Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón: Néprajzi vizsgálat (három generáció, c. 1920-2005)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43044
típus K
Vezető kutató Kisbán Eszter
magyar cím Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón: Néprajzi vizsgálat (három generáció, c. 1920-2005)
Angol cím Hungarian foodways in European context at the turn of the millennium: an ethnological approach c. 1920-2005
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Barabás Máté
Báti Anikó
Csovcsics Erika
Farkas Anetta Réka
Farkas Judit
Ferencz Angéla
Kiss Kitti Zsuzsanna
Kuti Klára
Nagy Richárd
Nyisztor Tinka
Szabóné Juhász Katalin
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.455
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón. Néprajzi vizsgálat Az 1960-es évektől a táplálkozáskultúra gyors átalakulásának vagyunk tanúi. a szétfejlődése mára különösen felgyorsult. Az étkezési szokások társadalmi összképe, az újítások diffúziója, a korábban megszokottak érvénye rendkívül szórt formákat, átmeneti állapotot mutat. Szegmensei keresztbe metszik a társadalmi csoportokat. Ez a vizsgálat a fiatal generációkra koncentrált, valamint az innovációkra a teljes társadalomban. Az étkezési szokások piackutatása jó hátteret kínál kvalitatív néprajzi felmérések értelmezéséhez is. A néprajztudomány–európai etnológia–kulturális antropológia ma a teljes társadalomra, a mindennapi kultúra „hagyományos” és új elemeire egyaránt figyel. A projekt a következő kérdésköröket vizsgálta: a napi étkezések; étkezés otthon és házon kívül; élelmiszerpiac; hagyományos és új élelmiszerek, ételek, konyhaeszközök; fűszerezés, ízlésirány; asztal és társadalmi kapcsolatok; sajátos motivációk, helyzetek, kínálatok (egészségtudat, bioélelmiszer, vegetarianizmus, új vallási közösségek, egzotikus konyhák; étel és identitás, regionális reprezentéció. Az értelmezést európai kutatási eredmények is segítik. A kutatás bázisát a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Programja és azonos nevű Tanszéke nyújtotta. Résztvevők: Barabás M., Farkas J., Sz.-Juhász K., K.-Báti A., Kisbán E. (témavezető), Kiss K.Zs., Kuti Klára (vezető kutató), Nagy R., Nyisztor T. Közreműködött Csovcsics E., Farkas A.R., Ferencz Angela.
kutatási eredmények (angolul)
Recent Hungarian Foodways in European Perspective Since the 1950s Hungary has experienced unprecedentedly rapid social and economic change (agricultural population 49% in 1949, 1,5% in 2005). With modernization of the period, ways of life, including foodways, have differentiated widely; recent intersections cross income-, status-, educational-, urban/rural- and age groups. The actual overall picture of foodways is a very scattered, transitory one. With qualitative research on segments, this project focused on the young generations on the one hand and cross-social innovations and mentalities towards them on the other. As new quantitative background data national food marketing statistics have become available in the last few years. Key topics of the project were: meals; eating at home/eating out; recent food markets, traditional/new foodstuffs, dishes, equipment; seasoning, taste; change in function (from traditional domestic processing to mainly social occasions); special motivations such as health consciousness/ecological food/vegetarianism; specific groups and/or ethnic food (ecological villages, religious communities, Near Eastern foodways, Mediterranean food); self-representation by local dishes. European research provides a background for international interpretation. The base for the research was the Dept. of Ethnology and Cultural Anthropolgy at the University Pécs and its Doctoral Program. Active participants M.Barabás, A.K.Báti, J.Farkas, K.Sz.Juhász, E.Kisbán (head), K.Zs.Kiss, K.Kuti (senior researcher), R.Nagy, T.Nistor (R). The results include three PhD theses .
