A "debreceni iskola". Pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43016
típus K
Vezető kutató Kozma Tamás
magyar cím A "debreceni iskola". Pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben
Angol cím The National Protestant experience in the East-European education. The case of Debrecen and the Partium Region
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balogh László
Brezsnyánszky László
Dr. Fekete Károly
Fenyő Imre
Holik Ildikó
Kiss Endre
Orosz Gábor János
Ugrai János
Vincze Tamás András
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásunk a Debreceni Egyetem és jogelődei neveléstudományi műhelyeit a forrásfeltárás és az elméleti, történeti elemzés eszközeivel kívánja bemutatni. A magyar neveléstudomány egyetemi iskolái (műhelyei) közül a debreceni eddig kevésbé kutatott területnek számít, jóllehet közoktatásügyünknek vannak olyan fordulatokkal együtt járó évei, amikor a Debrecenben, annak egyetemén alapozott pedagógiai gondolkodás az ország egészére nézve is jelentőséggel bírt. A tudományos pedagógia művelése Debrecenben alapvetően a református kollégium és az ennek jogfolytonos utódaként létesült debreceni egyetem intézményében folyt. A pedagógiai tudományos műhely, egymást követő műhelyek alakjainak, tevékenységének és hatásainak számos részlete feldolgozásra került, publikációk jelentek meg a református kollégium és a neveléstudomány debreceni művelőinek nézeteiről, munkásságáról. Az egyetemen a pedagógiát oktató és művelő professzorok (Tankó Béla, Mitrovics Gyula, Karácsony Sándor, Jausz Béla, Kelemen László) tudományos munkássága a neveléstudomány sajátos iskolájává úgy állt össze, hogy mindannyian a bölcselet valamilyen más területéhez is kötődtek. Ezért szükséges részletesen megismerni a professzorok tudományos kapcsolatait, szerepüket az egyetem életében és a pedagógiai közéletben. A tanítványaik köre jól jelzi a műhely általuk megvalósult kisugárzó hatásait.
kutatási eredmények (angolul)
The study examines the educational theory and teacher education of the so called „Debrecen School of Educational Tought” in the frame of some social, historical and regional investigations. The study is specified by the activity of the ancient professors of the Institute of Education of the University of Debrecen, and the teacher’s treaning institute of the Reformed College. In our study we inquire into what it might mean to be a professor of education at the University of Debrecen from 1912 (foundation of the University of Debrecen) to 1970. The outcome of our investigation is the statement that the work of the professors of education of the so called „Debrecen School” form good shaped educational paradigms. The focus points of our research - in general: • Educational theories of the Protestant College of Debrecen. The foundation of the University of Debrecen. The protestant teacher education. • The teacher education and the University. The age of Professor Gyula Mitrovics. • The teacher’s training school. The Age of Professor Sándor Karácsony. • Professor Árpád Kiss and the „Debrecen School of Education”. • Professor Béla Jausz and the teacher’s training. • The age of Professor László Kelemen – psychology and education.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/884/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Brezsnyánszky László: Mesterek és tanítványok a Debreceni Egyetem neveléstudományi iskoláiban, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 302. o., 2003
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula professzor munkatársai és tanítványai a Debreceni Egyetemen, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 304. o., 2003
Kiss Endre: Kiss Árpád a negyvenes évek elején, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 305. o., 2003
Orosz Gábor: A neveléstudományi kutatómunka helyzete, újraindulása a Debreceni Egyetemen Jausz Béla tanszékvezetése idején (1951-1967), III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 306. o., 2003
Balogh László – Szirmai Hajnalka: Kelemen László iskolateremtő munkássága a KLTE-n, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 307. o., 2003
Holik Ildikó: A tudományos karrier lehetőségei a Debreceni Egyetemen, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 47. o., 2003
Fenyő Imre: Karácsony Sándor a debreceni professzor, III. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2003. 43. o., 2003
Fekete Károly: A protestáns tanárképző intézet Debrecenben, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2004., 2004
Holik Ildikó: Az egyetem Tanárképző Intézete, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2004., 2004
Orosz Gábor: Az egyetem Tanárképző Intézetének felszámolása, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2004., 2004
Kiss Endre: Kiss Árpád a tanárképzésben, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2004., 2004
Fenyő Imre: Tankó Béla, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Fenyő Imre: Karácsony Sándor, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Vecsey Beatrix – Orosz Gábor: Jausz Béla, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Balogh László – Szirmai Hajnalka: Kelemen László, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Fekete Károly: A debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula \"Műhelye\" a Debreceni Egyetemen, Acta Paedagoggica Debrecina CIII., 2004
