A gátló működés útjainak- és mechanizmusainak vizsgálata a pankreász vezeték sejtekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43066
típus K
Vezető kutató Lonovics János
magyar cím A gátló működés útjainak- és mechanizmusainak vizsgálata a pankreász vezeték sejtekben
Angol cím Inhibitory pathways and mechanisms of the pancreatic ductal epithelium.
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Belgyógyászati Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Czakó László
ifj Rakonczay Zoltán
Takács Tamás
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.688
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 4 éves pályázatunkban célúl tűztük ki, hogy azonosítsuk az intracelluláris szignalizációs mechanizmusokat, gátló utakat, melyek szerepet játszanak az SP szekréciót gátló hatásának kifejtésében. Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a PDBu gátolta a basal HCO3- szekréciót, ezáltal mimikálja az SP hatását. Másrészről a PDBu blokkolta a secretin által stimulált szekréciót is. Kontrollként megvizsgáltuk a PDBu inaktív formáját a PDD-t. Tekintettel arra, hogy az inaktív forma hatástalan volt megállapíthatjuk, hogy a PKC aktiváció utánozza az SP hatását, így valószínűsíthető a PKC szerepe az SP gátló hatásának kifejtésében. Másrészről, nagy dózisú PKC inhibitor (BIS) alkalmazásával csökkent az SP gátló hatása. Korábbi felvetéseinket folytatva immunhisztokémiai vizsgálattal igazoltuk, hogy a pancreas ductalis sejtjei körül található idegvégződésekben található SP. A luminális perfúzió során azt is igazoltuk, hogy a SP direktben gátolja a luminalis oldalon elhelyezkedő Cl-HCO3- exchanger működését. Az élettani jellegű kísérleteink mellett szintén vizsgáljuk a HCO3- szekréciót kóros körülmények (pancreatitisben) között. Ezek előkísérleteit már elvégeztük, megállapítottuk, hogy pancreatitisben kb. 4-5x-es hypersecretio van, mely valószínűleg ductalis eredetű (alacsony proteintartalmú a szekrétum). A pályázat során több rangos nemzetközi folyóiratban is publikáltuk eredményeinket, összességében minden szempontból teljesítettük a pályázatban foglalt célkitűzéseket.
kutatási eredmények (angolul)
In this 4-year project our aim was to characterize the inhibitory pathways of pancreatic ductal bicarbonate secretion. Here we show that SP is present in periductal nerves within the guinea-pig pancreas; that protein kinase C (PKC) mediates the effect of SP, and that SP inhibits an anion exchanger on the luminal membrane of the duct cell. Secretin (10 nM) stimulated HCO3- secretion by sealed, non-perfused, ducts about 3 fold and this effect was totally inhibited by SP (20 nM). Phorbol 12, 13-dibutyrate (100 nM), an activator of PKC, reduced basal HCO3- secretion by about 40%, and totally blocked secretin-stimulated secretion. In addition, bisindolylmaleimide I (1 nM to 1 µM), an inhibitor of PKC, relieved the inhibitory effect of SP on secretin-stimulated HCO3- secretion and also reversed the inhibitory effect of PDBu. In microperfused ducts, luminal H2DIDS (0.5 mM) caused intracellular pH to alkalinise and, like SP, inhibited basal and secretin-stimulated HCO3- secretion. SP did not inhibit secretion further when H2DIDS was present in the lumen, suggesting that SP and H2DIDS both inhibit the activity of an anion exchanger on the luminal membrane of the duct cell.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/902/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sari R, Palvolgyi A, Takacs T, Szilvassy Z, Czako L., Lonovics J and Hegyi P: Ethanol strongly inhibits the motility of the Rabbit Oddi sphincter., World J Gastroenterol 2004;10(23):3470-3474, 2004
Hegyi P, Rakonczay Z Jr, Sári R, Farkas N, Góg Cs, Németh J, Lonovics J and Takács T.: Insulin is necessary for the hypertrophic effect of CCK-8 following acute necrotizing experimental pancreatitis., World J Gastroenterol 2004 10(15). 2275-2277, 2004
Hegyi P, Rakonczay Z Jr, Gray MA, Argent BE.: Measurement of intracellular pH: A new method for analyzing the fluirescence data., Pancreas 2004 May, 28(4):427-434, 2004
Hegyi P, Rakonczay Z, Sari R, Gog Cs, Lonovics J, Takacs T and Czako L.: L-arginine induced experimental pancreatitis., World J Gastroenterol 2004 10(14) 2003-2009, 2004
Sari R., Palvolgyi A., Rakonczay Z., Takacs T., Szabolcs A., Lonovics J. and Hegyi P.: Effect of ethanol on the motility of the sphincter of Oddi., Z Gastroenterol. 42, 435, 2004, 2004
Hegyi P., Rakonczay Z., Gray MA, and Argent BE.: Bisiondolylmaleimide reverses the inhibitory effects of substance P and phorbol ester on pancreatic ductal bicarbonate secretion in the guinea pig., Z Gastroenterol. 42, 415, 2004, 2004
Hegyi P, Ordog B, Rakonczay Z Jr, Takacs T, Lonovics J, Szabolcs A, Sari R, Toth A, Papp GJ, Varro A, Kovacs M, Gray MA, Argent BE, Boldogkoi Z.: The effect of herpesvirus infection on pancreatic duct cell secretion., World J Gastroenterol. 2005 Oct 14;11(38):5997-6002., 2005
Palvolgyi A, Sari R, Nemeth J, Szabolcs A, Nagy I, Hegyi P, Lonovics J, Szilvassy Z.: Interplay between nitric oxide and VIP in CCK-8-induced phasic contractile activity in the rabbit sphincter of Oddi., World J Gastroenterol. 2005 Jun 7;11(21):3264-6., 2005
Hegyi P., Rakonczay Jr. Z., Takács T, Papp G, Lonovics J, Varró A, Tóth A, Gray MA, Argent BE.: The inhibitory effect of substance P on HCO3- secretion from the guinea pig microperfused pancreatic ducts., Z. Gastroenterologie 43:489, 2005, 2005
Ozsvari B, Rakonczay Z, Tiszlavicz L, Takacs T, Papp G, Lonovics J, Toth A, Racz G, Varga G, Gray M, Argent B, Hegyi P.: Substance P inhibits pancreatic ductal HCO3 secretion via activation of protein kinase C in guinea pig., Z. Gastroenterologie 43:504, 2005, 2005
Hegyi P., Rakonczay Jr. Z., Takács T, Papp G, Lonovics J, Varró A, Tóth A, Gray MA, Argent BE.: The effects of substance P on HCO3- transport in guinea pig microperfused pancreatic ducts, Pancreatology 5(suppl 1):36, 2005, 2005
Ozsvari B, Rakonczay Z, Tiszlavicz L, Takacs T, Papp G, Lonovics J, Toth A, Racz G, Varga G, Gray M, Argent B, Hegyi P.: A physiological role of substance P int he inhibitory control of pancreatic ductal HCO3- secretion., Pancreatology 5(suppl 1):37, 2005, 2005
Hegyi P, Rakonczay Z Jr: The inhibitory pathways of pancreatic ductal bicarbonate secretion., International Journal of Biochemistry and Cell Biology 2007, BC-D-06-00166R1 (in press), 2007
Hegyi P, Rakonczay Z Jr, Tiszlavicz A, Varro A, Toth A, Racz G, Varga G, Gray MA, Argent BE: Protein Kinase C modulates the inhibitori effect of substance P, AJP Cell Physiology.; 288(5):C1030-41, 2005
vissza »