A környezetszennyezés által okozott károsodások kivédésének lehetősége különböző mikroelemekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43063
típus K
Vezető kutató Stefanovitsné dr. Bányai Éva
magyar cím A környezetszennyezés által okozott károsodások kivédésének lehetősége különböző mikroelemekkel
Angol cím Environmental pollution and the effect of different microelements
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely _SZIE / Alkalmazott Kémia Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Koczka Noémi
Nagyné Sárdi Éva
Pais István
Simonné dr. Sarkadi Livia
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kadmium nehézfém okozta stresszélettani hatások föltérképezését az Mv 20-as és két eltérő szárazságtűrésű búzafajtával [Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring (CS; mérsékelten toleráns) és Cappelle Desprez (CD; érzékeny)végeztük. A növekvő kadmium koncentráció kedvezőtlen változásokat idézett elő nem csak a morfológiai tulajdonságokban, hanem a stressenzimek (POD, APX, GR), aminosavak és bioaminok vonatkozásában is. Annak ellenére hogy a kadmium nem generál szabad gyököket mégis a szabadgyökök eliminálásában résztvevő stressenzimek aktivitásának változását okozza. Kísérleteink azt igazolták, hogy a kadmium által okozott stresszhatások csökkenthetők a pótlólagosan adagolt titán (5 mg/ml) és az újonnan felfedezett cirkónium aszkorbáttal (10 and 33mM) is. Eltérő érzékenységű bab növények esetében az aluminium kezelés okozta kedvezőtlen hatások néhány kevésbé érzékeny fajtánál kedvező eredményekre vezettek.
kutatási eredmények (angolul)
Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring and Cappelle Desprez cultivars differing in drought tolerance were chosen for the model experiment. On the basis of the results of growth parameters, it was established that cadmium caused stunting and chlorosis in wheat seedlings. Cadmium treatment reduced the biomass, which was confirmed by the changes of fresh and dry weight. Dry matter content of both cultivars significantly increased at the 10-3 M Cd-concentration. Beside total free amino acid (TFAA) content, the well-known stress marker proline (Pro) also proved to be suitable for distinguishing the two wheat cultivars differing in drought tolerance. Concerning the cadmium content of wheat seedlings, it was stated that roots had one order of magnitude higher cadmium level than the shoots. Cadmium does not generate active oxygen species directly, but modifying some of the enzymes’ activity it induced oxidative stress. Cd treatment induced considereable increases in all enzymes activities, POD, APX, GR, both in roots and leaves, which indicates that plants suffered oxidative stress. Titanium (5 mg/ml) and zirconium ascorbate (10 and 33mM) significantly lowered Cd induced stress effects. We have similar results in case of magnesium, when we treated different sensitivity bean plants with aluminium.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/901/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Leskó K., Simon Sarkadi L., Stefanovits-Bányai É., Végh Z., Galiba G.:: A kadmiumstressz okozta poliamintartalom változásának nyomonkövetése búzanövényekben OPLC-vel, Elválasztási Vándorgyűlés, in memoriam Horváth Csaba, 2004. Szeptember 22-24. Hévíz, Összefoglaló P-30.tracts, 234., 2004
Süle A., Hajós Gy., Hegedus A., Stefanovits-Bányai É.:: Response to cadmium exposure in the proteins of barley shoots, 2nd Central European Congress on Food, Budapest, 2004, ápr.26-28. PS 66. Abstracts, 234., 2004
Kiss A.S., Stefanovits-Bányai É., Hegedus A., Takács-Hájos M.:: Az aluminium káros hatásának csökkenthetosége magnézium adagolással különbözo bab (Phaseolus vulgaris L.) fajtáknál, X. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest, 2004. Febr. 18-19. P.50., 2004
Leskó K., Simonné Sarkadi L., Stefanovits-Bányai É., Galiba G.:: A szabad aminosav-tartalom változása különbözo stresszérzékenységu búzafajtákban nehézfémstressz hatására, Magyar Kémikusok Egyesülete, Vegyészkonferencia 2004 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyulés Bioanalitika 2004 Szimpózium, 2004. Balatonföldvár, június 30-július 2. ISBN 96, 2004
