Funkcionális és morfológiai vizsgálatok mozgászavarok tanulmányozásában: Párhuzamosan végzett elektrofiziológiás és MRI volumetriás vizsgálatok alkalmazása a mozgászavarok patofizilógiájának kutatásában, a gyógyszeres és műtéti terápia hatékonyságána  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43005
típus K
Vezető kutató Nagy Ferenc
magyar cím Funkcionális és morfológiai vizsgálatok mozgászavarok tanulmányozásában: Párhuzamosan végzett elektrofiziológiás és MRI volumetriás vizsgálatok alkalmazása a mozgászavarok patofizilógiájának kutatásában, a gyógyszeres és műtéti terápia hatékonyságána
Angol cím Functional and morphological studies of movement disorders: The rule of simultaneous tremorometric and MRI volumetric measurement in investigating the pathophysiology of movement disorders, in defining the efficiency of conservative and surgical ther
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Magatartástudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balás István
Czopf József
Dóczi Tamás
Horváth Krisztina
Horváth Krisztina
Kovács Norbert
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 19.164
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk egyik fő célja az emberi mozgás fontos, részleteiben máig ismeretlen funkciójú komponensének, a tremornak a vizsgálata volt. A parkinsonos tremor dinamikus jellegének vizsgálatával bizonyítottuk, hogy a korábbi véleményekkel ellentétben akár a másodpercenként bekövetkező változások hátterében nemcsak a tremor intenzitása, hanem az elektrofiziológiai karaktere (frekvencia, entrópia) is megváltozik. Továbbá azt is igazoltuk, hogy Parkinsonos betegeknél a patológiás és a fiziológiás tremor váltakozása is megfigyelhető. Az ablatív és a mélyagyi stimulációs műtétek tremorometriás vizsgálata vezetett arra a megfigyelésre, hogy a beavatkozást követően a patológiás tremor komponensek is változáson mennek keresztül: a frekvencia és az entrópia szignifikáns mértékben növekszik. Ezzel szemben a hosszú távon hatástalan ablatív műtétek esetében a több hétig tartó átmeneti tremor intenzitás-csökkenésen kívül nem észlelhető hasonló elektrofiziológiai változás. Következtetésképp a tremor elektrofiziológiai vizsgálata alkalmas lehet a műtéti ineffektivitás korai, akár a műtét során történő, felismerésére és ezáltal a reoperáció elkerülésére. A mélyagyi stimuláció mellett elvégzett MRI vizsgálat biztonságosságát igazoló megállapításainkat követően, a stimuláció hatékonyságát vizsgáltuk Parkinson-kórban. Igazoltuk, hogy megfelelő betegcsoportban a stimuláció hatásossága tovább fokozható, amennyiben a betegeket megtanítjuk a stimulációs paraméterek otthoni változtatására is.
kutatási eredmények (angolul)
The primary aim of our research project was to study an important, but not well-established component of the movement system, the tremor. By the analysis of the dynamic nature of the Parkinsonian rest tremor we demonstrated that during the medication-off state not only the amplitude but also other electrophysiological characteristics (e.g. frequency, entropy) can change by the minute. Furthermore we also demonstrated that in case of Parkinson’s disease (PD) the alteration of pathological and physiological tremor can occur. These finings are in contradistinction to the current theories concerning tremor genesis and basal ganglia pathophysiology. The comparison of pre- and postoperative accelerometric recordings of both ablations and deep brain stimulator (DBS) implantations for PD showed that after surgery the tremor frequency and entropy increase. Contrary, after ineffective surgery such changes cannot be observed despite the temporary amplitude reduction. Therefore, the analysis of tremor may enable us to recognize the failed surgery in advance, even during the operation, which may avoid the need of a repeat operation. After establishing the safety considerations using 1.0-T MRI on DBS implanted patients, we demonstrated that in selected cases, the efficacy of stimulation can be further increased by training Parkinsonian patients for the use of the therapy controller.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/879/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Feldmann A, Nagy F.: The way bilateral subthalamic deep brain stimulation alters Parkinsonian tremor, 28th International Congress of Clinical Neurophysiology, Edinburgh, UK, 2006., 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Feldmann A, Nagy F.: Tremor modulating effect of the bilateral subthalamic deep brain stimulation., Eur J Neurol 2006;13(Suppl. 2):91., 2006
