29., 2004
Benyó Z; Farkas Zs; Illényi A; Katona G; Pytel J; ifj. Várallyay Gy;: Hangelemzési eljárás a nagyothalló újszülött populáció szűrővizsgálatára, Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának Vándorgyűlése, Debrecen, szeptember 1-3., 2004
Farkas Zs; Katona G; Csákányi Zs; ifj. Várallyay Gy; Benyó Z; Illényi A: Közvetett módszer a hallópálya működésének vizsgálatára, Gyermek Fül-, orr-, gégészeti Kongresszus, Gyula, május 26-28., 2005
Farkas Z; Katona G; Csákányi Z; Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z: An Indirect Method to Check the Function of the Auditory Pathway, XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June, 2005
ifj. Várallyay Gy: A csecsemősírás elemzésének orvosbiológiai alkalmazásai, Tudományos doktorandusz szimpózium az Orvosbiológiai mérnökképzés 10 éves fennállásának alkalmából, Budapest, július 20-21., 2005
Benyó Z; Benyó B; Kovács L; ifj. Várallyay Gy; Török L; Reiss A: Diagnostic-purpose Research of Biological Signals, Proceedings of 4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, SAMI 2006, Herl’any, Slovakia, January 20-21, 98-106, 2006
ifj. Várallyay Gy; Farkas Zs; Katona G; Benyó Z; Illényi A: Öt év tapasztalatai a csecsemősírás kutatásában, Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának Vándorgyűlése, Eger, május 18-20., 2006
Várallyay G Jr; Benyó Z; Illényi A; Farkas Z: Acoustic Analysis of the Infant Cry: New Conceptions at Hearing Screening, Newborn Hearing Screening (NHS) 2006 – Beyond Newborn Hearing Screening: Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice, Cernobbio, May 31 - June 3, 2006
Várallyay G Jr; Farkas Z; Katona G; Benyó Z; Illényi A: Melody analysis of the infant cry to detect hearing disorders, 9th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2006), Paris, June 18-21., 2006
Farkas Z; Katona G; Várallyay G Jr; Illényi A; Benyó Z: Some new experiences with an indirect method to check the function of the auditory pathway, 9th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2006), Paris, June 18-21., 2006
Illényi A; Hirschberg J; Szende T; ifj. Várallyay Gy; Benyó Z; Farkas Zs; Katona G: Akusztikai módszerek a felsőlégúti megbetegedések diagnosztizálásánál, Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 39. Kongresszusa, Debrecen, szeptember 6-9., 2006
ifj. Várallyay Gy; Farkas Zs; Katona G; Benyó Z; Illényi A: Csecsemősírások dallamelemzése a nagyothallás kimutatására, Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesületének 39. Kongresszusa, Debrecen, szeptember 6-9., 2006
Illényi A; Hirschberg J; Szende T; Várallyay G Jr; Benyó Z; Farkas Z; Garay Z; Hirschberg K; Katona G; Lellei I; Trenovszki Z: Handle of acoustic information – non-invasive test methods in pediatrics, Proceedings of 33rd IAC – ACOUSTICS High Tatras 2006 Symposium, Slovakia, Strbske Pleso, October 4-6, 73-87, 2006
ifj. Várallyay Gy; Benyó Z; Illényi A; Farkas Zs: Eljárás csecsemősírás akusztikai elemzésére, Magyar Szabadalmi Hivatal - bírálat alatt, 2005
Szilágyi L: Medical image processing methods for the development of a virtual endoscope, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 69-78, 2006
Szilágy SM: 3D heart simulation and analysis, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 79-90, 2006
Benyó Z: Biomedical engineering research and education in Hungary, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 5-12, 2006
Várady P: A multi-channel vital signal processing method for detection and validation of respiration disorders, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 13-22, 2006
Somogyi P: Artificial neural network based classification of cerebral blood flow signals, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 63-68, 2006
Várallyay G Jr: Future prospects of the application of the infant cry in the medicine, Periodica Polytechnica Ser El Eng 50: 47-62, 2006
vissza »