Regional characteristic features of Hungarian nonprofit sectro  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43059
Type K
Principal investigator Vadász, István
Title in Hungarian A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása
Title in English Regional characteristic features of Hungarian nonprofit sectro
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Damjanich János Múzeum
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 0.940
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
· A hazai harmadik szektor mai települési adataiból arra következtethetünk, hogy a szektort igen erős területi differenciáltságjellemzi. Ebben az innovációs rendszerben még mindig jelentősek a változások, erőteljes, sőt szélsőséges a településenkénti differenciálódás. Ennek feltárására irányult vizsgálatunk. · Mivel a nyilvánosság és a területi kutatás számára elérhető, naprakész nyilvántartással a hazai adatszolgáltatás nem rendelkezik, ezért egy jól használható adatbázis létrehozása a program egyik fontos eredménye volt. Ez az adatbázis településenként teszi lehetővé a folyamatelemzést az egész ország területén. Így a nonprofit szektor hazai területi tendenciáiról alkotott korábbi képet árnyaltabbá tehetjük. · A kutatás eredményei sok vonatkozásban magyarázatul is szolgálnak a 2000 óta eltelt több mint fél évtized kedvezőtlen tendenciáinak megértéséhez is. Több jel is arra utal, hogy az 1990-es évek fellendülése egy igen erőteljes külső hatás, a jogszabályi támogatásokkal is megerősített átalakító törekvés eredménye volt. · A nonprofit szektor bővülése, térbeli diffúziója ugyanakkor kényszer: az állami szerepvállalás visszavonulásával együtt járó, intézményi támogatás-kiegészítésre, érdekvédelmi szerepvállalásra támaszkodó civil válasz is volt. Ez a „vákuum-jelleg”, az „öntevékenység kudarca” ugyanakkor magyarázatot is adhat a folyamat instabil voltára, a településenkénti mozaikosság tartósságára.
Results in English
· By the local dissemination of third/nonprofit sector in Hungary we can state that the sector can be characterized by rather a great spatial diffusion. This innovation flow followed by rapid changes as well as extremly differences by settlements can be proved. This survey has set out target on displaying these spatial differences. · Not having an accessible, up-to date data-base on Hungarian nonprofit sector improving of this data base is targeted to be one of the main outcomes of this project. This data base permits of investigation of this innovation flow by settlements all over the country. Due to this improvement we can get a more detailed, global, overall review of this diffusion process than we had earlier. · The findings of this porject help us in understanding some new, disadvantageous trends of latest years in early 2000’s. Data prove that the boom of nonprofit organisations by number and the rapid rebirth of the sector was partly due to external, legal-rooted effors. · The rapid increasing of total figures of Nungarian nonprofit sector and the intensive diffusion process is a pretty pressure. It was a societal, civic response as a consequence of state share reduction in public, welfare services. This „vacuum-like” situation, the „volutary failure” may give an explanation of the unstable feature of process or the permanent mosaic-like picture of dissemination.
Full text http://real.mtak.hu/899/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vadász I.: A nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása az Észak-Alföldön, A Magyar Tudomány Napja, Szolnok, 2003. november 6. Szolnoki Tudományos Közlemények VI., Konferencia CD, 2003
Vadász I.: A nonprofit szektor területi jellemzői az Észak-Alföld településein, Humán Erőforrásfejlesztés és a határok, Debrecen, DAB Nemzetközi Tudományos Tanácskozás, 2003. november 10-11., 2003
Vadász I.: A nonprofit szektor területi jellemzői Észak-Magyarország településein, Magyar Tudomány Napja, Szolnok, 2004. november 9., Szolnoki Tudományos Közlemények VII., 2004
Vadász I.: A nonprofit szektor területi szerkezete Heves megyében, Agria XLII., Eger, 2006, pp. 633-646., 2006
Vadász I.: A nonprofit szektor területi szerkezete Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tisicum, Szolnok, 2006, pp. 421-430., 2006
Vadász I.: A szerves fejlődés kérdései a hazai nonprofit szektor újjászületésében, A Magyar és a Világtudomány Napja, Szolnok, 2006. Szolnoki Tudományos Közlemények IX, Szolnok CD-rom, 2006
Vadász I.: A nonprofit szektor területi jellemzői Észak-Magyarországon, A II. Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete, Szeged, 2004, p. 225., 2004
Vadász I.: A nonprofit szektor területi szerkezete Jász-Nagykun-Szolnok megyében, A Magyar Tudomány Napja, Szolnok, 2005. november 9. Szolnoki Tudományos Közlemények VIII., Konferencia CD, 2005
Vadász I.: A nonprofit szektor területi szerkezete Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tisicum, Szolnok, 2006, pp. 421-430., 2006
Back »