I Balás, S Hudvágner, G Nádor, L Kellényi, T Dóczi, K Hollódy,: Staged bilateral stereotactic pallido-thalamotomy for life-threatening dystonia in a child with Hallervorden-Spatz disease, EANS 12th European Congress of Neurosurgery, Portugal, Lisboa 2003.Szeptember. 12, 2003
Kovacs N, Balas I, Feldmann A, Kellenyi L, Nagy F.: Can the bilateral subthalamic deep brain stimulator cause P300 alterations?, Clinical Neurophysiology 2006;117(Supplement 1):220., 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Feldmann A, Nagy F.: The way bilateral subthalamic deep brain stimulation alters Parkinsonian tremor, Clinical Neurophysiology 2006;117(Supplement 1):80, 2006
Kovacs N, Nagy F, Balas I, Illes Z, Kellenyi L.: Uniform postoperative electrophysiological changes in rest tremor characteristics irrespective of the type and target of surgical intervention, Parkinsonism Relat Disord. 2005;11(Supplement 2):242, 2005
Kovacs N, Balas I, Llumiguano C, Kellenyi L, Nagy F: Dichotomy of Parkinsonian rest tremor., Clinical Neurophysiology 2006;117(Spplement 1):182-183, 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F.: Can the bilateral subthalamic deep brain stimulation cause cognitive impairment?, Eur J Neurol 2006;13(Suppl. 2):91-92., 2006
Feldmann A; Illes E; Mike A; Kovacs N; Toth L; Kotek G; Illes Z; Nagy F: Similar changes in brain activation during hypnotic and posthypnotic state may underlie attentional inhibition to posthypnotic order, Eur J Neurol 2006;13(Suppl. 2):164-165, 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F: Does the Parkinsonian rest tremor consist of two distinct components?, Eur J Neurol 2006;13(Suppl. 2):216, 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F.: Bilateral deep brain stimulation and cognitive evoked potentials., Movement Disord 2006;21(Suppl. 15):S368, 2006
Kovacs N, Balas I, Llumiguano C, Kellenyi L, Nagy F.: Fluctuations in the Parkinsonian rest tremor., Movement Disord 2006;21(Suppl. 15):1350, 2006
I.Balás., P.Kosztolányi., T.P. Dóczi: Postero-medial Stereotactic Thalamotomy for the Treatment of Neurogenic Pain, Acta Neurochirurgica Vol 146, No.8, 2004 (902-903), 2004
Balás I, Llumiguano C, Horváth Z, Kövér F, Dóczi TP: Ablative stereotactic surgery improves manual performance time in Parkinson's disease, Monduzzi (Editor) Parkinson's disease. MEDIMOND Inc, 991-996, 2003, 2003
Kovács N, Balás I, Nagy F, Komoly S: A mélyagyi stimuláció, nyomdai előkészítés folyamatban, 2007
Balás I: Funkcionális idegsebészeti kezelések, Családorvosi Fórum 2004(7):12-16, 2004
Kovács N, Nagy F: A tremorok diagnózisa és kezelése, Családorvosi Fórum 2004(7):6-10, 2004
Balas I, Kovacs N, Hollody K: Staged bilateral stereotactic pallidothalamotomy for life-threatening dystonia in a child with Hallervorden-Spatz disease, Mov Disord. 2006 Jan;21(1):82-5, 2006
Kovacs N, Balas I, Illes Z, Kellenyi L, Doczi T, Czopf J, Poto L, Nagy F.: Uniform qualitative electrophysiological changes in postoperative rest tremor, Mov Disord 2006;21(3):318-324, 2006
Kovacs N, Nagy F, Kover F, Feldmann A, Llumiguano C, Janszky J, Doczi TP, Kotek G, Balas I.: Implanted deep brain stimulator and 1.0 Tesla magnetic resonance imaging., J Magn Reson Imaging. 2006 Dec;24(6):1409-12., 2006
Kovacs N, Pal E, Balas I, Janszky J, Nagy F, Merkli H.: Neurosurgical treatment of tremor in mitochondrial encephalopathy., Mov Disord. 2006 Dec;21(12):2227-30., 2006
Kovacs N, Balas I, Illes Z, Kellenyi L, Nagy F.: The role of tremorometry in predicting the outcome of ablative surgeries, Ideggyogy Sz. 2006 Nov 20;59(11-12):438-40., 2006
Balas I, Llumiguano C, Doczi TP.: Ablative stereotactic surgery improves manual performance time in Parkinson's disease, Parkinsonism Relat Disord. 2006 May;12(4):223-7, 2006