Komlósi Sándor: Karácsony Sándor a debreceni katedrán, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Kiss Endre: Kiss Árpád a negyvenes években, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Orosz Gábor – Nyilas Bernadett: A neveléstudomány helyzete a Debreceni Egyetemen 1950-57 között, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Orosz Gábor: Kelemen László kutatásai az 1956-os balatonfüredi tanácskozáson, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Brezsnyánszky László: A tudományos iskolateremtés a 20-as, 60-as évek Debreceni egyetemén, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Holik Ildikó: A Debreceni Egyetem tanárképzése és gyakorlóiskolái, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Kozma Tamás: A debreceni iskola debrecenisége, Acta Paedagogica Debrecina CIII., 2004
Holik Ildikó: Az egyetem Tanárképző Intézete, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2004., 2004
Fekete Károly: A Református Kollégium pedagógiai katedrája és tanárai a 20. században, V. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2005. 76. o., 2005
Fenyő Imre, Vincze Tamás: Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor közéleti szerepvállalása,, V. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2005. 77. o., 2005
Orosz Gábor:: A pedagógia szakos képzés megindulása a KLTE-n, a képzés tankönyvei, V. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2005. 78. o., 2005
Kozma Tamás: A Debreceni Egyetem pedagógiakatedrájához vezető életutak, V. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2005. 79. o., 2005
Holik Ildikó, Vincze Tamás: A debreceni iskola recenziói és reflexiói, V. Országos Neveléstudományi Konferencia Tartalmi Összefoglalók 2005. 80. o., 2005
Orosz Gábor:: Az 1959-60-as pedagógiai tankönyvekről, IV Kiss Árpád kobferencia előadás - mejelenés alatt, 2005
Fenyő Imre:: A kolozsvári iskola és Debrecen, IV Kiss Árpád kobferencia előadás - mejelenés alatt, 2005
Holik Ildikó:: Karácsony Sándor recenziói, IV Kiss Árpád kobferencia előadás - mejelenés alatt, 2005
Vincze Tamás:: Disszerensek és értekezéseik a debreceni pedagógiai műhely első korszakában, IV Kiss Árpád kobferencia előadás - mejelenés alatt, 2005
Brezsnyánszky László:: Folytonosság és megszakítottság a debreceni iskola képző tevékenységében, működésében, IV Kiss Árpád kobferencia előadás - mejelenés alatt, 2005
Kiss Endre:: Debrecen Kiss Árpád életében, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Fekete Károly:: Kollégium pedagógiai katedrája és tanárai a huszadik században, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Pukánszky Béla:: A kolozsvári-szegedi egyetem pedagófgiai műhelyének kutatása, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Brezsnyánszky László:: Együtt futó pályák és eltérő feltétele a neveléstudományi iskolák történetében, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Németh András:: A neveléstudomány kutatásának főbb nemzetközi irányzatai és eredményei, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Orosz Gábor:: A pedagógia szak indítása a Debreceni Egyetemen, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Vincze Tamás:: A Debreceni Iskola recenziója és reflexiói, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Fenyő Imre:: Tankó Béla egyetemi beszédei, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Nagy Mária:: A Mitrovics-tanítvány Somos Lajos, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Kozma Tamás:: A Debreceni Egyetem pedagógiai katedrájához vezető életutak, Kapcsolatok és kötődések konferencia, 2005
Orosz Gábor:: Jausz Béla, Pedagógusok arcképcsarnoka (Karácsony Sándor Egyesület, 2005), 2005
Fenyő Imre:: Tankó Béla, Pedagógusok arcképcsarnoka (Karácsony Sándor Egyesület, 2005), 2005
Vincze Tamás:: Mitrovics Gyula, Pedagógusok arcképcsarnoka (Karácsony Sándor Egyesület, 2005), 2005
Vincze Tamás:: Szelényi Ödön, Pedagógusok arcképcsarnoka (Karácsony Sándor Egyesület, 2005), 2005
Herperger Anita – Nagy Mária:: Somos Lajos, Pedagógusok arcképcsarnoka (Karácsony Sándor Egyesület, 2005), 2005
Vincze Tamás - Ugrai János:: Szelényi Ödön, / Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2005, 2005
Holik Ildikó:: Az első önálló gyakorlógimnázium Debrecenben, Interdiszciplináris Pedagógia és az elvárások forradalma Kiss Árpád archivum Könyvtára, 2005, 2005
Vincze Tamás:: Az egyetemi tanszékbetöltés rendszere a dualizmus Magyarországán, Interdiszciplináris Pedagógia és az elvárások forradalma Kiss Árpád archivum Könyvtára, 2005, 2005
Brezsnyánszky László:: A pedagógiai tudósutánpótlás a debreceni egyetemen, a húszas-harmincas években, Interdiszciplináris Pedagógia és az elvárások forradalma Kiss Árpád archivum Könyvtára, 2005, 2005
Szerepi Sándor:: Makkai Sándor elméleti pedagógiai munkásságának erkölcsi vonatkozásai a harmincas évek második felében, Interdiszciplináris Pedagógia és az elvárások forradalma Kiss Árpád archivum Könyvtára, 2005, 2005
vissza »