Csontrendszeri és genetikai elváltozások az idiopathiás scoliosis etiológiájában.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43015
típus K
Vezető kutató Illés Tamás
magyar cím Csontrendszeri és genetikai elváltozások az idiopathiás scoliosis etiológiájában.
Angol cím Bone density and genetical changes in etiology of idiopathic scoliosis.
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Ortopédiai Klinika (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Czibula Ágnes
Halmai Vilmos
Morava Éva
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.776
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az idiopathiás scoliosis (IS) etiológiájának genetikai komponensét két megközelítéssel vizsgáltuk. Az első egy genomikus polimorfizmus vizsgálat volt amely a 17 kr. q21.32 régiójában lévő kromoszómapolimorfizmusra utalt. Nagyszámú IS-es betegből készült DNS adatbank további vizsgálata során azonban a kromoszómapolimorfizmust nem sikerült igazolni. A második megközelítés a kontroll és az IS-es betegek jobb és a bal oldali paravertebrális izmainak génexpressziós analízise volt. Közel 200 gén mutatott expresszióbeli eltérést a jobb és a bal oldali izombiopsziák vonatkozásásban. A génexpressziós eltérés igazolására 12 gént vizsgáltuk tovább quantitatív real-time PCR (QPCR) technikával. Három génre szűkült vuzsgálatunk (Hox7, CDK5, LEP), melyek közül a leptint (LEP) egyedi mintákon is vizsgálva igazolni tudtuk az expresszióbeli különbséget a két oldal között két beteg mintáin. Sajnos a megvizsgált két kontroll mintában ellenkező irányú eltérést detektáltunk, aminek nem tudjuk még a magyarázatát. A filamin gének mutációja kimutatható sceletális problémákban, így filamin B mutációk a csigolyafejlődési rendellenességek hátterében állhatnak. A filamin B gén exonjaira tervezett primerekkel direkt szekvenálás segítségével próbáltunk mutációkat keresni. Számos már ismert és eddig nem ismert SNP-t találtunk; egy esetben találtunk olyan eltérést, ami egyik szülőben sem volt megtalálható, és a betegeben egy ala-val cserével társul.
kutatási eredmények (angolul)
The genetic component of idiopathic scoliosis (IS) has been investigated in two different approaches. The first method was a genetic polymorphism investigation suggested a chromosome polymorphism in 17th chromosome q21.32 region. However, we did not succeed in proving the role of this chromosome polymorphism in a further analysis of a DNA data bank consisted of a huge number of IS patients. The second approach we used was the comparison of gene expression of left and right paravertebral muscles between IS patients and control individuals. Approximately 200 genes showed differences of gene expression related to right and left sided muscle biopsies. We did choose 12 genes to prove the discrepancy in gene expressivity by quantitative real-time PCR (QPCR). The analysis has been focused on three genes (Hox7, CDK5, LEP), of which the leptin (LEP) was assayed in individual samples and the difference of gene expressivity was showed between the two sides in two patients? samples. The mutation of filamin genes can be shown in human skeletal problems, e.g. filamin B gene mutation can be demonstrated in the background of vertebral malformations. We template to find mutation by direct sequenation with primers created on filamin B gene?s exons. Several known and up to now unknowns SNPs were detected. Such a case was found as well, where the discrepancy was not showed in neither of the parents and this was associated with an ala change.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/883/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Halmai Vilmos, Schmidt Erzsébet, Domán István, Illés Tamás: Csontdenzitás idiopathiás scoliosisban 50 eset kapcsán, Magyar Traumatológia, Ortopédia Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 47:258-266, 2004
