Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42991
típus K
Vezető kutató Setényi János
magyar cím Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban
Angol cím Quality coccepts in the hungarian secondary education in Romania.
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
résztvevők Fóris Ferenczi Rita
Mandel Kinga Magdolna
Papp Z. Attila
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.720
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk során körvonalazódtak a „szolgáltatói” és „fogyasztói” minőségkoncepciók hasonlóságai és eltérései, ahogyan előtérbe kerültek a szolgáltatói körön belül is azok a különbségek, melyeket az oktatási bürokratikus hierarchiában betöltött funkció határoz meg. A tanfelügyelők minőségképe strukturálisan meghatározott, leképezi az átmenetet a reform iránt elkötelezett modernizációs szemlélet és a bürokratikus beidegződés tehetetlensége között. Ez az a szint, ameddig a különböző reform-szándékok leáramoltak, ameddig a hullámzó tendenciát mutató újítások, változtatások, információk akár képzések formájában eljutottak. A pedagógusok körében létező minőség felfogások három pillérre épülnek: (1.) szolgáltató vs. elitista szemlélet, (2.) a kisebbségi helyzetből fakadó iskolafunkciók, (3.) az intézményi környezettel fenntartott esetleges és vertikális kommunikáció. A vevőközpontúság intézményi, teljesebb körű kibontakozását azonban nem teszi lehetővé, nem támogatja egyértelműen a rendszert működtető jogi keret. A „fogyasztók”, illetve a diákok minőségről alkotott felfogásáról azt találtuk, hogy ezek nem kellő mértékben letisztultak. Az iskola tekintetében négy nagyobb véleménycsoport körvonalazódott. Klaszter-elemzéssel egyrészt olyan csoportokat tudtunk beazonosítani, amelyekben a külső és belső partneri igények mintegy egymásba olvadnak, és szorosan kapcsolódnak egyfajta kisebbségi helyzethez köthető versenyszellem fenntartásához, másrészt pedig külön jelent meg az a csoport, amelynek tagjai az iskolával szemben azt várják el, hogy az differenciáltan kezelje a tanulókat.
kutatási eredmények (angolul)
Based on our research results we have described the differences and similiarities between service-based and consumption-based quality concepts, and identitfied some inner differences at the level of educational service providers, which are strongly related to the position occupied by the providers’ in the educational bureaucracy or hierarchy. The educational inspectors quality concepts represent a mixture between the reform-based modernization needs and the bureaucratical inertia. The consumption-based intentions used to come from the central part of the system, therefore their convertion into educational practice is impedimented by the inertia of the bureaucratic system. The teachers quality concepts are built on three pillars: 1. Struggle between service-based concepts and elitistic educational view; 2. Special minority school functions; 3. Vertical and elliptic communication between schools and their institutional environment. The existing legal framework do not make possible elaboration of institutional customer-based strategies. The „ultimate customers”, students quality concepts are not entirely cristalized. According to our research among students there are four main types of attitudes toward school. These attitudes we can structured (by hierarchical cluster analysis) in two main groups: 1. There is a group which is characterized by the mixture of internal and external partner claims, but at the same time this whole mixture is strongly correlated to the maintaining of minority’s elitism; 2. Members of the second group think that the school should manage students in different ways.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/874/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mandel Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében., REGIO, 2004/2, 57-79 o., 2004
Mandel Kinga – Papp Z. Attila: Elitizmus versus partnerközpontúság. Minőségfelfogások a romániai magyar közoktatásban., Bodó Barna (szerk.) Romániai magyar évkönyv 2004-2005, Temesvár. 423-444 o., 2005
Fóris Ferenczi Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban., REGIO, 2004/2, 15-57 o., 2004
Papp Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepcióik a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai)., REGIO, 2004/2, 79-105 o., 2004
Fóris Ferenczi Rita: A vizsgarendszer – az oktatásszabályozás egyik eszköze., In. Bodó Barna (szerk.) Romániai magyar évkönyv 2003, Kolozsvár-Temesvár, 2003. 187-199 o., 2003
Mandel Kinga: Minőségkoncepciók az oktatásban., REGIO, 2004/2, 3-15 o., 2004
Papp Z. Attila: Időhasználat a romániai magyar középiskolai ifjúsági kultúrában., In. A Hét 2005. okt. 27., 2005
Fóris Ferenczi Rita: Középfokú egyházi oktatás. Romániai helyzetkép., In. EDUCATIO, megjelenés alatt., 2006
Fóris Ferenczi Rita- Péntek János: A romániai magyar közoktatás, különös tekintettel az oktatási nyelv(ek)re., In. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005 (megjelenés alatt)., 2006
Mandel Kinga: Iskolaharcok és iskolaalapítások. Az állami, magán- és egyházi iskolák rendszere a kisebbségi magyar közegben. Az egyházak kisebbségi szerepvállalása a 20. század utolsó évtizedében., In. Fedinec Csilla (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek története a XX. Században. Kiegészítő tankönyv , megjelenés alatt., 2006
Papp Z. Attila: Időhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai ifjúsági kultúrában, In. KMEI, Kolozsvár, megjelenés alatt., 2006
vissza »