The tabloidization of politics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43050
Type K
Principal investigator Hankiss, Elemér
Title in Hungarian A politika tabloidizációja
Title in English The tabloidization of politics
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Participants Csigó, Péter
Kiss, Balázs
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.670
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás feladata az volt, hogy feltárja a bulvárosodás és a politika viszonyának mibenlétét és egyes aspektusait. Ezt a feladatot a kutatás elvégezte. A bulvárosodást több szinten is vizsgáltuk: mint átfogó civilizációs váltást, mint a médiára jellemző átalakulást, mint az állampolgárok közélettel kapcsolatos percepcióinak a változását és mint a politikai aktorok viselkedésének egyik lehetséges leírási módját és magyarázatát. A kutatás során tizenhárom publikáció jelent meg, közöttük egy magyar és angol nyelvű könyv és számos könyvfejezet valamint folyóiratcikk. A további munkák kiadására 2007 folyamán egy olyan kötetben kerítünk sort, amelyik magyar nyelven közli majd a kutatás keretében 2006 szeptemberében megtartott nemzetközi konferencia legértékesebb előadásainak tanulmányváltozatát. A kutatás résztvevői széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert építettek ki a téma mind európai, mind amerikai szakértőivel. Ez a hálózat és annak fejlesztése nem hal el a kutatás lezárultával, hanem további közös munkák elindítását teszi lehetővé. A kutatási időszak alatt a témában készült el az egyik részt vevő PhD-dolgozata.
Results in English
The project aimed at clarifying the tendency and aspects of tabloidization and its relationship to politics. Tabloidization was approached on different levels: as a deep transformation of civilization, as changes of the media, as the modification and revaluation of the citizens’ perception of public and political issues and as the alteration of the behaviour of political actors. During the research period thirteen pieces were published from the works of the projects: one book in Hungarian and in English, several chapters of volumes and some journal articles. The rest of the works will be published in 2007 in a volume that is to contain also the most valuable papers of the international workshop held in September, 2006 in Budapest. The participants of the project built a wide international network with the European and American experts in the field. The network will survive the end on the project and has already given impetus to new cooperation. Leaning on the possibilities the project offered one of the participants finished his PhD thesis during the research.
Full text http://real.mtak.hu/895/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rigó Ágnes: Kampány a bulvár sajtóban, Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella (szerk.) Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. Budapest, L'Harmattan, 2007
Kiss Balázs - Rigó Ágnes: Politikai celebritások Magyarországon. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kommunikációja 2005-ben, Magyarország Politikai Évkönyve, 2006
Kiss Balázs: Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki kampánya, 2004. augusztus – 2005. február, Kiss Balázs (szerk.) Távolabb a médiától! Politikai kampányok Magyarországon 2004-ben Budapest, L’Harmattan, 2006
Hankiss Elemér: Az ezerarcú én, Osiris, 2005
Csigó Péter: Közéleti diskurzusok és identitások a népszerű média terében. Miért nincs hatásuk a kereskedelmi híradóknak?, Médiakutató, 2006
Hankiss Elemér: The Toothpaste of Immortality. The Construction of the Self in the Consumer Age, Johns Hopkins University Press és Woodrow Wilson Center Press, 2006
Rigó Ágnes: Limuzin vagy vonat? Politikusimázsok a kampányfilmekben, Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella (szerk.) Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése. Budapest, L'Harmattan, 2007
Kiss Balázs: Marketing Culture and the Celebrity Politician. The Restyling of Politics in Hungary, www.mtapti.hu, 2006
Csigó Péter: Miért nincs hatása a kereskedelmi híradóknak? – valóság-hatás és performatív hatás a kereske-delmi média korában, Bayer, J. – Bajomi-Lázár Péter (szerk) Média, politika, globalizáció. Budapest: MTA PTI, 2005
Csigó Péter: The Effect Seekers: a “dramaturgical” explanation of media effects and political discourse in Hungary, K. Jakobowitz – M. Sükösd: Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in Global Perspective. Intellect Books: Bristol, 2007
Csigó Péter - Karácsony Gergely: Napirend a médiában, a közvéleményben, Népszabadság, szeptember 18., 2003
Csigó Péter – Hann Endre - Karácsony Gergely: A politikai közvélemény a Medián kutatásainak tükrében, Magyarország Politikai Évkönyve, DKMKA, Budapest, 2003
Kiss Balázs: Botrány, spin, válság. Az őszödi beszéd kormányzati kommunikációja, Magyarország politikai évkönyve, 2007

 

Events of the project

 
2011-12-19 11:10:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »