Az ószövetségi apokrifek és a folklór  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43071
típus K
Vezető kutató Kriza Dánielné
magyar cím Az ószövetségi apokrifek és a folklór
Angol cím Apocryphal Old Testament and Folklore
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Mikos Éva
Tóth Péter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tóth Péter elkészítette az ELTE Egyetemi Könyvtárának középkori kéziratkatalógusát (Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, lásd bibliográfia). Mikos Éva disszertációjának mellékleteként elkészült az a kalendárium-katalógus, amely alapul szolgál majd például az Ádám-Éva történetek populáris irodalombeli megjelenésének feltárásához. Nagy Ilona két típusmonográfiának tekinthető tanulmányt írt:a föld keletkezésének mondájáról és a kukorékoló sült kakas motívumról – az Acta Petri, Acta Pilati, Evangelium Nicodemi, az etióp Kakas könyve és kopt fragmentumok felhasználásával – mindkettő 100 ezer karakternél nagyobb terjedelmű). Konferencia előadások és egyéb publikációk a pályázat témájában.
kutatási eredmények (angolul)
Peter TÓTH made the cataloge of the medieval codices of ELTE University Library (Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis). Éva MIKOS collected the cataloge of calendars from 18–19. century as an appendix of her PhD dissertation, which gives a good basis for the research of Adam-Eve stories in the popular literature. Ilona NAGY wrote two studies as type-monographs about the legend of the creation of the Earth and about the motive „The Roast Cock Crows” – with the investigation of apocryphal sources: Acta Petri, Acta Pilati, Evangelium Nicodemus, the ethiopic Book of the Cook and some Koptic fragments. Conference papers and other publications were made in the given theme.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/904/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy, Ilona: The Earth-Diver Myth (Mot.812) and the Apocryphal Legend of the Tiberian Sea. Acta Ethnographica, 51 (3–4), 2006, pp. 281–326., Acta Ethnographica, 51 (3–4), 2006, pp. 281–326., 2006
Lammel, Annamária, Nagy, Ilona: La bible paysanne. Traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly. Paris, Bayard, 2006, pp. 472., Paris, Bayard, 2006, pp. 472., 2006
Tóth Péter: Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis.,, http://www.konyvtar.elte.hu/kincseink/kezirat/kodexkatalogus.pdf, 2006, 2006
Nagy, Ilona: Le conte Le Christ et le forgeron et l’Évangile apocryphe de Thomas. Ethnologie française, tome XXXVI, Avril–Juin 2006–2, 227–236., Ethnologie française, tome XXXVI, Avril–Juin 2006–2, 227–236., 2006
Kríza Ágnes, Tóth Péter: Szent Demeter és a magyar király. Egy ismeretlen magyar vonatkozású szláv forrás,, pp. 373-387 in: Ekler A; Mikos É; Vargyas G. Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilon, 2006
Nagy, Ilona: Natsional’na charakterologija u lubotshnij literaturi ta fol’klori. Narodna tvortshist’ ta etnografija, 2006/4, 65–71., Narodna tvortshist’ ta etnografija, 2006/4, 65–71., 2006
vissza »