Fodor M., Hegesdűs A., Galiba G., Fekete Sz., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of zirconium of wheat (Triticum aestivum L. MV. 20) seedlings, Biologia, Bratislava 2004. 59. Suppl. 13. 1-4., 2004
Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A. Blázovics A., Sztefanov A., Engel R., Koczka N.:: Az antioxidáns kapacitás szempontjából fontos fenolos vegyületek mennyiségea Ginkgo biloba L. hím és nőivarú egyedeiben., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005. ISBN 963-219-675-9. Proceedings, 410-414., 2005
Leskó K., Simon Sarkadi L., Stefanovits-Bányai É., Végh Z., Galiba G.:: A kadmiumstressz okozta poliamintartalom változásának nyomonkövetése búzanövényekben OPLC-vel, Elválasztási Vándorgyulés, in memoriam Horváth Csaba, 2004. Szeptember 22-24. Hévíz, Összefoglaló P-30., 2004
Leskó K., Hegedus A., Stefanovits-Bányai É., Simon-Sarkadi L., Galiba G.:: Antioxidáns enzimekaktivitásváltozása eltéro szárazságturésu búzanövényekben kadmiumstressz hatására, 11th Symposium on Analitical and Environmental Problems, SZAB, Szeged, 2004. Szeptember 27. ISBN 963 217 147 0, Proceedings 96-100., 2004
Stefanovits-Bányai É., Kerpesi I., Sárdi É., Simon-Sarkadi L., Leskó K.,: A titán-aszkorbát hatása a kadmium stressz okozta biokémiai változásokra búza (Triticum aestivum L.) csíranövényekben, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tudományos ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza,, 2003
Leskó K., Simon-Sarkadi L., Stefanovits-Bányai É., Végh Z., Galiba G.:: OPLC Analysis of Polyamines in Wheat Seedlings under Cadmium stress, Journal of Planar Cromatography, 2004
Koczka N., Stefanovits-Bányai É., Pogány M., Dimény J: Sex identification of Ginkgo biloba L. based on superoxide dismutase isozyme pattern., Bulletin of Szent István University, Gödöllő, 2005. 15-20., 2005
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Zirconium induced physiological alterations in wheet seedlings, Biologia Plantarum, 2005. 49. 4. 633-636., 2005
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of zirconium chekate on cadmium stressed wheat (Triticum aestivum L. MV.20) seedlings., Proceedings of the 8th Hungarian Congress on Plant Physiology and the 6th Hungarian Conference on Photosynthesis, 2005., 2005
Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A., Blázovics A., Sztefanov A., Engel R., Koczka N.:: Az antioxidáns kapacitás szempontjából fontos fenolos vegyületek mennyiségea Ginkgo biloba L. hím és nőivarú egyedeiben., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005. ISBN 963-219-675-9. Proceedings, 410-414., 2005
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of zirconium chekate on cadmium stressed wheat (Triticum aestivum L. MV.20) seedlings., Acta Biologica Szegediensis 2005. 49(1-2): 93-94., 2005
Koczka N., Bereczki L., Orlóci L., Stefanovits-Bányai É.:: Ólomstressz hatása fiatal Ginkgo biloba L. növényekre., Szeptember 27. ISBN 963 217 147 0, Proceedings 217-221., 2004
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of zirconium chekate on cadmium stressed wheat (Triticum aestivum L. MV.20) seedlings., Acta Biologica Szegediensis 2005. 49(1-2): 93-94., 2005
Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A. Blázovics A., Sztefanov A., Engel R., Koczka N.:: Az antioxidáns kapacitás szempontjából fontos fenolos vegyületek mennyiségea Ginkgo biloba L. hím és nőivarú egyedeiben., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005. ISBN 963-219-675-9. Proceedings, 410-414., 2005
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Zr-aszkorbát hatása a Cd-stressznek kitett búza (Triticum aestivum L. MV.20) csíranövény elemösszetételére., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005. ISBN 963-219-675-9. Proceedings,390-394., 2005
Stefanovits-Bányai É., Szentmihályi K., Hegedűs A., Koczka N., Váli L., Taba G., Blázovics A.:: Metal ion and antioxidantalteration in leaves different sexes of Ginkgo biloba L., Life Sciences 2006. 78 1049-1056., 2006
Leskó K., Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É., Simon-Sarkadi L.:: Investigation of Zirconium Treated Wheat Seedlings by Amino Acid Analyser, 5th Balaton Symposium, On high performance separation methods, Siófok, Sept3-5. P.166., 2003
