Technology transfer in the knowledge-based economy: organizational changes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43043
Type F
Principal investigator Buzás, Norbert
Title in Hungarian A technológia transzfer intézményi megújulása a tudásgazdaságban
Title in English Technology transfer in the knowledge-based economy: organizational changes
Panel Economics
Department or equivalent Division of Regional Economic Development (University of Szeged)
Participants Vilmányi, Márton
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.512
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánk során áttekintettük, hogy a technológia transzfer hagyományos eszköztára hogyan változott meg az elmúlt évtizedben, és a tudásalapú társadalom kiépítése milyen változásokat hozott mind a nemzeti rendszerek, mind pedig az intézmények szintjén. Részletesen foglalkoztunk a hazai innovációs rendszer kialakulóban lévő elemeivel, az innovációs törvénykezés hatásaival. Áttekintettük az egyetemek feladatait és körvonalaztuk a technológia transzfer kapacitás megteremtéséhez szükséges belső intézményeket. Részletesen vizsgáltuk a tudásalapú vállalkozások alapítását gátló tényezőket, és egy többlépcsős modellt állítottunk fel az akadályok szemléltetésére. A gazdasági szereplők viszonylatában foglalkoztunk a szervezeti tanulás technológia transzferben betöltött szerepével, a bilaterális kockázatok fajtáival és kezelési lehetőségeikkel, valamint a vállalkozások együttműködésében megvalósuló közös szabadalom-hasznosítási platformok létjogosultságával.
Results in English
During our work we surveyed how the traditional tools of technology transfer altered in the last decade, and what changes were indicated by establishing the knowledge based society on both levels of national systems and institutions. We fully dealt the evolving elements of domestic innovation systems, the effects of innovation jurisdiction. We surveyed the roles of universities and outlined the required internal institutes to build technology transfer capacity. We examined thoroughly the obstructive agents of knowledge based enterprises, and we set up a several-step model to demonstrate the obstructions. In the relation of economic performers we dealt with the role of organizational learning in technology transfer, the types of bilateral risks, their managing opportunities and the justification of common patent-exploitation platforms for the co-operation of enterprises.
Full text http://real.mtak.hu/892/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Norbert Buzás: Organizational elements of knowledge transfer in Hungary: towards a functional system of innovation, In: I. Lengyel (ed.): Knowledge transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary, JATEPress, Szeged, pp. 32-46, 2003
Norbert Buzás, Miklós Szanyi: Challenges of Hungarian Science Policy: the Evolution of a Knowledge-based Economy and Society, HAS Institute of World Economics, Working Paper Series, No. 143, May, pp 1-31., 2004
Vilmányi Márton: Szervezeti tanulás, hálózati komptencia, bizalom, Czagány L., Garai L. (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac, JATEPress, Szeged, 186-200 o., 2004
Veres Zoltán, Buzás Norbert: Bilaterális kockázatok menedzselése a technológia transzferben, In: Buzás N. (szerk.):''Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés'', JATEPress, Szeged, 195-217 o., 2004
István Molnár - Norbert Buzás: On the threshold of an innovation act: development of the institutional characteristics of Hungary’s NSI (National System of Innovation) from the change of the political system until today, In: AIPPI Proceedings of the Hungarian Group 30, pp. 117-138, 2003
Norbert Buzás: From Technology Transfer to Knowledge Transfer: An Institutional Transition, In: C. G. Alvstam – E. Schamp: Linking Industries Across the World, Ashgate Publishing, Aldershot, pp. 109-123, 2005
Buzás Norbert: A vállalkozói szellem szerepe a spin-off cégek alapításában, Czagány L. - Garai L. (szerk.): A szociális identitás, az információ és a piac. JATEPress, Szeged, 257-266. o., 2004
Norbert Buzás: The need for capacity building at universities in CEE countries for successful technology transfer, Science and Innovation, 1, pp. 42-49, 2005
Buzás Norbert: Nonbusiness innováció-marketing, In: Dinya László, Farkas Ferenc, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing és menedzsment, KJK-KERSZÖV, Budapest, 237-249. o., 2004
Buzás Norbert: Szabadalmi társulások a szellemi tulajdon hatékonyabb kiaknázására, Harvard Businessmanager 2, 38-45. o., 2006
Norbert Buzás: Entrepreneurial attitudes influencing the formation of spin-off companies in a transition economy, IGU Comission on the Dynamics of Economic Spaces, Annual Residential Conference, Vancouver, Kanada, 2003. augusztus 11-14., 2003
Zoltán Veres - Norbert Buzás: Management des risques bilatéraux dans le transfert de technologie, Revue du Management Technologique, megjelenés alatt, 2006
Márton Vilmányi: The ways and the questions of the relationship performance analysis, Revue du Management Technologique, megjelenés alatt, 2005
Back »