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/893/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Báti Anikó: A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása Cserépfaluban a XX. század, In: Barna Gábor (szerk.): Rítusok, folklór szövegek. 123-142., 2005
Báti Anikó: A táplálkozáskultúra változása a XX. század második felében. Cserépfalu példája., PhD értekezés tézisei. 10 l. ELTE,, 2005
Kisbán Eszter: Tarhonya: étel és ételnév a Kelet-Mediterráneumban és Közép Európában. Vol. 3. 61-69., In Andrásfalvy Bertalan, Domokos Mária, Nagy Ilona (szerk.) Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Vol. 1-3. Budapest (L’Harmattan), 2004
Kisbán Eszter: Sour and Sweet: A Change in Taste During the Period of Industrialization in Hungary. 36-49., In Patricia Lysaght, Christine Burckhardt-Seebass (ed.) Changing Tastes. Food Culture and the processes of industrialization., 2004
Kisbán Eszter: Ungheria. Vol. 2. 730-741., In Massinmo Montanari – Françoise Sabban (eds.) Atlante della Alimentazione e delle Gastronomia, Voll. 1-2., 2004
Kuti Klára: What did Spice Merchants Bring to Hungary?, In: Lyysaght, Patricia–Rittig-Beljak, Nives (eds.): Mediterranean Food. Concepts and Trends.311-318. Zagreb,, 2006
Kisbán Eszter: Borsodi madárka, szatmári cinke. Jelképes „magyar”, regionális és kistáji ételek a régiségben és a jelenkorban., A Herman Otó Múzeum Évkönyve XLV. 631-635., 2006
Kisbán Eszter: Turtle soup and beef stock – a study of contrasting cookery-book cultures in, In: Oddy, Derek J.- Petránová, Lydia (eds.): The diffusion of food culture in Europe from the late eighteenth century, 2005
Báti Anikó: A nők munkába állása és a falu táplálkozáskultúrájának változásai a közelmúltban., In Báti Anikó, Berkes Katalin, Elter András, Nobilis Júlia (Szerk.) Parasztélet, kultúra, adaptáció. 141-151p., 2005
Nagy Richárd: A görög-arab medicina jelene és hatása a táplálkozáskulktúrára.: A görög-arab medicina (junani) jelene és hatása a táplálkozáskultúrára, PTE NKAT, Kézirat, 4,5 ív, 2007
Dedicated to professor Eszter Kisban: Mediterranean Food. Concepts and Trends (15th ICEFR), Lyysaght, Patricia–Rittig-Beljak, Nives (eds.) 352 p., Zagreb, 2006
Nagy Richárd: Was ist Junani? Neue europaische Perspektiven, Curare(Zeitschrift für Ethnomedizin) 29/2-3: 159-164., 2006
Barabás Máté: A gnosztikus vegetarianizmus eszméi, hiedelmei és mai gyakorlata (a hazai MARV közösség kapcsán), PTE NKAT, Kézirat, 1,5 ív, 2007
Kisbán Eszter: Szakácskönyvek és nyelvhasználat Pest-Budán a XIX.század első felében., In: Fehéren feketén Varsánytól Rititiig, Borsos Balázs-Szarvas Zsuzsa-Vergyas Gábor (szerk.) I. 311-326. L'Harmattan, Bp., 2004
Kiss Kitti: Moszlim étkezés Budapesten (Szír példán), PTE NKAT, Kézirat, 1,5 ív, 2007
Kisbán Eszter: Borsó azangyaloknak. Karácssonyi asztal az ipariforradalom erőterében., In:Czövek Judit (szerk.): Az imádságos asszony. 249-260. Budapest, 2003
Kisbán Eszter: Savanyú ízlésirány Közép-és Kelet-Európa határán a XX. században. 23-55., In: Pócs Éva (szerk.): Folyamatok és fordulópontok. L’Harmattan-PTE Néprajz Tanszék, Budapest., 2003
Kisbán Eszter: Food outdoors on Farms and on Estates. Changing Eating Habits of Country Folk in Hungary, 1760-1960., Jacobs, Mark-Scholliers, Peter (eds.): Eating Out in Europe. 53-68. Berg, Oxford-New York, 2003
Farkas Judit: Az istennek felajánlott étel kettős szerepe a magyar Krisna-hívők életében. Vol. 2. 129-148., In Borsos Balázs, Szarvas Zsuzsa, Vargyas Gábor (szerk.) Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. Budapest (L’Harmattan), 2004
Kuti Klára: Die Tomate, ein später Neuling in der ungarischen Nahrungskultur.49-59., In Patricia Lysaght, Christine Burckhardt-Seebass (ed.) Changing Tastes. Food Culture and the processes of industrialization. Basel (Schweizerische Ges. Für. Volkskunde,, 2004
Nagy Richárd: Hogyan lesz egy növényből gyógynövény?, Ethno-lore XII. 417-446., 2005
Kiss Kitti: Öntöttvas és zománcozott edények gyártása. - A zománcedények kormeghatározásának nehézségei., Téka 2006/2 56-59; 2007/2. 39-41, 2007
Kuti Klára: Az étkezéshez kapcsolódó ma is élő szokások, In: Magyar Tudománytár VII. (Hagyomány, szerk. Glatz Ferenc), 1,5 ív, közlésre elfogadva:, 2007
Báti Anikó: A táplálkozáskultúra változása a XX. század második felében. Cserépfalu példája, 12 ív., PTE NKAT ( PhD Dissz.ELTE, 2005) Kézirat, 12 ív, közlésre elfogadva:, 2007
Farkas Judit: ''Ardzsúna dilemmája''. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben., PTE NKAT (PhD dissz., PTE, 2006) Kézirat, 12 ív, közlésre elfogadva:, 2007
Nyisztor Tinka:: A moldvai magyar táplálkozáskultúra etnográfiája 1920-2005., PTE NKAT ( PhD Dissz. ELTE) Kézirat, 12 ív, benyújtva:, 2007
vissza »