Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkordináta-rendszerek vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43007
típus K
Vezető kutató Ádám József
magyar cím Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkordináta-rendszerek vizsgálata
Angol cím Investigation of the geodetic datums and planary coordinate systems in Hungary
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Általános- és Felsőgeodézia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Bácsatyai László Miklós
Bányai László
Busics György
Kratochvilla Krisztina
Papp Erik
Szücs László István
Varga József
Virág Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.428
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kitűzött kutatásaink értelmében behatóan foglalkoztunk Magyarország geodéziai vonatkoztatási rendszereinek és vetületi síkkoordináta-rendszereinek alapkutatási színtű korszerű vizsgálataival. Széleskörű irodalomkutatás alapján feltártuk a gyakorlatban jelenleg is alkalmazott geodéziai vonatkoztatási rendszereink dátumparamétereit. Előkészítettük a geodéziai alaphálózatunkban napjainkig rendelkezésre álló hagyományos és kozmikus geodéziai mérések kiegyenlítését. A GNSS-technika szélesebb körű alkalmazásának elősegítésére megoldottuk az ETRS89-, illetve a WGS84-rendszerben kapott koordináták átvitelét a hazánkban alkalmazott - jelenleg is heterogén - vetületi- és térképrendszerekbe. Ebből a célból szoftver-rendszereket készítettünk.
kutatási eredmények (angolul)
On the basis of our research plan, geodetic datums and corresponding map projection systems of Hungary have been thoroughly investigated. All relevant parameters of the geodetic reference systems used in practice are summarized. All traditional and space geodetic measurements made in the I. order triangulation network of Hungary up to now are prepared for a newly independent sophisticated adjustment. New mathematical and computational models are worked out for the transformation of GPS date (ETRS89, WGS84) into the map projection systems in Hungary. For this purpose softwares were developed and distributed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/880/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Biró P: A csillagászati geodézia helye a XXI. században, Geodézia és Kartográfia, 56. évf. 2004/2, 3-11. old., 2004
Ádám J.: A felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Magyarországon, MTA székfoglalók, 2004
Ádám J.: A kozmikus geodézia vonatkoztatási rendszerei, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 61-73. old., 2004
Ádám J.: A Nemzetközi GPS szolgálat tevékenysége és szolgáltatásai, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 251-254. old., 2004
Ádám J.: Európa egységes geodéziai és geodinamikai alapjainak létrehozása, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 254-264. old., 2004
Ádám J.: Magyarország hagyományos és műholdas geodéziai hálózatai, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 264-274. old., 2004
Bányai L: A mérési adatok feldolgozása, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 169-198. old., 2004
Busics Gy: A térbeli koordináták átszámítása elkülönült vízszintes és magassági rendszerekbe, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 211-237. old., 2004
Busics Gy; Borza T: A háromdimenziós geodézia távlatai, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 297-302. old., 2004
Busics Gy: Vízszintes alappontsűrítés, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 322-333. old., 2004
Busics Gy; Borza T; Szentpéteri L: A fejlődés lehteséges irányai, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 427-436. old., 2004
Bácstyai L; Király G: Erdészeti alkalmazások, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 387-393. old., 2004
Bácsatyai L; Király G: Erdővel borított területeken végzett GPS mérések pontossági vizsgálata, MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság 28. K+F tanácskozása, Gödöllő: II. kötet, 374-376. old., 2004
Kratochvilla Krisztina: Az EOV-alapfelületek térbeli helyzetének vizsgálata, Geodézai és Kartográfia, 55. évf. 2003/10, 3-6. old., 2003
Varga J: A vetületnélküli rendszerektől az UTM-ig, http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga, 2003
Varga J: Vetületek, térképrendszerek, térképi adatbázisok, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 274-285. old., 2004
Varga J: Hozzászólás Mihályi Balázs: ,,A térképek szerepe a hadszíntéren'' című szemlecikkéhez, Geodézia és Kartográfia, 56. évf. 2004/9. 29-27. old., 2004
