Apocryphal Old Testament and Folklore  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43071
Type K
Principal investigator Kriza, Dánielné
Title in Hungarian Az ószövetségi apokrifek és a folklór
Title in English Apocryphal Old Testament and Folklore
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Participants Mikos, Éva
Tóth, Péter
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Tóth Péter elkészítette az ELTE Egyetemi Könyvtárának középkori kéziratkatalógusát (Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, lásd bibliográfia). Mikos Éva disszertációjának mellékleteként elkészült az a kalendárium-katalógus, amely alapul szolgál majd például az Ádám-Éva történetek populáris irodalombeli megjelenésének feltárásához. Nagy Ilona két típusmonográfiának tekinthető tanulmányt írt:a föld keletkezésének mondájáról és a kukorékoló sült kakas motívumról – az Acta Petri, Acta Pilati, Evangelium Nicodemi, az etióp Kakas könyve és kopt fragmentumok felhasználásával – mindkettő 100 ezer karakternél nagyobb terjedelmű). Konferencia előadások és egyéb publikációk a pályázat témájában.
Results in English
Peter TÓTH made the cataloge of the medieval codices of ELTE University Library (Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis). Éva MIKOS collected the cataloge of calendars from 18–19. century as an appendix of her PhD dissertation, which gives a good basis for the research of Adam-Eve stories in the popular literature. Ilona NAGY wrote two studies as type-monographs about the legend of the creation of the Earth and about the motive „The Roast Cock Crows” – with the investigation of apocryphal sources: Acta Petri, Acta Pilati, Evangelium Nicodemus, the ethiopic Book of the Cook and some Koptic fragments. Conference papers and other publications were made in the given theme.
Full text http://real.mtak.hu/904/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy, Ilona: The Earth-Diver Myth (Mot.812) and the Apocryphal Legend of the Tiberian Sea. Acta Ethnographica, 51 (3–4), 2006, pp. 281–326., Acta Ethnographica, 51 (3–4), 2006, pp. 281–326., 2006
Lammel, Annamária, Nagy, Ilona: La bible paysanne. Traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly. Paris, Bayard, 2006, pp. 472., Paris, Bayard, 2006, pp. 472., 2006
Tóth Péter: Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliotheca Universitatis Budapestinensis.,, http://www.konyvtar.elte.hu/kincseink/kezirat/kodexkatalogus.pdf, 2006, 2006
Nagy, Ilona: Le conte Le Christ et le forgeron et l’Évangile apocryphe de Thomas. Ethnologie française, tome XXXVI, Avril–Juin 2006–2, 227–236., Ethnologie française, tome XXXVI, Avril–Juin 2006–2, 227–236., 2006
Kríza Ágnes, Tóth Péter: Szent Demeter és a magyar király. Egy ismeretlen magyar vonatkozású szláv forrás,, pp. 373-387 in: Ekler A; Mikos É; Vargyas G. Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilon, 2006
Nagy, Ilona: Natsional’na charakterologija u lubotshnij literaturi ta fol’klori. Narodna tvortshist’ ta etnografija, 2006/4, 65–71., Narodna tvortshist’ ta etnografija, 2006/4, 65–71., 2006
Back »