Halmai Vilmos, Schmidt Erzsébet, Domán István, Czipri Mátyás, Illés Tamás: Bone mineral density measurement in idiopathic scoliosis, Report of 120 cases., Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 71 Suppl:I 27, 2004
Domán István, Illés Tamás: Thermal analysis of the human intervertebral disc, Journal of Biochemical and Biophysical Method 61:207-14, 2004
Illés Tamás, Szász Katalin, Stephen M. Robertson, Morava Éva: A frontometaphyseal dysplasiában előforduló súlyos progressziv scoliosis klinikai jellegzetességei és genetikai háttere, Magyar Traumatológia, Ortopédia Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2007
Domán István, Illés Tamás: Thermal analysis of the human intervertebral disc, Journal of Biochemical and Biophysical Method 61:207-14, 2004
Halmai Vilmos, Domán István, de Jonge Tamás, Morava Éva, Illés Tamás: Spinal deformities associated with neurofibromatosis I: osteodensitometric, laborchemical, genetical aspects, Scoliosis Research Society 39th Annual Meeting book p:183, 2004
Domán István, Halmai Vilmos, Illés Tamás: Statistical analysis of 461 scoliosis cases with the SRS instrument for outcome assessment, 3rd Annual Congress of SICOT, 2004
Halmai Vilmos, Drenkovics Livia, Domán István, Schmidt Erzsébet, Illés Tamás: Csonts?r?ség idiopathiás scoliosisban. 120 beteg DXA vizsgálatának eredménye, Gyermekkori Gerincbetegségeket Kutatók Magyarországi Egyesülete 3. Kongresszusa, Budapest, 2004
Morava Éva, Illés Tamás, Weisenbach János, Kárteszi Judit, Kosztolányi György: Clinical and genetic heterogeneity in frontometaphyseal dysplasia: severe progressive scoliosis in two families., American Journal of Medical Genetics, 116A: 272-277, 2003
Czibula Ágnes, Mórocz Mónika, Bachrati Csanád, Csizsár Ágnes, Szappanos László, Szabó Erika, Tóth Edit, Szeszák Ferenc, Morava Éva, Illés Tamás, Raskó István: Hunt for genetic susceptibility in a complex disease, Journal of Molecular Structure (Theochem) 666: 681-686, 2003
Morava Éva, Szász Katalin, Veszprémi Béla, Illés Tamás: Townes-Brocks syndroma és társuló scoliosis, Magyar Traumatológia, Ortopédia Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 47:326-331, 2004
Domán István, Illés Tamás: Thermal analysis of the human intervertebral disc, Journal of Biochemical and Biophysical Method 61:207-14, 2004
Halmai Vilmos, Domán István, Illés Tamás: Spinal deformities associated with neurofibromatosis I: osteodensitometric, laborchemical, genetical aspects, Scoliosis Research Society Annual Meeting Book Vol.: 39. 183, 2004
Talián Gábor, Horvátovich K, Maász K, Magyari L, Illés Tamás, Melegh Béla: New polymorphisms in the filaminB gene: novel candidates for causing disease?, European Journal of Human Genetics 14: Suppl. I, 2006
Szász Katalin, Halmai Vilmos, Illés Tamás: Fiatalkori gerincdeformitásokat kísérő csontminőségi eltérések, 7. Osteológiai Kongresszus, 2006
Halmai Vilmos, Domán István, de Jonge Tamás, Morava Éva, Illés Tamás: Characteristics of neurofibromatosis-1 spinal deformities: osteodensitometric, laborchemical, genetic aspects, Journal of Bone and Joint Surgery (Br) 86-B: Suppl. III: 295, 2004
Halmai Vilmos, Schmidt Erzsébet, Domán István, Illés Tamás: Csontdenzitás idiopathiás scoliosisban 50 eset kapcsán, Magyar Traumatológia, Ortopédia Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 47:258-266, 2004
Stephen P. Robertson, Zandra A. Jenkins, Timothy Morgan, Lesley Ad?s, Salim Aftimos, Odile Boute, Torunn Fiskerstrand, Sixto Garcia-Min?ur, Arthur Grix, Andrew Green, Vazken Der Kaloustian, Ray L: Frontometaphyseal dysplasia: phenotypic diversity and correlations with mutations in FLNA, American Journal of Medical Genetics 140(16):1726-1736, 2006
Stephen P. Robertson, Zandra A. Jenkins, Timothy Morgan, Lesley Ad?s, Salim Aftimos, Odile Boute, Torunn Fiskerstrand, Sixto Garcia-Min?ur, Arthur Grix, Andrew Green, Vazken Der Kaloustian, Ray L: Frontometaphyseal dysplasia: phenotypic diversity and correlations with mutations in FLNA, American Journal of Medical Genetics 140(24):2840, 2006
vissza »