Zaletnyik P: EOV-WGS84 koordináta-transzformáció neurális hálózattal, TDK dolgozat és előadás, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék, 2003. nov. 11., 2003
Zaletnyik P: Coordinate transformation with neural networks and with polynomials in Hungary, International Symposium on Modern technologies, education, and professional practice in geodesy and related fields, 4-5 November 2004, Sofia, Bulgaria, pp. 471-479. (ill. http://www.agt.bme.hu/staff_h/zaletnyik_pub.html), 2004
Szűcs L: Fotogrammetriai és építőipari alkalmazások, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2004. 358-364. old., 2004
Szűcs L: Navigációs alapfogalmak, Ádám J. és társai, Műholdas helymeghatározás, Budapest.: Műegyetemi Kiadó, 2004. 409-415. old., 2004
Bácsatyai L.: Az erdészeti térképek dátumtranszformációs kérdései, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 61-67. old., 2005
Bányai L.: Koordinátatranszformáció geoidundulációk becslésével, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 69-76. old., 2005
Zaletnyik P.: Internetes alkalmazás koordináta transzformációra neurális hálózatok alkalmazásával, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 77-84. old., 2005
Papp E ; Szűcs L.: Földi és műholdas hálózatok transzformációja, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 85-92. old., 2005
Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, http://geo.efe.hu/hun/onlinejegyzet/vetulet/vetuletek.pdf, 2005
Varga J.: Volt-e Ivanicsi (Ivanici) sztereografikus vetület?, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 45-51. old., 2005
Virág G. ; Borza T: Speciális transzformációs eljárások valós idejű GNSS helymeghatározáskor, Geomatikai Közlemények X, Megjelenés alatt., 2007
Busics Gy: Alappontmeghatározás RTK-val?, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 107-114. old., 2005
Bácsatyai L ; Kovács Gy ; Bányai L: Geodéziai referenciaadatok szolgáltatása légi lézerszkenner felvételek feldolgozásához, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 239-246. old., 2005
Varga J: Volt-e Ivanicsi (Ivanic) Szterografikus Vetületi Rendszer?, Geodézia és Kartográfia, 57. évf. 2005/4, 21-26. old. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2005/04/4.pdf, 2005
Ádám J: Egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozása, Akadémiai székfoglaló, http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000004.pdf, 2005
Busics Gy: Az ETRS89 és a HD72 rendszerek közötti térbeli hasonlósági transzformáció néhány gyakorlati kérdése, Geodézia és Kartográfia, 57. évf. 2005/1, 14-19. old. http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2005/01/3.pdf, 2005
Kratochvilla K: A budapesti EGNOS monitorállomáson végzett mérések vizsgálata, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 99-106. old., 2005
Biró P: A vonatkozási rendszerek és a geodéziai dátum, Geomatikai Közlemények, VIII. 2005, 5-12. old., 2005
Busics Gy: Technológia-váltás a GNSS korszakban., Geomatikai Közlemények X, Megjelenés alatt. http://www.geo.info.hu/portal2007/images/stories/bgy/technolgia-vlts_a_gnss_korszakban.pdf, 2007
Völgyesi L; Tóth Gy; Csapó G; Szabó Z: Az Eötvös-ingamérések geodéziai célú hasznosításának helyzete Magyarországon, Geodézia és Kartográfia, 57. évf. 2005/2, 3-12. old., 2005
Bányai L: A műholdas helymeghatározás földtudományi alkalmazása, MTA doktori értekezés, 2007
Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek, Szaktudás Kiadó Ház zRT, Budapest. http://geo.efe.hu/hun/onlinejegyzet/vetulet/vetuletek.pdf, 2006
Tóth Gy: Vertikális gravitációs gradiens meghatározása Eötvös-inga mérések hálózatában., Geomatikai Közlemények X, Megjelenés alatt., 2007
Busics Gy; Horváth T: Az aktív hálózatok adottságainak kihasználása a műholdas helymeghatározásban., Geodézia és Kartográfia 2006/4. http://www.geo.info.hu/portal2007/images/stories/bgy/Halozati_RTK.pdf, 2006
Szűcs L: Vetítések a Föld felszínéről az ellipszoidra., Geomatikai Közlemények, X. Megjelenés alatt., 2007
Zaletnyik P;Paláncz B.;Völgyesi L.;Kenyeres A: Gravimetriai geoid korrekciója GPS-szintezési adatok felhasználásával., Geomatikai Közlemények, X. Megjelenés alatt., 2007
Szűcs L: A GPS mérési módszer és a geodézia hagyományos mérési módszereinek együttes alkalmazása, BME Könyvtár, PhD értekezés, 2006
Varga J: Vetületi rendszerek és átszámítások, BME. PhD értekezés. Bírálása folymatban, 2007
vissza »