Kállai, J., Makány, T., Horváth, D., Csathó, Á., Karádi, K., Kovács, N., Kövér, F., Horváth, K., Jocobs, W.J., Nagy, F., Nadel, L: Thigmotaxis navigation strategy and hippocampus volumenty: A study with Morris type mazes and the neurobehavioural correlates of spatial learning and strategy in female subjects, Behavioural Brain Research (elfogadva), 2006, 2007
Kallai J, Csatho A, Kover F, Makany T, Nemes J, Horvath K, Kovacs N, Manning: MRI-assessed volume of left and right hippocampi in females correlates with the relative length of the second and fourth fingers (the 2D:4D ratio), Psychiatry Res. 2005 Nov 30;140(2):199-210., 2005
Llumiguano C, Doczi T, Balas I.,: Microeletrode guided stereotactic pallidotomy and pallido-thalamotomy for treatment of Parkinson's disease, Neurocirugia (Astur). 2006 Oct;17(5):420-432, 2005
Karadi K, Kallai J, Kover F, Nemes J, Makany T, Nagy F.: Endogenous testosterone concentration, mental rotation, and size of the corpus callosum in a sample of young Hungarian women., Percept Mot Skills. 2006 Apr;102(2):445-53., 2006
Feldmann A, Illes Z, Kosztolanyi P, Illes E, Mike A, KoverF, Kovacs N, Nagy F: Morphometric changes of gray matter in Parkinson’s disease with depression: A voxel-based morphometry study, Movement Disorders (publikációra elküldve), 2007
FELDMANN A, TRAUNINGER A, ILLES E, TOTH L, KOTEK G, KOSZTOLANYI P, KOMOLY S, NAGY F, ILLES Z: FUNCTIONAL AND VOLUMETRIC MRI DATA INDICATE SEVERE VISUAL ATTENTION DEFICIT IN VISUAL TASKS IN EARLY POSTERIOR CORTICAL ATROPHY, Psychiatry Research: Neuroimaging (minor revision elküldve), 2007
Kovacs N, Balas I, Pal E, Nagy F: BILATERAL EFFECT OF UNILATERAL DEEP BRAIN STIMULATOR IMPLANTATION, Movement Disorders (bírálatra elküldve), 2007
Kovacs N, Balas I, Janszky J, Kellenyi L, Llumiguano C, Doczi TP, Nagy F: CHANGES IN EVENT-RELATED EVOKED POTENTIALS CAUSED BY SUBTHALAMIC DEEP BRAIN STIMULATION, Movement Disorders (bírálatra elküldve), 2007
I.Balás., C. Llumiguano, T.P. Dóczi: Postero-Medial Stereotactic Thalamotomy for the Treatment of Neurogenic Pain, 2nd International forum on pain Medicine, Gadalajara, Mexico, May 25-28, 2006, Federation of Latin American Pain Societies, Abstract Book pp.95, 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Janszky J, Nagy F: Do the Parkinsonian patients have physiological tremor?, Movement Disorders (bírálatra elküldve), 2007
Illes Z, Vincent A, Kovacs GG, Merkli H, Tordai A, Komoly S, Nagy F.: Acquired neuromyotonia precipitated by thyroid surgery and associated with antiacetylcholine receptor antibodies., Eur Neurol. 2006;55(4):222-4, 2006
Merkli H, Pal E, Nagy F, Horvath R, Vardi VK, Komoly S, Illes Z.: Myopathy associated with respiratory insufficiency: diagnostic difficulties in adult-onset Pompe disease, Orv Hetil. 2006 Jul 30;147(30):1421-4., 2006
Balás I., Llumiguano C., Lellényi L., Niedeczky Cs., Dóczi T.: The treatment of posttraumatic tremor by stereotactic thalamotomy, Pannon Symposium, Pécs, 2003. Május 8-10., 2003
Balás I., Kellényi L., Kovács N., Kosztolányi P., Csala B., Dóczi T.: Neuro-pacemaker beültetéssel szerzett tapasztalatok Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok kezelése kapcsán, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2003.május 9-10., 2003
Kellényi L, Jakab A., Stefanics G., Kovács P., Balás I.: Új vizsgáló eljárás és mérőkészülék a Parkinson-kór, a tremorok és a kognitiv folyamatok analiziséhez stereotaxiás műtéti kezelés során, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2003.május 9-10., 2003
G. Stefanics, L. Kellényi, A Jakab, P. Kovács, Gy. Thuróczy, I.Balás: Investigations of human cognitive processes by analysis of event related potentials, (P300) reaction times and physiological tremor, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2003.május 9-10., 2003
Kosztolányi P., Fazekas G., Balás I.: IÉletminőség, kognitív hanyatlás és depresszió összefüggései mozgászavarokban, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2003.május 9-10., 2003