Fodor M., Hegesdűs A., Galiba G., Fekete Sz., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of zirconium of wheat (Triticum aestivum L. MV. 20) seedlings, 6th International Symposium on Structure and Function of Root. Plant Root Development and Adaptation to StressStara Lensa Slovakia 2003, September 2-6. Abstracts, 71.., 2003
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: A Zr-aszkorbát hatása a bab (Phaseolus vulgaris L.) fejlődésére, SZAB Kertészeti Munkabizottságának Tudományos Ülése, Integrált Kertészeti Termelés, Szarvas, 2003. Szeptember 17. P.2., 2003
Marczika A., Stefanovits-Bányai É., Horváth A., Sörös Cs., Mándy A.:: A Tillandsiák mint atmoszférikus biomonitorok akkumulációs képességének vizsgálata különböző nehézfémek esetében, SZAB Kertészeti Munkabizottságának Tudományos Ülése, Integrált Kertészeti Termelés, Szarvas, 2003. Szeptember 17. P.2., 2003
Koczka N., Stefanovits-Bányai É., Bereczki L., Dimény J.:: Kadmium és ólomstressz hatása fiatal Ginkgo biloba L. növényekre, Lippai János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, 2003. November 6-7. Poszter K/69. 226-227., 2003
Simon-Sarkadi L., Leskó K., Stefanovits-Bányai É.:: A nehézfémek okozta sztressz hatása a búzanövény biológiailag aktív komponenseire, Az MTA ÉKB KÉKI MÉTE 313. Tudományos kollokvium, Budapest, 2003. nov. 13. Előadás. 285. Füzet. 2., 2003
Marczika A., Sörös Cs., Stefanovits-Bányai É., Horváth A, Mándy A.:: Cink, arzén és kadmium akkumuláció vizsgálata a Tillandsia usneoides L. szöveteiben, Proceedings of The 10th Symposium on Analitical and Environmental Problems, Edited by Zoltán Galbács, Szeged, 2003. Szeptember 29. ISBN 9632128672. Proceedings 218-222., 2003
Fodor M., Hegedűs A., Galiba G., Stefanovits-Bányai É.:: Cirkónium komplex hatása a kadmium stressznek kitett búza csíranövényekre, Proceedings of The 10th Symposium on Analitical and Environmental Problems, , Edited by Zoltán Galbács, Szeged, 2003. Szeptember 29. ISBN 9632128672. Proceedings 218-222., 2003
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Cirkónium komplex hatása búza (Triticum aestivum L.Mv. 20) csíranövényekre, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tud ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza, 99-107, 2003
Hegedűs A., Leskó K., Vajda K., Tóth E., Simon-Sarkadi L.,: Titán aszkorbát hatása a kadmiumkezelt árpa (Hordeum vulgare L.) csíranövények antioxidáns védekező rendszerére, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tud ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza107-116, 2003
Stefanovits-Bányai É., Kerpesi I., Sárdi É., Simon-Sarkadi L., Leskó K.,: A titán-aszkorbát hatása a kadmium stressz okozta biokémiai változásokra búza (Triticum aestivum L.) csíranövényekben, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tud ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza203-213, 2003
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: A Zr-aszkorbát hatása a bab (Phaseolus vulgaris L.) fejlődésére, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tud ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza 97-103, 2003
Marczika A., Stefanovits-Bányai É., Horváth A., Sörös Cs., Mándy A.:: A Tillandsiák mint atmoszférikus biomonitorok akkumulációs képességének vizsgálata különböző nehézfémek esetében, Mikroelemek a táplálékláncban, Trace elements in the food chain, Tud ülés dr. Pais István emeritus professzor 80. Születésnapja tiszteletére, Budapest-Nyíregyháza257-263, 2003
Fodor M., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: Zr-aszkorbát hatása a Cd-stressznek kitett búza (Triticum aestivum L. MV.20) csíranövény elemösszetételére., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 2005. ISBN 963-219-675-9. Proceedings, 390-394, 2005
Hegedűs A., Süle A., Sárdi É., Hajós Gy., Stefanovits-Bányai É.:: Effect of titanium ascorbate on the photosynthesis related parameters of wheat seedlings., XV. Congres of the Federation of European Societies of Plant Biology, FESPB. 2006. 17-21. July. Lyon, France. Absracts RAS03-025. 187., 2006
vissza »