A klímaváltozás hatása a zonális fafajok egészségi állapotára és elterjedésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43013
típus K
Vezető kutató Mátyás Csaba
magyar cím A klímaváltozás hatása a zonális fafajok egészségi állapotára és elterjedésére
Angol cím The effect of climate change on the health condition and distribution of zonal tree species
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Környezet- és Természetvédelmi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Berki Imre
Király Géza
Szalai Sándor
Szepes András
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.452
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A terepi monitoring pontok összesített értékelése alapján a klímajellemző fafajok esetében az utóbbi 3-4 évtized távlatában általános növedékcsökkenés egyelőre nem mutatható ki. Különösen meglepő, hogy a bükk esetében növedékgyorsulást jeleznek az adatok, amelynek valóssága azonban kérdéses, megerősítést igényel. A közös tenyészkerti kísérletek elemzése alapján több modellfafajra elemeztük a klímaváltozás produkcióra gyakorolt hatását. Az eredmény megerősíti, hogy a klimatikus paraméterek változtatásával az elterjedési terület különböző pontjain a produkció (növedék) változása eltérő trendeket mutat. Legerősebb csökkenés az elterjedési terület déli peremén várható, ez megfelel az elméleti elvárásoknak. Két fenyő modellfajra a számított növedék visszaesés mértéke 2oC hőmérsékletemelkedésre mintegy 10%. Az előrejelzéseket megerősíti a bükkre számított bioklíma-modell. Eszerint a potenciális termesztési terület esetén a jelenleginek mindössze 3%-ára szorul vissza. Kiemelendő, hogy a modellezés rámutat arra, hogy a zonális erdőtakaró veszélyeztetettsége országosan nem azonos mértékű. A Dél-Dunántúl értékesebb gyertyános tölgyes és bükkös társulásai fenyegetettsége nagyobb. A kutatási eredmények alapján a megelőzési stratégiába beépítendő legfontosabb feladatok a faállományok tartós stabilitásának megőrzése, a minél takarékosabb vízforgalom segítése, valamint az alkalmazkodóképesség javítása faji és genetikai szinten egyaránt.
kutatási eredmények (angolul)
Effect of climate change on vitality and distribution of zonal tree species According to the working hypothesis, increasing aridity should be reflected in vitality and growth of zonal tree populations. The evaluation of growth monitoring points has shown differences in sensitivity between drought-tolerant Turkey oak and pedunculate oak, but no growth decline was detected. Beech data turned out showing an inconclusive increment acceleration. This means that the hypothesis could not be verified with presently available forest inventory data. On the other hand the same concept was used in common garden (provenance) tests of model species Scots pine, Norway spruce and beech. Results indicate that response to warming climate depends strongly on test location conditions. Strongest increment losses are expected at the xeric (lower) limit of distribution. For the two conifer species the calculated increment loss response to a 2oC mean annual temperature increase will be around 10%. The forecasts are supported by the bioclimatic model results for beech. The temperature increase the species in Hungary t 3% of the present distribution. The probability of decline varies by region, and is higher in the hills of Southern Transdanubia. The results should be implemented for the strategy of mitigation of climate change effects. The most important task is the maintenance of stability of forest cover and the improvement of adaptability and plasticity both on community and genetic level.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/882/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mátyás Cs: Mérlegen a magyar erdők, TERMÉSZET-BÚVÁR 55: (1) 10-12, 2000
Mátyás Cs:: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdőtakaró stabilitása, . In: Első magyar-német szakmai tanácskozás a „Klimaváltozásról és a fenntartható fejlődésről”. A. von Humboldt Stiftung, Hamburg (ed. M. Palócz-Andresen), 163-169, 2004
Faragó T., Kerényi A., Csóka P., Csorba P., Fazekas I., Mátyás Cs., Szabó Gy.: Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete., KVM és Debreceni Egyetem kiad., Budapest – Debrecen, 2004, 166 old., 2004
Mátyás Cs.: A természetes növénytakaró, az erdő klímaérzékenysége., Természet Világa, 2004/II különszám 70-73, 2004
Mátyás Cs: Riding on a wave of anxious concern: genetic implications of expected climate instability at the southern forest limits, In: Turok J, Geburek TH (ed.) International collaboration on forest genetic resources: the role of Europe: Proceedings of the 2nd EUFORGEN Steering Comm. Meet, Vienna, Ro, 2000
Mátyás Cs: Páneurópai kezdeményezés az erdők védelmére, Budapest: MTA, 86 p., 2000
Mátyás Cs., Víg P. (szerk.):: Erdő és klíma (IV)., Sopron, NYME kiad. 2004. 328 p., 2004
Mátyás Cs, Czimber K.: Zonális erdőtakaró mezoklíma szintű modellezése: lehetőségek a klímaváltozás hatásainak előrejelzésére, Tar K (szerk.) III. Erdő és Kílma Konferencia Debrecen, 2000. június 7-9., Debrecen: DE-TTK, 2000
Mátyás Cs: Naturnähe und Stabilität in veränderter, unsicherer Umwelt, ÖSTERR FORSTZTG 9: 10-11, 2000
Mátyás Cs,: Use of long-term field trial datasets in forestry to model ecosystem responses to environmental change, In: Rapport DJ, Lasley WL, Rolston DE [et al ] (ed.) Managing for healthy ecosystems, Boca Raton Florida: Lewis Publishers, 2002. pp. 481-487, 2002
Mátyás Cs, Kramer K: Colonization and climate change, FOREST GENETICS 9: (4) 336 ,, 2003
Mátyás Cs, Czimber K.: A zonális zárt erdőtakaró alsó határának klímaérzékenysége Magyarországon - előzetes eredmények, : Mátyás Cs, Víg P (szerk.) Erdő és klíma IV., Sopron: NYME, 35-44, 2004
Mátyás Cs.: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdők labilitása., Agro -21 Füzetek, 43: 80-86, 2005
Mátyás Cs.: A klímaváltozás hatása a hazai erdők szénmegkötő képességére és stabilitására., Magyar Tudomány 2005/ 7: 837-841, 2005
Mátyás Cs., Nagy L.: Genetic potential of plastic response to climate change., Tag.Ber., Forum Genetik und Wald, (ed. M. Konnert) Teisendorf 20-22 Sept. 2004. 55-69, 2005
Mátyás Cs.,: Stability of forest cover in a changing climate., The international Forestry Review Vol. 7 (5), 103-104, 2005
Mátyás Cs.: Az előrejelzett klímaváltozás és a magyar erdőtakaró sorsa., Fekete G. – Varga Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társ.Kut. Kpont, Budapest, 420-424, 2005
Mátyás Cs.: Migratory, genetic and phenetic response potential of forest tree populations facing climate change., Acta Silvatica et Ligniaria, 2: 33-46, 2006
Mátyás Cs.: Vándorló erdők., Természet Világa, 137. 10: 448-450, 2006
Mátyás Cs.: Gének, ökoszisztémák, gazdálkodás: erdészet, paradigmaváltás után ( MTA Székfoglaló szövege), Acta Silvatica et Ligniaria Hungarica, Vol. 2, különszám, 3-21, 2006
Mátyás Cs.: The missing link: synthesis of forest genetics and ecological research in view of challenges of environmental change, G. von Wühlisch (ed.) :Forest genetics and its contribution to sustainability. Mitt. BFH, Nr 221, Kommissionsverlag, Hamburg p. 1-14, 2006

 

Projekt eseményei

 
2021-10-01 14:35:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezet- és Földtudományi Intézet (Soproni Egyetem), Új kutatóhely: Környezet- és Természetvédelmi Intézet (Soproni Egyetem).
vissza »