Kovács N., Balás I., Nagy F., Hernádi I., Kellényi L.,: Kvantitatív elektrofiziológiai vizsgálatok szerepe mozgászavarok sebészi terápiájában, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2003.május 9-10., 2003
I. Balás, C. Llumiguano, Z.C. Horváth, F. Kövér, T.P.Dóczi.: Ablative stereotactis surgery improves performance time in Parkinsons disease., Alzheimers and Parkinsons disease: New perspectives, 6th International Conference AD/PD 2003, Seville, Spain, May 8-12,, 2003
. Balás, C. Llumiguano, Z.C. Horváth, F. Kövér, T.P. Dóczi: Ablative stereotactic surgery improves manual performance time is Parkinson's disease, EANS 12th European Congress of Neurosurgery, Portugal, Lisboa 2003.Szeptember. 12, 2003
. Balás, C. Llumiguano, Z.C. Horváth, F. Kövér, T.P. Dóczi: The treatment of posttraumatic tremor by stereotactic thalamotomy, EANS 12th European Congress of Neurosurgery, Portugal, Lisboa 2003.Szeptember. 12, 2003
Balás I: Neuro-pacemaker szerepe a Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok kezelésében, nemzetközi utánkövetés adatai, Magyar Tudományos Parkinson Társaság Konferenciája Budapaest, 2004. május 9-10, 2004
Balás I, Csala B, Nagy F, Kovács N, Dóczi T.: Funkcionális idegsebészeti lehetőségek szerepe a mozgászavarban és krónikus fájdalom szindrómában szenvedő betegek rehabilitációjában, Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIII.Vándorgyűlése Szigetvár, 2004. Szeptember 17, 2004
Kovacs N, Balas I, Llumiguano C, Kellenyi L, Nagy F.: Dichotomy of Parkinsonian rest tremor, 28th International Congress of Clinical Neurophysiology, Edinburgh, UK, 2006., 2006
Kovacs N, Balas I, Llumiguano C, Kellenyi L, Nagy F.: Can the bilateral subthalamic deep brain stimulator cause P300 alterations?, 28th International Congress of Clinical Neurophysiology, Edinburgh, UK, 2006., 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Feldmann A, Nagy F: Tremor modulating effect of the bilateral subthalamic deep brain stimulation., 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2006., 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F.: Can the bilateral subthalamic deep brain stimulation cause cognitive impairment?, 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2006., 2006
Feldmann A; Illes E; Mike A; Kovacs N; Toth L; Kotek G; Illes Z; Nagy F.: Similar changes in brain activation during hypnotic and posthypnotic state may underlie attentional inhibition to posthypnotic order., 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2006., 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F.: Does the Parkinsonian rest tremor consist of two distinct components?, 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, UK, 2006., 2006
ILLES E., FELDMANN A. ,MIKE A.,KOVACS N.,TOTH L., KOTEK G., ILLES Z., NAGY F.: Similar changes in brain activation during hypnotic and posthypnotic state may underlie attentional inhibition to posthypnotic order., 13 th European Conference of Personality, Athene, Greece july 22-25, 2006, 2006
Kovacs N, Balas I, Kellenyi L, Nagy F.: Bilateral deep brain stimulation and cognitive evoked potentials., 10th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Kyoto, Japan, October 28-November 2, 2006, 2006
Kovacs N, Balas I, Llumiguano C, Kellenyi L, Nagy F.: Fluctuations in the Parkinsonian rest tremor., 10th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Kyoto, Japan, October 28-November 2, 2006, 2006
Balás I., Csala B., Nagy F., Kovács N., Kellényi L., Dóczi T.: Multimodál célpontmeghatározás módszere mozgászavarban szenvedő betegek funkcionális idegsebészeti kezelése során., Magyar Idegtudományi Társaság XI. Kongresszusa, Pécs 2005. Január 26, 2005
Balás I.: Deep brain stimuláció mozgászavarok és a fájdalom kezelésében., Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának 34. Naggyűlése, Szeged 2005.október 13-15, 2005
KÖVÉR F,FELDMANN Á,KOVÁCS N,TASNÁDI E,ILLÉS Z, NAGY F.: In Vivo MRI morfometria diagnosztikai alkalmazásai., Magyar NeuroradiológUS társaság XV.ülése Szeged 2006 október 26-28., 2006
FELDMANN Á, TÓTH L, KOMOLY S, NAGY F: Funkcionális és MR volumetria szerepe a fájdalomkutatásban, A magyarországi Fájdalom Társaság Tudományos ülése. Gyula, 2006 október 13-14., 2006
vissza »